Luchtfoto van Amstelveen [Gemeente Amstelveen]

VVD blij dat de gemeente kan blijven investeren in de stad

Amstelveen - De aanpak van de openbare ruimte van het Stadshart, de aanbesteding voor de bouw van een extra zwembad, meer groen en recreatie, focus op veiligheid, de inzet op kansengelijkheid, een extra investering in onderwijshuisvesting en passende woningen zijn volgens de VVD noodzakelijk om het hoge voorzieningenniveau in Amstelveen op peil te houden.

De VVD is dan ook blij met de door het College van B en W (waar de VVD onderdeel van uitmaakt) gepresenteerde Perspectiefnota 2024, waarin het College haar plannen en het bijpassende kostenplaatje voor 2024 laat zien.De liberalen noemen het in een persbericht goed dat ondanks dat ook Amstelveen nogal wat economische tegenwind ondervindt, het college toch kans ziet te blijven investeren in de stad.

'Verstandige aanpak'

‘Groei van de stad in balans met voorzieningen zijn voor de VVD de basis van een goed functionerende stad. De samenwerking met de coalitiepartners D66, PvdA en GVA, gecombineerd met heel veel input uit de rest van de raad heeft geleid tot een verstandige aanpak van de uitdagingen die Amstelveen het hoofd moet bieden.’

Huishoudboekje

De VVD geeft aan te staan voor een evenwichtig gemeentelijk huishoudboekje met gezonde gemeentelijke financiën. 'Daarmee is het mogelijk dat we in Amstelveen kunnen blijven investeren en bouwen aan de kwaliteit van de stad.'


Meer nieuws

Wonen vandaag 14:35

Deur weer op kier voor woningbouw Kronenburg; Amstelveen om tafel met minister

Amstelveen - De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hugo de Jonge) heeft gemeente Amstelveen uitgenodigd om opnieuw om tafel te gaan om alsnog mogelijkheden voor de bouw van woningen in de wijk Kronenburg te bespreken. Amstelveen heeft de uitnodiging geaccepteerd. Beide partijen hopen dat de impasse die rond de grotendeels leegstaande en verouderde kantorenwijk - gelegen onder de aanvliegroute van Schiphol - is ontstaan kan worden doorbroken, maar de partijen liggen nog wel behoorlijk ver uiteen.

112 gisteren 19:44

Steekpartij aan Orion in Middenhoven

Amstelveen - Aan Orion in de wijk In Middenhoven in Amstelveen Zuid heeft maandagavond omstreek half 8 een steekpartij plaatsgevonden.  

Wonen gisteren 14:38

Scholen en zorginstellingen Amstelveen zien geen ruimte voor dienstwoningen op eigen terrein

Amstelveen - Zowel scholen als zorginstellingen in Amstelveen zien - door gebrek aan ruimte en financiële middelen - geen mogelijkheden om dienstwoningen voor personeel te realiseren op eigen terrein. De gemeenteraad had het College van B en W gevraagd die mogelijkheid te onderzoeken, omdat personeel moeilijk betaalbare huisvesting kan vinden en daardoor meer dan eens uit de gemeente vertrekt om elders dichtbij huis te kunnen werken.

Sport gisteren 13:46

Najaarseditie 11 Parkentocht van start

Amstelveen - AmstelveenSport organiseert ook dit najaar de 11 Parkentocht. Van 3 oktober tot en met 7 november kun je elke dinsdag- en vrijdagochtend om 10.00 uur starten met wandelingen vanaf 11 verschillende plekken in Amstelveen. Samen met andere wandelaars en professionele begeleiding kun je op een laagdrempelige en gezellige manier aan je vitaliteit werken.