Impressie van de Stationsstraat uit het beeldkwaliteitsplan

VVD: 'Nieuwe impuls voor uitstraling en leefbaarheid Oude Dorp'

Amstelveen - De gemeenteraad behandelt komende woensdag het nieuwe Beeldkwaliteitsplan Oude Dorp. De VVD Amstelveen laat in een persbericht weten dat de herinrichting van het Oude Dorp schitterend wordt en dat de gemeente met een nieuwe gebiedsvisie een impuls geeft aan de uitstraling en leefbaarheid van het Oude Dorp.

De VVD geeft aan het goed te vinden dat de gemeente nu investeert in de verfraaiing van het Oude Dorp en vindt dat belangrijk voor ondernemers.

Belangrijk voor ondernemers

In een bericht op de website van VVD Amstelveen laat de liberale partij weten 'dat het historisch karakter wordt versterkt en dat er met minder verkeer meer ruimte komt voor bewoners en bezoekers'. ' Dit is belangrijk voor de ondernemers en de bewoners: herbestrating, nieuw straatmeubilair, meer groen. Hierover is uitgebreid overleg geweest en de plannen zijn dan ook zoveel mogelijk in samenspraak met bewoners en ondernemers in het Oude Dorp tot stand gekomen', aldus de VVD.

Rondje langs ondernemers

Een rondje langs een aantal ondernemers geeft volgens VVD-raadslid Paul Feenstra een overwegend positief beeld van de plannen, maar Feenstra laat weten dat er ook zorgen zijn: 'Over voldoende parkeergelegenheid, de samenloop met de verbouwing van de A9, het vele sluipverkeer.

Autoluw

Feenstra laat weten dat de VVD een vinger aan de pols houdt: 'Vanzelfsprekend kijken wij hier naar, en als er onderdelen zijn die niet zo blijken te werken, dan gaan wij opnieuw kijken waar deze verbeterd kunnen worden. Volgens Feenstra zijn ondernemers in meerderheid voor het afsluiten van het Oude Dorp voor het vele autoverkeer. 'Om een van de ondernemers te citeren: Zo snel mogelijk het Dorp autoluw, dan maken we er een nog mooiere plek van,' aldus Feenstra.


Meer nieuws

Onderwijs & Educatie gisteren 10:47

Druk op Amstelveense noodopvang neemt toe; scholen bereiden zich voor op Britse variant

Amstelveen - Hoewel op dit moment de situatie nog houdbaar is op scholen en bij opvangorganisaties in Amstelveen, meldt de gemeente dat de druk op de noodpvang toeneemt, groepen vol dreigen te raken en het lastiger wordt om de noodopvang te bemensen. Daarbij bereiden scholen zich voor op de Britse corona-variant.