Het Van Leer-gebouw aan de Amsterdamseweg. AmstelveenZ

Vertraging komst nieuwe internationale school in Amstelveen

AMSTELVEEN – De komst van de nieuwe internationale school Amity in het Van Leer-gebouw aan de Amsterdamseweg in Amstelveen Noord is vertraagd. De school heeft nog niet de vereiste accreditatie en er is ook vertraging ontstaan in het faciliteren van minimaal 100 leerlingenplekken.

De nieuwe internationale school die kinderen vanaf 2 tot ongeveer 11 jaar gaat lesgeven, moet ervoor zorgen dat het tekort aan plaatsen op internationale scholen binnen de regio kan worden opgelost. De school heeft eerder aangegeven de nieuwste faciliteiten aan te bieden en met zeer ervaren leraren uit verschillende delen van Europa, het Verenigd Koninkrijk en de VS te gaan werken. Amity had het streven de internationale school, met minimaal plaats voor 100 leerlingen, in september 2017 te openen.

Verschillende oorzaken
‘Door verschillende oorzaken is hier vertraging in ontstaan’, schrijft wethouder onderwijs Maaike Veeningen (D66) in een brief aan de gemeenteraad. De school wordt stevig gesubsidieerd, maar door het ontbreken van accreditaties konden in het vooruitzicht gestelde subsidiebedragen van bij elkaar 3 miljoen euro niet worden overgemaakt, zo blijkt uit de brief.

IB accreditatie ontbreekt
Veeningen schrijft: ‘Om te kunnen starten, moet Amity in bezit zijn van een aanwijzingsbrief van het ministerie van onderwijs waarin de school wordt erkend als onderwijsinstelling. Deze is in oktober door het ministerie afgegeven. Daarnaast dient de school over een kandidaat IB (International Baccalaureaat) accreditatie te beschikken, welke wordt verstrekt door de IB organisatie. Hiermee is de school bevoegd om het IB curriculum aan te bieden. Deze IB accreditatie is op dit moment nog niet afgegeven aan Amity. Tevens is vertraging ontstaan in het faciliteren de 100 leerlingenplekken.’

Niet haalbaar
De D66-wethouder meldt dat in december wel de formele oplevering van de interne verbouwing plaats heeft gevonden. 'Maar door de vertraging is het voor Amity niet haalbaar gebleken om haar deuren al te openen. De verplichte aanwijzingsbrief, de kandidaat IB accreditatie en 100 leerlingenplekken zijn ook in de subsidieovereenkomst met Amity opgenomen als voorwaarden voor subsidieverlening.
Indien de school hier niet aan voldoet kan de gemeente niet overgaan tot het betalen van de eerste tranche van de subsidie. De verwachting is dat Amity de kandidaat IB accreditatie begin 2018 op orde heeft, waardoor de school wel aan alle subsidievoorwaarden zal voldoen.'

Subsidie in 2018
'De betaling van de eerste tranche van de subsidie ter hoogte van 2.5 miljoen euro zal daarom doorschuiven naar 2018. Volgens eerdere afspraken zou Amity op 1 december 2017 de tweede tranche subsidie ontvangen van 500.000 Euro. Deze is vanwege de vertragingen al eerder overgeheveld naar dit jaar', aldus Veeningen.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.