Vincent van Es, door Jaap Maars

Vinesse: copiloot van je geldzaken

Amstelveen - Amstelvener Vincent van Nes (31) is financieel adviseur voor ondernemers. Hij heeft de gave om complexe financiële en fiscale vragen zo eenvoudig uit te leggen dat iedereen ze begrijpt. Het heeft inmiddels geresulteerd in zijn financiële advieskantoor ‘Vinesse’, waarmee hij van waarde is voor met name ondernemers die Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) zijn en een eigen holding hebben.

Sinds dit voorjaar houdt Vincent kantoor aan het Hueseplein in Amstelveen, waar hij onder de vlag van Vinesse - een knipoog naar zowel zijn eigen naam als zijn werkwijze - een nette ruimt huurt bij Jeroen Hypotheekadvies. ‘Het was tijd voor een volgende stap,’ zegt hij. Vincent praat rustig, is prettig in de omgang en plezierig om naar te luisteren. Hij wekt allerminst de indruk een gesjeesde consultant te zijn die even zijn zakken komt vullen met mooie praatjes. Integendeel, hij kan juist goud waard zijn voor ondernemers.

Vincent probeert ondernemers met eenvoudige taal zo bewust te maken van hun cijfers dat ze zelf heel goed weten wat er gebeurt en hoe ze ervoor staan, nu en in de toekomst. ‘Veel ondernemers hebben de kennis, kunde of interesse niet om boven op de cijfers te zitten en ze weten vaak niet precies wat er gebeurt of wat ze later te wachten
staat,’ legt Vincent uit. Ze besteden de financiën vaak uit en varen blind op hun administratiekantoor of accountant en zien bij de jaarrekening wel wat voor jaar ze echt hebben gedraaid.’

Laag dieper

Vincent weet vaak goed de vinger op de zere plek te leggen: ‘Ondernemers beoordelen vaak op gevoel of hun bedrijf
goed draait of niet. Een ondernemer kan in een jaar een ton ondernemersbeloning hebben gekregen en ook een ton winst hebben gemaakt met zijn werkmaatschappij en vindt dan al snel dat het heel goed gaat. Een accountant zou dat ook beamen, maar ik ga graag een laag dieper en ga het gesprek aan met de ondernemer: hoe verdien je je geld en hoe productief zijn je mensen? Vooral dat laatste weten ze vaak niet.’

‘Als je dan gaat doorrekenen en erachter komt dat de ondernemer met zijn werkmaatschappij twee ton winst had moeten maken omdat zijn productiviteit van zijn personeel verhoogd kan worden, dan is een ton opeens niet goed meer. Ondernemers raken door alle taken die ze ernaast hebben nog al eens de regie kwijt over de financiën. Ik probeer ondernemers op eenvoudige wijze helder inzicht in de cijfers te geven zodat ze altijd weten hoe het écht gaat met het bedrijf.’ zegt hij.

Regie

Goed om te benadrukken: Vinesse is geen administratie- of accountantskantoor en Vincent gaat bij ondernemingen ook bewust niet op de stoel van financieel directeur zitten. Hij is bereid in de financiële modder te gaan staan, zijn mouwen op te stropen en een onderneming of organisatie strak te trekken, maar de regie moet bij de ondernemer zelf blijven. ‘Ik wil ervoor zorgen dat ondernemers zelf getriggerd raken en aan de knoppen kunnen draaien als het nodig is, dan ontstaat echt een leuke samenwerking. Een ondernemer zou iedere dag op de achterkant van een bierviltje moeten kunnen opschrijven hoe hij er financieel voor staat, in plaats van een keer per jaar de jaarrekening af te wachten. Dan heb je als ondernemer echt de regie in handen.’

DGA’s met holding

Vinesse is zoals gezegd gespecialiseerd in financieel advies aan DGA’s met een eigen holding. Dat Vincent zich specifiek op die doelgroep richt heeft een reden. ‘We hebben 260.000 DGA’s in Nederland en dat zijn echt de drijvende krachten achter de BV’s, die zo belangrijk zijn voor onze economie. Maar DGA’s zijn veel minder in beeld dan bijvoorbeeld ZZP’ers, waar Nederland er 1,3 miljoen van telt. Dat terwijl de problematieken vaak vergelijkbaar zijn. Bij beide groepen bestaan zorgen over bijvoorbeeld het pensioen en de financiële buffers,’ aldus Vincent.

Schietschijf

Vincent noemt het steeds belangrijker voor DGA’s om de juiste aandacht te geven aan hun financiële positie, zeker voor de toekomst. ‘Bij diverse administratie- en accountantskantoren is de DGA met holding toch een beetje het ondergeschoven kindje. Ze doen het er bij, maar de echte focus gaat vaak alleen naar het bedrijf en niet naar de DGA. Dat terwijl het, zeker met het oog op de oude dag, heel belangrijk is dat een DGA zijn zaken in de holding op orde heeft en goed inzicht heeft in uitstaande gelden, maar bijvoorbeeld ook over inkomsten waar nog belasting over betaald moeten worden. Zeker gezien het schijvenstelsel dat we inmiddels in de dividendbelasting kennen. Want wat dat betreft is de DGA de afgelopen jaren door de overheid als schietschijf gebruikt.’

