Wethouder Floor Gordon met rechtsachter Rinus Hofs, flora en fauna adviseur van de gemeente en linksachter voorzitter Hans Buijze samen met de leden van de Groenraad. Foto gemeente Amstelveen

Verrassingsbezoek wethouder Floor Gordon bij Groenraad Amstelveen

Amstelveen - Afgelopen week werd de Groenraad Amstelveen verrast met een bezoek van wethouder Floor Gordon, ter gelegenheid van de officiële installatie van haar nieuwste leden. Wethouder Gordon sprak tijdens haar bezoek haar waardering uit voor het werk van de Groenraad, gezien het belang van groen voor een gezonde en aangename leefomgeving.

De Groenraad bedankte de wethouder voor haar betrokkenheid en de korte lijnen tussen de raad en de gemeente èn natuurlijk voor de mooie bloemen die de nieuwste leden mochten ontvangen.

Over de Groenraad

Floor Gordon (groen en participatie): 'De Groenraad Amstelveen bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers en geeft als officieel participatieorgaan gevraagd en ongevraagd advies aan ons college van B&W over groen, natuur en biodiversiteit. Dat waarderen wij enorm. We betrekken de Groenraad ook steeds meer bij stedelijke ontwikkelingen.' Recente voorbeelden zijn de herinrichting van het groen rondom de Meerkamp, kapverzoeken rondom de Oranjebaan, renovatie Bovenkerkerweg, de groenvisie Amstelveen. Uitgangspunten daarbij zijn onder meer kwaliteitsverbetering van huidig groen en water, natuurinclusieve en klimaatadaptieve bouw en recreatie versus natuurbehoud.

Groenraad zoekt nieuwe leden

De volgende leden zijn benoemd voor vier jaar met de mogelijkheid tot nog eens vier jaar: Adri den Bakker, Wim Eijsink, Julie Ferguson, Riek Jansen en Jorine Noordman. De Groenraad zoekt nog verdere versterking doordat de termijn van een aantal andere leden binnenkort afloopt. Voorzitter Hans Buijze: 'Als lid van de Groenraad kun je meedenken en -praten over hoe wij het groen zo goed mogelijk op de kaart kunnen zetten in Amstelveen. Floor Gordon: 'Graag delen wij deze oproep voor het belangrijke werk van dit participatieorgaan.'

Blijf je graag op de hoogte van wat speelt in Amstelveen en kan/wil je een paar keer per jaar meeschrijven aan adviezen, dan is dit iets voor jou. De Groenraad vergadert 1x per maand (1.5 uur) op woensdagmiddag. Wat je nodig hebt? Handelingsbereidheid, gevoel voor groen, politieke sensitiviteit. Enige kennis van de beleidscontext, biodiversiteit en een relevant netwerk zijn een pré maar geen vereiste. Meer weten? Kijk op de website www.groenraad-amstelveen.nl en mail voorzitter Hans Buijze op info@groenraadamstelveen.nl.


Meer nieuws