Vragen van oppositiepartijen rond uitblijven renovatie Pluspunt

Vragen van oppositiepartijen rond uitblijven renovatie Pluspunt Foto: Pluspunt Amsterdamseweg

Amstelveen – Vijf oppositiepartijen in de gemeenteraad van Amstelveen willen duidelijkheid van het College van B en W over het uitblijven van een renovatie van wijkcentrum ’t Pluspunt aan de Amsterdamseweg.

De partijen melden dat er gaten vallen in de raamdorpels en plafonds en dat er deuren scheef in de dorpels hangen, dat muurtegels naar beneden vallen, lekkages worden veroorzaakt door verzakkingen. Ook hebben gebruikers recent geklaagd over stankoverlast vanuit de toiletten.

Sandra van Engelen (CDA), Marina Casadei (SP), Stieneke Kruijer (GroenLinks), Jacqueline Höcker (AVA) en Percy de Robles (OCA) hebben schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Andere wijkcentra

‘Het is voor veel mensen dé plek om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan tal van activiteiten’, leggen de partijen uit. ‘In de afgelopen jaren is  flink geïnvesteerd in  vaak verouderde panden in verschillende wijken en wel tot ieders grote tevredenheid. We spreken dan over De Meent,  De Bolder, Westend, Alleman Bankrashof/Kostverloren en Villa Randwijck.’

‘In de meeste wijken staat inmiddels een nieuw of gemoderniseerd wijkcentrum. Onderstaande partijen hebben zich hiervoor meerdere keren hard gemaakt. Alhoewel de motie ‘Houd het voorzieningenniveau op peil’ (13-07-2016) destijds niet is aangenomen, heeft de toenmalige wethouder wel toegezegd werk te gaan maken van de wijkcentra Noorddamcentrum, Alleman en Pluspunt waarvoor in de motie aandacht is gevraagd.’

Renovatie

‘Alle wijkcentra zijn inmiddels aan de beurt geweest, behalve het Pluspunt aan de Amsterdamseweg. Ondanks plannen van het vorige college is  nog altijd geen concrete invulling aan de renovatie gegeven. Bezoekers klagen hierover en nieuw te ontwikkelen initiatieven komen niet uit de verf vanwege de onaantrekkelijkheid van het gebouw.’

De partijen refereren aan een motie die op 07-11-2018 in de gemeenteraad werd ingediend onder de naam ‘Een goed wijkcentrum voor Patrimonium’. ‘Deze motie heeft het niet gehaald, maar de ondertekenaars vinden nog steeds dat ook bewoners van de wijk Patrimonium recht hebben op een fatsoenlijk wijkcentrum’.  

Vragen

De oppositiepartijen hebben de volgende vragen gesteld:

  • Is het college bekend met het feit dat er sprake is van jarenlang achterstallig onderhoud bij wijkcentrum Pluspunt (gaten vallen in de raamdorpels en plafonds, deuren hangen scheef in de dorpels, muurtegels vallen naar beneden, lekkages veroorzaakt door verzakkingen en recent zijn wij benaderd door omwonende die klaagden over stankoverlast vanuit de toiletten van Pluspunt).
  • Kan het college aangeven wat de reden is dat tot op heden geen actie is ondernomen om dit achterstallig onderhoud uit te voeren?
  • Eerder is aangegeven dat ook rondom het Pluspunt onderzoek zou worden gedaan naar mogelijkheden voor een nieuwe wijkcentrum en dat renovatie hierin meegenomen zou worden;
  • Kan het college aangeven of dit onderzoek uitgevoerd is en wat de uitkomsten daarvan zijn?
  • Indien nee, waarom is dit onderzoek niet uitgevoerd?
  • Indien ja, kan de uitkomst van dit onderzoek zo spoedig  mogelijk aan de Raad  worden voorgelegd?
  • Een argument om nog niet tot renovatie over te gaan, zo is geopperd, is de onduidelijkheid  of de KLM haar hoofdkantoor  in Amstelveen zal blijven houden. Onzekerheid met betrekking tot de toekomstige plannen van het gebied zijn in de ogen van ondergetekenden geen reden om de renovatie/nieuwbouwplannen uit te stellen. Is het college dit met de ondergetekenden eens?
  • Graag zien ondergetekenden dat zo spoedig mogelijk een bijeenkomst belegd wordt met de raad en de wethouder,  waarin de situatie besproken en een toelichting gegeven wordt over de toekomst van het wijkcentrum in relatie tot de gebiedsontwikkeling én de renovatieplannen voor het Pluspunt ter overbrugging. Is de wethouder bereid deze bijeenkomst op korte termijn te organiseren?

Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.