Verouderde kantoorgebouwen en braakliggende terreinen in Kronenburg: een ideale plek voor nieuwe studentenwoningen als het aan Amstelveen ligt

Vraagtekens rond 'uitzonderingspositie' Amstelveen in Woondeal sociale huurwoningen

Amstelveen - Dat het College van B en W in Amstelveen (VVD, D66, PvdA, GvA) een uitzonderingspositie claimt in de Woondeal van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) omtrent het streven naar een percentage van minimaal 30 procent sociale huurwoningen, roept vragen vragen op bij de politieke oppositiepartijen GroenLinks, Actief voor Amstelveen, SP, CDA en CU.

Het College van B en W informeerde de gemeenteraad eerder deze week dat het streefpercentagen van 30 procent sociale huurwoningen, waar alle gemeenten in de MRA volgens de Woondeal naar moeten streven, geen evident doel is in Amstelveen en dat Amstelveen een uitzonderingspositie krijgt op die regel.

'Met een huidig percentage van 23 procent corporatie sociale huur en 4 procent particuliere sociale huur en een norm van 20% voor nieuwe bouwprojecten is dit doel niet evident in Amstelveen. Daarom is er voor Amstelveen een uitzondering gemaakt,' gaf het College aan. 

Kronenburg cruciaal

Het College stelde dat de Woondeal vermeldt dat Amstelveen alleen (min of meer) aan het streefpercentage kan voldoen als de woningen in de wijk Kronenburg gerealiseerd kunnen worden. De bouw van duizenden woningen in Kronenburg is echter na diverse uitspraken verboden vanwege de ligging binnen de Schipholcontouren en dus uiterst onzeker. Desondanks houdt Amstelveen nog altijd hoop dat de minister een uitzondering gaat maken.

'Kern Woondeal onderuit gehaald'

Amstelveen is van plan de Woondeal op 15 maart te ondertekenen, maar de genoemde partijen zetten er veel vraagtekens bij. GroenLinks, AVA, SP, CDA en CU hebben een serie schriftelijke vragen (zie hier) afgevuurd over de uitzonderingsposities die Amstelveen claimt ten opzichte van de regio. 'Een en ander wekt de indruk dat de kern van de hele actualisatie van de Woondeal onderuit wordt gehaald. Daarmee zou de toch al grote achterstand op de bouwopgave voor sociaal en betaalbaar wonen in Amstelveen verder vergroot worden,' stellen zij.

Onder de norm

In de Woondeal wordt gesteld dat gemeentes die nu niet voldoen aan minimaal 30 procent sociaal, betekenisvolle stappen moeten zetten om hiernaartoe te groeien.  GroenLinks, AVA, SP, CDA en CU  melden dat Amstelveen al sinds 2021 met 27 procent onder de norm sociale huur zit, met de prognose dat het percentage in de komende jaren nog verder zakt naar 23 procent. De partijen willen van het College weten of de uitzondering rond Kronenburg betekent dat Amstelveen niet extra gaat inzetten op de realisatie van het aantal sociale huurwoningen op andere locaties, als de omstreden bouwlocatie Kronenburg definitief van tafel is. 

'Wachttijd 17 jaar wordt niet korter met studentenwoningen'

Los daarvan zijn in Kronenburg met name studentenwoningen voorzien. Het toevoegen van studentenwoningen helpt volgens de partijen niet om 'het grote tekort van reguliere sociale huurwoningen in Amstelveen' op te lossen. 'De gemiddelde wachttijd voor de reguliere woningzoekende zal niet korter worden dan de 17 jaar die het nu is,' stellen de partijen. De partijen willen ook opheldering van het College of de nu al aanwezige (ruim direduizend) studentenwoningen in Uilenstede zijn meegenomen in de sociale voorraad, omdat dat een ander licht laat schijnen op de reguliere sociale voorraad in Amstelveen. 


Meer nieuws

Sport gisteren 13:42

Buitenseizoen zwembad De Meerkamp van start, maar nog zonder wedstrijdbad

Amstelveen - Het buitenseizoen van zwembad De Meerkamp gaat komende zondag 28 april van start, maar nog zonder opening van het grote (buiten-)wedstrijdbad. Door een te hoge grondwaterstand is het niet mogelijk om het wedstrijdbad buiten al op te starten, dit zal op z’n vroegst na de meivakantie zijn.

112 gisteren 11:44

Reanimatie in lijnbus; Legmeerdijk tijdelijk afgesloten

Aalsmeer - Hulpdiensten zijn vanmorgen opgeroepen vanwege een medische noodsituatie in een R-netbus (357) van Connexxion. De bus is stilgezet op de Legmeerdijk in Aalsmeer en de weg is afgesloten om ruimte te bieden aan hulpdiensten, die een reanimatie moesten uitvoeren.

Evenementen & Activiteiten 22 apr. 2024 10:56

Amstelveen Culinair: Ticketverkoop gestart met positieve reacties

Amstelveen - Het culinaire evenement, "Amstelveen Culinair", dat dit jaar op zaterdag  6 juli plaatsvindt, met een speciale editie voor bedrijven op 5 juli, heeft een goede start gemaakt met de ticketverkoop sinds 6 april. Het evenement trekt al veel aandacht en de tickets werden al volop geboekt.