Wat kan er beter aan Amstelveen (Top 10)

Wat kan er beter aan Amstelveen (Top 10)

AMSTELVEEN - Amstelveners zijn over het algemeen een tevreden volkje, maar toch zien inwoners ook diverse verbeterpunten. AmstelveenZ zet de Top 10 verbeterpunten voor Amstelveners op een rijtje. 


- Lees verder onder deze advertentie -

Gemeente Amstelveen onderzocht de verbeterpunten in de meest recente Stadspeiling. Daaruit komt naar voren dat de meeste Amstelveners vooral vinden dat de overlast van Schiphol beperkt kan worden. Op 2 staat de hoogte van de gemeentelijke belastingen & heffingen en op 3 de beperkte uitgaansvoorzieningen binnen Amstelveen.

Top 10 verbeterpunten

01. Overlast Schiphol
02. Hoge gemeentelijke belastingen/heffingen
03. Te weinig uitgaansvoorzieningen
04. Parkeerproblemen
05. Woningnood
06. Criminaliteit
07. Voorzieningen voor jongeren
08. Onveiligheid verkeer
09. Zorg voor kwetsbare groepen
10. Doorstroming van het verkeer

Groen
Van de ondervraagde Amstelveners gaf 8 procent aan dat er geen enkel verbeterpunt is voor Amstelveen. Een gebrek aan groenvoorzieningen werd het minst genoemd als verbeterpunt. Dat laatste strookt met het groene imago van Amstelveen.


Reacties