Pixabay

Vrees voor faillissementen kleine ondernemers in Amstelveen: SP stelt vragen

Amstelveen – Omdat de SP vreest dat ook in Amstelveen kleine ondernemers  in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen door het mogelijk moeten terugbetalen van coronasteun, wil de partij van het College van B en W weten wat Amstelveen kan doen om getroffen ondernemers overeind te houden en te voorkomen dat er onnodige faillissementen ontstaan.

Wil Roode van de SP heeft daartoe vragen aan het College van B en W gesteld. De partij wil weten hoeveel kleine ondernemers in Amstelveen zijn getroffen door de in haast opgezette NOW en TVL regelingen en failliet dreigen te gaan of dat al zijn. Ook vraagt de partij of er een meldpunt wordt ingerichten voor ondernemers die op omvallen staan.

Weeffouten 

Roode legt uit: ‘Het kan niet zo zijn dat door gemaakte weeffouten in de haastig opgezette regelingen zoals de NOW en TVL  door de overheid veel meer ondernemers dan verwacht de overheidssteun moeten terugbetalen. Met name de kleine ondernemer met niet meer dan 10 werknemers lopen het risico het voltallige loonsubsidiebedrag terug te moeten betalen'.

‘Vooral kleinere ondernemers worden hierdoor getroffen. De minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees heeft vooraf aangekondigd dat de haastig in elkaar gezette eerste NOW-ronde niet optimaal zou zijn, maar dat eventuele gaten konden worden gedicht’, meldt SP Amstelveen in een persbericht.

Corona-noodfonds Amstelveen

Wil Roode: ‘En nu zegt minister Koolmees dat met ruim 144.000 aanvragen het nauwelijks mogelijk is om maatwerk te leveren en de kleine ondernemer de dupe wordt. De SP wil van het college weten of Amstelveense ondernemers die getroffen zijn ook financieel aanspraak kunnen maken op het Amstelveense coronafonds van 15 miljoen waar de voltallige gemeenteraad steun voor heeft uitgesproken’.

De vragen die de SP heeft gesteld:

  1. Hoeveel kleine ondernemers in Amstelveen zijn getroffen door de in haast opgezette NOW en TVL regelingen en dreigen failliet te gaan of zijn al failliet?
  2. Gaat de gemeente, indien nog niet bekend is om hoeveel ondernemers het gaat, een meldpunt inrichten voor ondernemers die op omvallen staan door boven beschreven situatie?
  3. Ligt de uitvoering van de behandeling van de bezwaarschriften bij de gemeente Amstelveen? Zo ja, hoeveel geld is gemoeid met de afhandeling hiervan?
  4. Is het college het met de SP eens dat deze ondernemers overeind gehouden kunnen worden middels financiële steun vanuit het Amstelveense Coronafonds? Zo niet, waarom niet?

Meer nieuws

Politiek gisteren 10:49

Politiek Plein Amstelveen: op naar de gemeenteraadsverkiezingen (1)

Amstelveen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden lokale media in toenemende mate bestookt met politieke persberichten.  Om een beetje overzicht te creëren verzamelt AmstelveenZ in de rubriek Politiek Plein Amstelveen vanaf december 2021 wekelijks de diverse (pers-)berichten die de partijen in Amstelveen hebben uitgegeven in één verzamelbericht.

Onderwijs & Educatie gisteren 09:00

Noor & Amaya in de Kinderrijk Kinderraad

Amstelveen - Op 20 november is de jaarlijkse Internationale Dag van de Rechten van het Kind. KinderRijk vindt het belangrijk om kinderen de ruimte te geven hun stem te laten horen. De organisatie wil weten wat er in de kinderen omgaat en luistert naar wat hen bezighoudt. Om die reden is vorig jaar de KinderRijk KinderRaad opgericht. Het woord is aan leden Noor en Amaya.