Jet Smit en Victor Frequin (VVD)

VVD pleit voor geheel nieuw verpleeghuis in Amstelveen

Amstlveen - De VVD Amstelveen pleit voor de komst van een nieuw verpleeghuis in Amstelveen.  

De partij vindt dat de gemeente het voortouw moet nemen in de ontwikkeling van een nieuw verpleeghuis (een verantwoordelijkheid van het Zorgkantoor) door een locatie aan te wijzen waar het eventueel kan worden gebouwd. Bij het nieuwe verpleeghuis moeten als het aan de VVD ligt ook direct woningen voor zorgmedewerkers worden gebouwd. Het nieuwe verpleeghuis zal in de ogen van de liberalen ook voorrang moeten geven aan eigen inwoners. 

'In eigen gemeente oud worden'

'De VVD Amstelveen vindt dat Amstelveners in de eigen gemeente oud moeten kunnen worden, dus graag een nieuw verpleeghuis in Amstelveen met daarbij de huisvesting van zorgmedewerkers,' roept de partij op in een persbericht. 'Ouderen willen langer thuis blijven wonen maar als het moment komt dat dit niet meer kan moeten er voldoende verpleeghuisbedden zijn.'

Actie in Amstelveen

De toenemende vergrijzing in Nederland vraagt om actie in Amstelveen, meldt de VVD in een persbericht: 'Het aandeel 75-plussers in Nederland zal in 2030 stijgen naar 12 procent van de bevolking. Dan gaat het om ruim 2 miljoen mensen. De groep 85-plussers, die relatief veel zorg nodig heeft, zal dan ook toegenomen zijn tot 540.000 mensen.'

Meer ouderenwoningen

Naast een nieuw verpleeghuis vindt de VVD-fractie dat er ook meer (levensloopbestendige) woningen moeten komen die geschikt zijn voor ouderen. De VVD vindt dat het College van B en W al goed werk gedaan heeft door een Woonzorgvisie Ouderen te ontwikkelen. Die wordt in februari in de raadscommissie en in de gemeenteraad behandeld. In reactie op die visie roept de VVD het College van B en W nu op door te pakken en zaken concreet te maken: 'Dat kan door voor extra ouderenwoningen en voor een nieuw verpleeghuis locaties aan te wijzen.'

Voor de realisatie van meer ouderenwoningen zal de gemeente volgens de VVD samenwerking moeten zoeken met betrokken organisaties in bouw en vastgoed.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 15:20

E-waste Race: schoolklassen zamelen zoveel mogelijk elektronisch afval in

Amstelveen - Zes basisschoolgroepen uit Amstelveen doen dit jaar weer mee aan de E-waste Race. De deelnemende klassen gaan bijna vier weken lang zoveel mogelijk klein elektronisch afval of E-waste inzamelen zodat dit hergebruikt of gerecycled kan worden. De organisatie E-waste Race verzorgt verschillende lessen voor de kinderen. 

Algemeen gisteren 11:49

AVA boos over schrappen tijdelijke voetgangersbrug over A9: ‘Onvoorstelbaar’

Amstelveen - De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) is boos en vindt het onbegrijpelijk dat de tijdelijke voetgangersbrug over Rijksweg A9, ter hoogte van het Bovenlandpad, uit de verbouwingsplannen is geschrapt omdat de brug niet zou passen. ‘Wij vinden het onvoorstelbaar,’ zegt AVA-fractievoorzitter Michel Becker.

Amstelveen van voorheen 15 mei 2022 21:19

Amstelveen van voorheen (299)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 299 een oude foto uit 1979 van de bouw van het raadhuis aan de oever van De Poel.