De gedecoreerden. [Beeld: gemeente Amstelveen]

Veertien Amstelveners krijgen lintje

Amstelveen - Burgemeester Bas Eenhoorn heeft vanmorgen aan veertien Amstelveners een koninklijke onderscheidingen uitgereikt vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Onder de gedecoreerden was ook de bekende tv-presentator Humberto Tan, hetgeen zorgde voor de aanwezigheid van tal van landelijke media tijdens de Amstelveense Lintjesregen.

Alle gedecoreerden van 2019 op een rijtje:

de heer H.W. Reesink (Henk)
Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

De heer Reesink heeft een imposante carrière achter de rug. Eerst als internist en directeur van de Bloedbank Amsterdam, daarna als internist in het toenmalige Prinsengrachtziekenhuis en het OLVG. Aansluitend was hij verbonden als internist en klinisch wetenschappelijk onderzoeker aan het AMC. Reesink werkte aan onderzoek naar virale hepatitis en leverde een bijdrage aan het virusvrij maken van donorbloed. Hij droeg bij aan karakterisering van virussen die leverontstekingen veroorzaken. Na zijn pensioen ging hij door met klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zo bewees hij dat hepatitis E van hert of zwijn overdraagbaar is op de mens.

mevrouw J.A. Stodel (Jansje)
Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Stodel zet zich sinds 1980 in voor verschillende organisaties van de Joodse gemeenschap. Zo was zij betrokken bij de stichting Hachsjara & Alija die zich in de jaren tachtig richtte op incidentele ondersteuning van twee landelijke jeugdverenigingen. Met haar aantreden als voorzitter in 1986 ging de stichting de verenigingen structureel ondersteunen. Dankzij haar inspanningen slaagde zij erin geschikte locaties te vinden, fondsen te werven en nieuwbouw te realiseren voor de verenigingen. Nog steeds zijn deze jeugdcentra in gebruik en vormen het hart van de activiteiten. Stodel was 31 jaar vertegenwoordiger van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap in het algemeen bestuur van het Joods maatschappelijk werk. Samen met haar echtgenoot Lou Evers, schreef zij het boek Jodendom in de praktijk. In 1997 werd Stodel lid van het bestuur Omen International Zionist Organization Nederland.

de heer H. Tan-A-Kiam (Humberto)
Ridder in de orde van Oranje-Nassau

De heer Tan is niet alleen veelzijdig vakman en presentator, hij is ook een zeer actieve vrijwilliger. Zo zet hij zich in als ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis en was hij lid van de raad van toezicht van stichting exploitatie Olympisch stadion Amsterdam. Deze streeft ernaar het rijksmonument in stand te houden. Tan was ook betrokken bij de Suriprofs. De jaarlijkse benefietwedstrijden leveren geld op voor ontwikkelingsprojecten in Suriname. Ook zet hij zich in voor de Stichting Spieren voor Spieren die zich richt op kinderen met een spierziekte en was hij betrokken bij de stichting Orange Babies die wil voorkomen dat kinderen geboren worden met HIV. Tan steunt de straatvoetbalbond Nederland en is lid van de sportraad Amsterdam. Dit past bij zijn overtuiging dat sport kan helpen sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Voor zijn bijdrage aan de Johan Cruijff Foundation is hij ambassadeur voor het leven.

Als lid van het Forum AtotZ van de stichting Lezen en Schrijven zet Tan zich in voor het doorbreken van het taboe op laaggeletterdheid. Ook speelde Tan een rol bij de groei van de stichting Het vergeten kind. Deze zet zich in voor kinderen die niet veilig kunnen opgroeien vanwege hun gezinssituatie.