Vincent geeft een voorbeeld: ‘Als je vroeger als ondernemer stopte met werken, dan - hup - tikte je alles in een keer af. Nu moet je dat echt van te voren plannen, omdat je elke keer in andere schijfjes terecht komt. Ondernemers rekenen vaak op een flinke smak geld als ze uit hun bedrijf stappen of als ze het bedrijf verkopen, maar dat kan vies tegenvallen. Bedrijven leveren in de praktijk vaak veel minder op dan ondernemers vooraf denken.’

inzetje bij quote vincent van nes.jpg

'Als een ondernemer weet wat hij of zij nu, maar vooral ook later nodig heeft, weet je pas aan welke knoppen je echt kunt draaien'

Oude dag

Vincent vraagt ondernemers die hem inschakelen altijd hoe ze in het leven staan en wat ze ambiëren, nu, maar vooral ook op hun oude dag. Hij geeft met financiële software een 360°-check van je geldzaken. Hij kan zo op basis van het pensioen van de ondernemer eenvoudig bloot leggen wat ze later minimaal nodig hebben om hun levensstandaard voort te zetten. ‘Als ze dat eenmaal weten zijn ondernemers vaak geneigd terug te gaan naar de waan van de dag, maar ik vind het belangrijk dat we gelijk doorkijken hoe we dat kunnen verzorgen en ook direct een start maken. Als ondernemers later dezelfde levenstandaard willen behouden, dan moet duidelijk zijn dat ze daarvoor een bepaald kapitaal moeten vergaren en dat ze dus jaarlijks een bepaalde overwinst in de BV moeten hebben en geld opzij kunnen zetten. Daar gelijk mee beginnen is heel belangrijk, dan is de start vast gemaakt.

Vincent, hij werkte een aantal jaren bij het gerenommeerde financieel advieskantoor Schagen en Helder, weet veel op financieel gebied, spreekt de taal van de ondernemer en heeft ook diverse samenwerkingspartners op specialistische
gebieden. ‘Ik kom op veel gebieden heel ver, maar soms is de inschakeling van een specialist (zoals een hypotheekverstrekker, fiscalist of notariskantoor) natuurlijk noodzakelijk. Ik sla vooral een brug tussen de accountant, de fiscalist en de ondernemer,’ zegt Vincent.

Vinesse werkt daarbij samen met diverse (lokaal vertrouwde) partijen, zoals Jeroen Hypotheekadvies en notariskantoor Bellaar. En af en toe overlegt hij nog met Sander Schagen (Schagen en Helder), wie hij altijd dankbaar zal blijven voor de kennis en vaardigheden die hij hem heeft bijgebracht.

Copiloot van je geldzaken

Vincent geniet van zijn werk en haalt veel voldoening uit het feit dat hij ondernemers kan helpen en ook blij kan maken: ‘Het blijft superleuk om met ondernemers in gesprek te gaan over hun bedrijf, procesverbeteringen te realiseren en de financiën zo inzichtelijk te maken dat iedereen ze begrijpt.’ Vinesse kan als het ware gezien worden als een copiloot van geldzaken voor DGA’s met een holding. ‘Want bij DGA’s zitten echt veel vraagstukken, of het nu gaat om financiële bedrijfsvoering, pensioen, opvolging of vragen bij vermogensstructering van onder andere box-3 vermogen. Ik hoop echt dat zij zich uitgenodigd voelen om met Vinesse in gesprek te gaan. We kunnen echt veel betekenen,’ besluit Vincent.

Vinesse - copiloot van je geldzaken
Hueseplein 5
1185 HH Amstelveen
06 83 53 38 08
vincent@vinesse360.nl
www.vinesse360.nl

Dit artikel verscheen eerder in de juli-editie van AmstelveenZ Magazine, nummer 90.


Meer nieuws

112 gisteren 15:09

Auto's in botsing op kruising Beneluxbaan/Gondel

Amstelveen - Niet voor het eerst heeft er een aanrijding plaatsgevonden op het kruispunt Beneluxbaan/Gondel in Amstelveen Zuid. Twee auto's botsten op elkaar met flinke blikschade tot gevolg.

Politiek 23 jul. 2024 11:37

Burgerbelangen Amstelveen: zorgwoningen Maccabiadelaan toewijzen aan kwetsbare mensen met zorgvraag

Amstelveen – Op initiatief van de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) gaat het College van B en W onderzoeken hoe de 41 zorggeschikte woningen aan de Maccabiadelaan direct kunnen worden toegewezen aan kwetsbare mensen met een zorgvraag. Ook wordt op initiatief van de lokale partij informatie over zorg beter toegankelijk voor inwoners met een hulpvraag.

Politiek 23 jul. 2024 11:30

Actief voor Amstelveen tevreden zomerreces in

Amstelveen – De lokale politieke partij actief voor Amstelveen is tevreden het politieke zomerreces ingegaan. De partij zag vorige week tijdens de behandeling van de Perspectiefnota drie moties aangenomen worden.