VVD Amstelveen zeer kritisch op scholenloting Voortgezet Onderwijs: gang van zaken onacceptabel

Amstelveen - Onbegrip, boosheid en teleurstelling bij een aantal Amstelveense ouders over de uitkomst van de loting voor het Voortgezet Onderwijs voor hun kind, heeft de VVD Amstelveen ertoe bewogen een serie schriftelijke vragen af te vuren op het College van B en W. De partij vindt de gang van zaken onacceptabel.

Elisa De Marco, raadslid en woordvoerder onderwijs namens de VVD-fractie heeft de afgelopen week veel contact gehad met teleurgestelde ouders over de uitkomsten van de loting. 'Wij gaan ons hier niet zomaar bij neerleggen,' zegt moeder Zarai. 'Onze dochter koos bewust voor een brede scholengemeenschap in Amstelveen en is op een Mavo in Aalsmeer geplaatst. Dat voelt niet passend,' zegt moeder Jolanda.

Tegen keuze in

De Marco stelt het College van B&W schriftelijke vragen over deze, voor haar fractie, onacceptabele gang van zaken: 'De VVD vindt dat er voor Amstelveense leerlingen plaats moet zijn op een middelbare school in Amstelveen. De afgelopen jaren was er sprake van kinderen die tegen hun keus in zijn geplaatst op een middelbare school buiten Amstelveen. Achter die cijfers zitten kinderen en gezinnen. Kinderen die teleurgesteld zijn dat ze bijvoorbeeld als enige leerling uit Amstelveen zijn geplaatst in een klas in Aalsmeer,'zegt De Marco.

Verontrustende berichten

'Of denk aan de logistieke uitdagingen als je kind van 11 jaar in Mijdrecht is geplaatst? De VVD stelt dat dit soort gevallen voorkomen moeten worden. Ook dit jaar ontvingen we wederom verontrustende berichten van wanhopige ouders en teleurgestelde kinderen. Deze Amstelveense kinderen kozen bewust voor een brede scholengemeenschap in Amstelveen en werden met een VMBO-T/Havo-advies op een Mavo in Aalsmeer geplaatst.'

Vragen

De VVD vindt dit om meerdere reden onacceptabel en stelt het College in dat kader de volgende vragen:

1) Hoeveel kinderen deden dit jaar mee met de Kernprocedure Amstelland en hoeveel daarvan zijn woonachtig in Amstelveen? Uit welke andere Gemeenten zijn er aanmeldingen geweest en kunt u dat specificeren per Gemeente?

2) Hoeveel aanmeldingen heeft de Kernprocedure Amstelland dit jaar per schooladvies verwerkt en hoeveel plekken zijn er per schooladvies gerealiseerd per Amstelveense middelbare school?

3) Hoeveel kinderen met een Havo of Havo/VWO advies zijn dit jaar geplaatst op hun 1e, 2e, 3e, 4e of 5e keuze? En kunt u dit specificeren per school en woongemeente van de geplaatste leerling?

4) Hoeveel kinderen met VMBO-T of VMBTO-T/havo-advies zijn dit jaar geplaatst op hun 1e, 2e, 3e, 4e of 5e keuze? En kunt u dit specificeren per school en woongemeente van de geplaatste leerling?

5) Gemeente Amstelveen heeft afgelopen jaar honderden extra plekken op het KKC, AC en HWC gerealiseerd. Hoe komt het dat er ondanks deze toename van plekken toch nog Amstelveense kinderen tegen hun eigen keuze worden geplaatst buiten Amstelveen?

6) Wat vindt het College van de situatie dat Amstelveense kinderen die kiezen voor een middelbare school in Amstelveen tegen hun zin in worden geplaatst op een middelbare school buiten Amstelveen?

7) Deelt het College de mening van de VVD-fractie dat er te weinig VMBO-T/Havo-plekken zijn in Amstelveen en wat is het College voornemens om hieraan te doen? Is het College het eens met de VVD-fractie dat de groei van Amstelveen en omliggende gemeenten dit probleem de komende jaren alleen maar groter maakt? Vindt het College het acceptabel dat er jaar na jaar een tekort is aan VMBO-T/Havo-plekken?

8) Heeft het College gesproken met de betrokkenen van Kernprocedure Amstelland en rectoren van Amstelveense middelbare scholen over de uitkomsten van de loting? Indien u hierover gesprekken heeft gevoerd, wat is daar de uitkomst van? Bent u voornemens om schooldirecties hier (weer) op aan te spreken?

Op de foto: Ouder Jolanda Buitjes, wiens dochter is ingeloot op haar vierde keuze (Yuverta Mavo Aalsmeer) en Zarai de Jonge, wiens dochter eveneens is ingeloot op de school van haar vierde keuze (Yuverta Mavo Aalsmeer) met in het midden VVD-raadslid Elisa de Marco.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 12:32

Koninklijke onderscheiding Renske Peters stichting Beschermers Amstelland

Amstelveen - Op 4 juni ontving Renske Peters uit handen van burgemeester Tjapko Poppens een koninklijke onderscheiding tijdens de opening van de 15e Amstellanddag op Wester-Amstel. Renske Peters kreeg dit lintje vanwege haar jaarlange, onvermoeibare inzet voor de bescherming van de natuur in het Amstelland. 

Kunst & Cultuur gisteren 11:00

Kaartverkoop Schouwburg Amstelveen vliegend van start

Amstelveen - Het nieuwe theaterprogramma van Schouwburg Amstelveen valt in de smaak bij het publiek. Op zaterdag 3 juni ging de voorverkoop voor het nieuwe seizoen vliegend van start. Vooral voor cabaret was de belangstelling groot, maar ook de rest van de programmering valt in goede aarde; met bijna 20.000 verkochte kaarten op de eerste dag van de verkoop spreekt het theater van een heel mooie start van de voorverkoop.