‘Voortbestaan Amstelveense kerken staat onder druk’

‘Voortbestaan Amstelveense kerken staat onder druk’ Foto: Pier Rienks (CDA) en Bert de PIjper (CU)

Amstelveen - Omdat door teruglopend kerkbezoek het voortbestaan van veel kerken onder druk staat, pleiten de ChristenUnie en het CDA in Amstelveen voor een duurzame toekomstvisie voor kerken en religieus erfgoed.  


- Lees verder onder deze advertentie -

‘Het wordt voor de eigenaren steeds moeilijker om al dan niet zelfstandig exploitatie en onderhoud van de gebouwen te bekostigen’, meldt Bert de Pijper van CU. Samen met het CDA zal woensdag tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraadsvergadering een motie worden ingediend.

Daarin verzoeken beide fracties het college een kerkenvisie op te stellen, samen met de kerkeigenaren en burger- en erfgoedorganisaties. Als eerste aanzet zou daartoe een bijeenkomst moeten worden georganiseerd met alle belanghebbenden.

Onderhoud kerkgebouwen

Amstelveen beschikt over een groot aantal monumentale kerkgebouwen: acht kerkgebouwen zijn een gemeentelijk monument en vier een rijksmonument.  Amstelveners onderkennen volgens ChristenUnie en CDA het belang van behoud van deze monumentale kerken en hun interieurs. De Pijper: ‘Dat geldt voor iedereen: jong en oud, religieus of niet-religieus.’

Gezamenlijk gebruik

Beide fracties willen dat in de kerkenvisie de mogelijkheden worden onderzocht van gezamenlijk gebruik en beheer van de kerkgebouwen en in het uiterste geval herbestemming van de kerken. CDA-fractievoorzitter Pier Rienks: ‘Het is belangrijk dat dit cultureel erfgoed van Amstelveen voor de toekomst bewaard blijft en benut kan worden voor de samenleving.’

Ministerie OCW

Volgens Bert de Pijper moet de op te stellen kerkenvisie aansluiten bij de vorig jaar vastgestelde Erfgoednota. Het kan ook als bouwsteen dienen voor de toekomstige omgevingsvisie. In de motie wordt het college opgeroepen om een speciaal daarvoor in het leven geroepen uitkering van 25.000 euro aan te vragen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).


Reacties