Arjan Gerritsen (VVD) en Tawros Aslanjan (D66)

VVD en D66: nieuwbouw niet ten koste van groen

Amstelveen – Coalitiepartijen D66 en VVD willen er voor waken dat bij binnenstedelijke nieuwbouwprojecten in Amstelveen nog meer kostbaar groen verloren gaat en Amstelveen te 'grijs' wordt.

De fracties van beiden partijen zullen daartoe bij de raadsvergadering vanavond (18 november) een voorstel indienen waarin het College van B en W wordt opgeroepen om woningbouwprojecten de komende jaren mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het groen in Amstelveen.

KLIK HIER VOOR MEER VOORSTELLEN VAN POLITIEKE PARTIJEN IN DE RAADSVERGADERING

Zowel VVD als D66 maken elk met twee wethouders deel uit van het College, dus het voorstel zal vanavond zeker worden aangenomen. Het initiatief komt nadat de afgelopen jaren al diverse stukken Amstelveens groen verloren zijn gegaan door woningbouw, zoals bijvoorbeeld aan de Middenwaard tussen de wijken Groenelaan en Waardhuizen.

Daar moet dus verandering in komen. De twee collegepartijen noemen de groene leefomgeving in Amstelveen kenmerkend voor de stad. 'Het is daarom van groot belang dat wij dit behouden. Bij nieuwbouwprojecten is het niet altijd vanzelfsprekend dat verdwenen groen ook terugkomt. Als het aan D66 en de VVD ligt zal hier de komende tijd veel scherper op moeten worden toegezien. Groen zorgt niet alleen voor gezondheidsvoordelen, maar ook voor sociale cohesie in wijken. Mensen zijn sneller geneigd om naar buiten te gaan, te bewegen en te recreëren’, aldus D66-woordvoerder ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan.

Bijbouwen

De partijen melden dat Amstelveen in ieder geval hoe dan ook de komende jaren flink moeten bijbouwen om het woningtekort terug te dringen. Volgens beide partijen is er een grote behoefte aan betaalbare woningen in de regio. Daarbij is overigens onduidelijk wat D66 en VVD verstaan onder 'betaalbaar', maar ze stellen dat het realiseren van nieuwe woningen binnen het bestaande bebouwde gebied veel voordelen kent  omdat open en groene landschappen tussen steden zo gespaard blijven.

Opleggen Groennorm

Een keerzijde van stedelijke verdichting is volgens D66 en VVD dat de leefbaarheid onder druk kan komen te staan. 'Dit kan deels voorkomen worden door het opleggen van een groennorm aan projectontwikkelaars. Bij transformaties van gebouwen of nieuwbouw moet het bestaande kwaliteit en kwantiteit van het groen terugkeren in het plangebied. Projectontwikkelaars moeten niet alleen denken aan opbrengst en rendement, maar ook aan de natuur omdat dit bijdraagt aan het welzijn en het geluk van mensen’, stelt D66 vice-fractievoorzitter Tawros Aslanjan.

Groen koesteren

Gemeenten vrezen volgens D66 en VVD vaak dat projectontwikkelaars zich zullen terugtrekken, door de hogere investeringen. 'Echter blijkt uit onderzoek van de WUR uit 2004 dat investeringen in een groene woonomgeving zichzelf snel terugverdienen. De waarde van woningen in de nabijheid van een park of plantsoen liggen respectievelijk 6 en 4,5 procent hoger dan de waarde van dezelfde typen in een dichtbebouwd gebied.'

VVD-raadslid Arjan Gerritsen is helder: 'Amstelveen wordt geroemd om haar groene karakter. Dat moeten we koesteren, in stand houden en waar mogelijk versterken'.


Meer nieuws

Politiek gisteren 15:51

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil bestuurlijke vernieuwing

Amstelveen - De lokale politieke Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is van mening dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een onafhankelijke formateur moet worden aangesteld, om zo het beste brede college voor Amstelveen te vormen. Nu werden de onderhandelingen gevoerd door de twee grootste partijen (VVD en D66), in de personen van Herbert Raat en Floor Gordon.

Politiek gisteren 14:37

Dit zijn de komende vier jaar de wethouders in Amstelveen

Amstelveen - De gemeenteraad heeft woensdagavond vijf wethouders benoemd voor de bestuursperiode 2022-2026: Herbert Raat en Adam Elzakalai (VVD), Floor Gordon en Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) zitten - als alles goed gaat - de komende vier jaar in het pluche.

Algemeen gisteren 10:36

Amstelveen heeft weer nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

Amstelveen - De 10-jarige Lode, leerling van De Triangel, wordt de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen. Lode werd gekozen uit een groep van 24 kinderen van verschillende basisscholen tijdens de jaarlijkse verkiezing voor kinderburgemeester.