mevrouw G.L. Flint (Gudrun)
lid in de orde van Oranje-Nassau

Al ruim twintig jaar zet mevrouw Flint zich in als vrijwilliger. Naast het assisteren en begeleiden van vrijwilligersactiviteiten is zij initiatiefnemer van veel activiteiten die het welzijn van ouderen verbeteren. Zo heeft zij zich ingezet voor ouderenclub in het MOC-gebouw en is nog steeds actief bij woonzorgcentrum Groenelaan, buurtcentrum De Bolder, wijksteunpunt Participe Kastanjelaan en Zonnehuisgroep Amstelland. Daarnaast bezoekt mevrouw Flint wekelijks bewoners van Regionale Instelling beschermd Wonen Kennermerland, Amstelland en de Meerlanden.

de heer J.J. Jongma (Johan)
lid in de orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1980 tot nu is de heer Jongma als vrijwilliger actief bij verschillende parochies. Hij was nauw betrokken bij fusies van katholieke kerken in Amstelveen. Het kerkelijk werk is niet het enige terrein waarop Jongma zich belangeloos inzet. Zo is hij actief vrijwilliger van stichting Y-Castle, een woongroep voor jongvolwassenen met een vorm van autisme.

de heer J.F. Keus (Hans)
lid in de orde van Oranje-Nassau

In 1976 was de heer Keus mede-initiatiefnemer en oprichter van de kinderboerderij Elsenhove. Hij is vrijwilliger van het eerste uur en onder zijn leiding realiseerde de bouwgroep van de kinderboerderij de geitenstal,  kaasmakerij en hooiberg. Ook nu nog is hij wekelijks aanwezig om de hokken, gebouwen en technische installaties te verzorgen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de afdeling nucleaire geneeskunde en PET-scan van het VUmc.

de heer J.L. Kok (Jaap)
lid in de orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1974 is de heer Kok betrokken bij voetbalvereniging Roda ’23. Tot nu vervult hij als vrijwilliger structureel één of meerdere functies bij de vereniging.  Zoals het begeleiden en coördineren van het selectie-elftal, voorzitter van supportersclub en lid van het bouwteam. Daarnaast vervulde hij verschillende bestuurlijke functies, waaronder secretaris en bestuurslid technische zaken. Hij is ook de drijvende kracht van het onderhoudsteam. Vanaf 2008 is hij bestuurslid van de facilitaire dienst en onder zijn leiding vonden er in 2009 en 2011 grote verbouwingen plaats.

mevrouw J.F. van Lith (Jolanda)
lid in de orde van Oranje-Nassau

Van 1972 tot 2018 was mevrouw Van Lith een vrijwilliger bij turnvereniging ODIN, nu onderdeel van United Amstelveen. Tweemaal per week gaf zij turnlessen aan de jeugd. Daarnaast was zij organisator van clubactiviteiten en wedstrijden. Ook verrichtte zij bestuurlijke werkzaamheden. Zo was zij 17 jaar lid van het hoofdbestuur, 8 jaar van het jeugdbestuur, 26 jaar van de technische commissie. Zij deed 17 jaar lang de ledenadministratie.

de heer H.W. van Noord (Hennie)
lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Van Noord is een enthousiaste vrijwilliger. Vanaf de jaren zestig raakte hij betrokken bij voetbalvereniging Amstelveen Heemraad. Eerst als elftalbegeleider, sinds 1978 zorgt hij voor het uitzetten van de lijnen op de voetbalvelden en het onderhoud van het sportpark. Voor een gesprek in de kantine is hij altijd in.

de heer G.J.M. Roeleveld (Bertus)
lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Roeleveld is vanaf 1977 tot heden actief voor IJsclub Baambrugge. Op kenmerkende wijze traint en stimuleert hij de jeugd sneller te schaatsen. Inmiddels leerde hij generaties hardrijden op de schaats. Ook is hij altijd bereid te assisteren bij evenementen. Naast de schaatssport is Roeleveld actief bij de wielersport.  Zo draagt hij bij aan ontwikkeling van jonge talenten. Tijdens wielerwedstrijden zorgt hij dat het de wielrenners aan niets ontbreekt. Hij is een hardwerkende vrijwilliger met kennis van zaken.

