Ruud Kootker (bbA)

Voor wie wil Amstelveen nu eigenlijk groeien?

Amstelveen – Burgerbelangen Amstelveen heeft zich tijdens de gemeenteraadsvergadering afgevraagd voor wie Amstelveen in de toekomst nu eigenlijk gaat groeien. ‘Bouwen we voor de expats van internationale bedrijven en voor onroerend goedspeculanten? Dan is het snel gedaan met het draagvlak onder de Amstelveners’, stelt de partij.

Fractievoorzitter Ruud Kootker wees erop dat ‘het dorpse Amstelveen wel eens door zou kunnen groeien naar zo’n 125.000 inwoners. Maar willen we dat eigenlijk wel? Wil de Amstelvener dat eigenlijk wel?'

Voor wie

Kootker vroeg vroeg zich af of de voorgenomen groei van Amstelveen is voor de Amstelvener met een bescheiden inkomen, die met geen mogelijkheid een hypotheek kan afsluiten van meer dan 350K voor een zgn. middel dure koopwoning? Of voor de Amstelvener voor wie een huur van tussen de 700 en 1000 euro een forse, te forse aanslag is op het inkomen?

Of blijken we te bouwen voor de expats van internationale bedrijven en voor onroerend goedspeculanten?  Als het laatste de overhand neemt, is het naar ons idee snel gedaan met het draagvlak onder de Amstelveners als het gaat om verdere hoogbouw, verdichting en groei van de stad.

Participatie

De partij hamerde er op dat Amstelveen meer moet gaan kijken wat Amstelveners willen. ‘In gesprek gaan, mee laten denken, mee laten beslissen, kortom participeren is hier het devies. Want alleen op die manier komen wij daar achter en geven wij onze burgers direct invloed op hun eigen leefomgeving.’

BbA hamert al jaren op een intensivering van de participatie, sprak Kootker. ’Als het over de toekomst van Amstelveen gaat, is dit een unieke gelegenheid om inwoners van Amstelveen intensief te betrekken bij het maken van plannen over de toekomstscenario’s van Amstelveen, over de groei van het aantal inwoners en de verdere internationalisering van de stad.'

Onvoldoende steun

bbA steunde om die reden de motie ‘Meepraten over de toekomst van Amstelveen’, een initiatief van Groen Links, maar die motie kreeg geen meerderheid in de gemeenteraad en werd verworpen.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 08:27

Amstelveen stelt 65.000 euro beschikbaar aan Urbanuskerk

Amstelveen – Gemeente Amstelveen heeft voor de restauratie van de monumentale Urbanuskerk in Bovenkerk eenmalig 65.000 euro beschikbaar gesteld: met het geld wordt in hoofdzaak nieuw voorzetglas voor de speciale glas-in-loodramen betaald en wordt de kerk bovendien fraai uitgelicht.

Politiek gisteren 16:43

Opluchting om gemeentelijke aanschaf 'HogeNood app'

Amstelveen – Met de door gemeente Amstelveen aangeschafte HogeNood app kunnen inwoners met hun smartphone tegenwoordig direct het dichtstbijzijnde opengestelde toegankelijke toilet in Amstelveen vinden. 

Algemeen gisteren 14:30

KWF haalt bijna 30.000 euro op in Amstelveen tijdens collecteweek

Amstelveen - Tijdens de collecteweek in Amstelveen is door vrijwilligers van het KWF maar liefst € 29.836,- opgehaald. 'We zijn iedereen in Amstelveen heel dankbaar voor hun gift', zegt Bas Gijsbers, secretaris van collecteteam Amstelveen.