Verbreding deel Bovenkerkerweg Amstelveen moet fileprobleem oplossen

Verbreding deel Bovenkerkerweg Amstelveen moet fileprobleem oplossen Foto: De Bovenkerkerweg in Amstelveen gaat ter hoogte van bedrijventerrein Legmeer naar 1 baan, maar dat worden er twee in de toekomst

Amstelveen – Een verbreding van een deel van de Bovenkerkerweg in Amstelveen moet het fileprobleem in ochtend- en avondspits tussen Uithoorn en Amstelveen gaan oplossen.


- Lees verder onder deze advertentie -

De gemeente is voornemens het 1-baans deel van de Bovenkerkerweg tussen pakweg bedrijventerrein Legmeer en de burgemeester Wiegelweg in Westwijk te verdubbelen.

Geen verbreding N521

Wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer, VVD)  licht toe dat uitgebreide rekenmodellen hebben uitgewezen dat de verbreding van het 1-baansgedeelte naar 2-baans in beide richtingen het fileprobleem oplost, zonder dat de provinciale weg N521 (Bovenkerkergweg/Zijdelweg) verbreed hoeft te worden.

‘Het Amstelveense deel van de Bovenkerkerweg tussen Legmeer en de Wiegelweg is het knelpunt waar het verkeer zich in de spits ophoopt’, zegt Ellermeijer, maar hij wijst erop dat de verbreding primair gewenst is om de verkeersveiligheid te vergroten. Het kruispunt ter hoogte van de Nesserlaan en De Kegel (ofwel het Nationaal Tennis Centrum dat nu in aanbouw is) is volgens Ellermeijer gevaarlijk en onoverzichtelijk. ‘Er hebben zich diverse ongevallen voorgedaan’, zegt Ellermeijer.

Het kruispunt wordt volledig opnieuw ingericht en krijgt een verkeersregelinstallatie, of in gewoon Nederlands verkeerslichten. De verdubbeling en aangepaste kruising moeten gaan bijdragen aan een veiliger en soepele verkeersafwikkeling en betere ontsluiting van de Westwijk, het bedrijventerrein Legmeer en het Nationaal Tennis Centrum. De gemeente stelt ook dat de verbreding beter is voor de luchtkwaliteit.

Bewonersgesprekken

Vanwege de impact van de aanpassingen gaat de gemeente in gesprek met omwonenden van de Bovenkerkerweg over de verbreding. Voor Amstelveners uit verschillende gebieden worden gespreksavonden georganiseerd op 5, 10 en 12 september 2019. In oktober volgt nog een algemene informatieavond.


Reacties