de heer B.G. Rubens (Benno)
lid in de orde van Oranje-Nassau

De heer Rubens betekent veel voor de Joodse gemeenschap in Amsterdam en Haarlem. Vanaf 1998 is hij betrokken bij de Stichting Nederlands Israëlitisch Joles-ziekenhuis in Haarlem, waar hij vanaf 2012 voorzitter is. Doelstelling van de stichting is hulpverlening in Nederland en Israël aan Joodse zieken, bejaarden en behoeftigen. Dankzij Rubens werden verschillende projecten gerealiseerd. Sinds tien jaar is Rubens verbonden aan het Joodse Hospice Immanuel. Samen met andere vrijwilligers doet hij alles wat mogelijk is het leven van terminaal zieke patiënten zo comfortabel mogelijk te maken.

de heer H.J. Schmidt (Henk)
lid in de orde van Oranje-Nassau

Hockey en alles wat daarmee samenhangt is aan de heer Schmidt besteed. Vanaf het moment dat zijn kinderen in de jaren negentig gingen hockeyen is zijn betrokkenheid hierbij groot. In 2002 nam hij het voorzitterschap van hockeyvereniging Myra op zich, waarbij hij het belang van alle partijen in het oog hield. Hij is een echte Myraman en stond aan de basis van strategische keuzes. Met een bevlogenheid, groot verantwoordelijkheidsgevoel en altijd goed voorbereid staat Schmidt voor zijn club. Voor zijn grote staat van dienst voor de hockeyvereniging werd hij in 2010 de eerste en enige erevoorzitter van de vereniging.

de heer F.J. Schoonhoven (Frans)
lid in de orde van Oranje-Nassau

Techniek zit in het bloed van de heer Schoonhoven. Aan het eind van zijn  carrière in 2002 startte hij met vrijwillige werkzaamheden bij Energetica, een museum voor energietechniek in Amsterdam. Hij verrichtte reparaties aan apparaten van de museumcollectie. In 2008 zette hij zich in voor de stichting Omega, een dagcentrum voor meervoudige complex gehandicapte kinderen en volwassenen in Amsterdam. Zijn werkzaamheden bestonden tot 2012 uit repareren van speelgoed. Vanaf 2012 tot nu is Schoonhoven werkzaam als vrijwilliger bij KDC Nifterlake, een dienstencentrum voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

mevrouw B. Smits (Diana)
lid in de orde van Oranje-Nassau

Sinds de oplevering van het wooncomplex De Middenhof, nu vijfentwintig jaar geleden, is mevrouw Smits een bijzonder gewaardeerd en actief vrijwilliger. Om sociaal isolement en eenzaamheid bij ouderen te voorkomen organiseert zij activiteiten voor de bewoners en buurtbewoners van het complex. Zij stimuleert bewoners deel te nemen aan ontmoetingen, maaltijden en bewegingsbijeenkomsten.


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen gisteren 19:37

Amstelveen van voorheen (196)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 196 een foto van een klassieke Van Poelgeest-touringbus zoals deze vroeger onder andere tussen Amstelveen en Amsterdam reed.

Kunst & Cultuur gisteren 12:05

Corona-crisis in Amstelveen: Rondje Cultuur

Amstelveen - De kunst & cultuursector wordt ook in Amstelveen keihard geraakt door de coronacrisis. In een Rondje Cultuur met verantwoordelijk wethouder Herbert Raat (Kunst & Cultuur, VVD) wordt inzicht gegeven in de effecten van de coronamaatregelen op diverse instellingen en individuele kunstenaars. 

Columns 23 mei 2020 19:30

Column Geertje Visser: #BLIJFBINNEN

Amstelveen - Geertje Visser schrijft maandelijks columns voor AmstelveenZ Magazine. Ze heeft een man en drie zonen, woont en werkt in Amstelveen. In de mei-editie een stukje over thuiswerken in combinatie met thuisonderwijs.