Gemeente Amstelveen

Wat is er aan de hand met dit monumentale pand in Amstelveen?

Amstelveen – Wat is er aan de hand met het monumentale pand aan de Amstelzijde 63-65, waar momenteel het dak ontbreekt?

Het pand is al enige tijd dakloos en staat in de steigers. Gemeente Amstelveen meldt dat het voormalig woon-winkelpand volledig wordt gerestaureerd. De kapconstructie van het pand verkeerde in zeer slechte conditie door houtrot, houtworm en de vele aanpassingen die aan het dak zijn verricht in de afgelopen decennia. Dit kwam aan het licht tijdens een inspectie van de gemeente.

Bouwstop

Helemaal op rolletjes verliep het project niet, want de gemeente blijkt enkele weken geleden een bouwstop te hebben opgelegd aan de aannemer, omdat de monumentale kap werd afgebroken zonder de benodigde vergunning. Maar inmiddels is de gemeente zover om een nieuwe vergunning af te geven, waarbij het historische straatbeeld in tact blijft. 

Constructie

In de nieuwe vergunningaanvraag is herbouw van de kap met eenzelfde constructie en materiaal meegenomen, maar ook het rechtzetten van de scheefgezakte voorgevel. Hiervoor moet een nieuwe fundering worden aangelegd. Hierbij verdwijnt de historische gevel tijdelijk en wordt deze vervolgens op een nieuwe fundering teruggeplaatst. Daarna wordt de monumentale kap (het dak) originele dakpannen en twee dakkappelletjes in oorspronkelijke vorm opnieuw opgebouwd.

Vernieuwing

‘Hoewel binnen de monumentenzorg het credo ‘behoud gaat voor vernieuwing’ leidend is, moet er in sommige gevallen toch worden gekozen voor gedeeltelijke vernieuwing. De bouwtechnische staat van het pand is dusdanig slecht, dat behoud niet verantwoord is’, meldt de gemeente Er is ook al een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een forse, onderkelderde, uitbouw aan de achterzijde van het gebouw, achter de historische gevel.

Vertrouwen in aannemer

De gemeente geeft aan alle vertrouwen in het Amstelveense aannemersbedrijf Compier & Zonen te hebben dat de werkzaamheden uitvoert. ‘Zij hebben ook de renovatie verzorgd van andere monumentale panden, zoals Loetje’s Garage aan de Amstelzijde 45 en buitenplaats Wester-Amstel’, aldus de gemeente. ‘In Amstelveen ligt veel historie waar we heel zuinig op zijn’, voegt wethouder Herbert Raat (Monumentenzorg, VVD) toe.

Monumenten

Raat: ‘Amstelveen heeft maar liefst 128 gemeentelijke monumenten, 38 rijksmonumenten, één provinciaal monument, tien gemeentelijke beschermde stads- of dorpsgezichten en één rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, namelijk de Buurt over Ouderkerk. Bij historische panden is restauratie het uitgangspunt, maar soms is dit niet voldoende om duurzaam behoud en de veiligheid te kunnen waarborgen. Na uitvoering van de werkzaamheden zal het pand aan de Amstelzijde 63-65 er identiek uitzien als voorheen en kunnen we ook in de verre toekomst genieten van dit mooie historische straatbeeld.’


Meer nieuws

Algemeen gisteren 20:09

RTVA wil nu 235.000 euro per jaar voor nieuwe omroep

Amstelveen – De lokale omroep RTVA zegt jaarlijks minimaal 235.000 euro subsidie van gemeente Amstelveen nodig te hebben om samen met NH Nieuws verder te kunnen onder de vlag van AmstelNieuws