Wat 'Rechtstaat' is niet krom, stem nooit tegen uzelf

Wat 'Rechtstaat' is niet krom, stem nooit tegen uzelf Foto: Bedrijfsjurist mr. Hella Vercammen. Katja Mali Fotografie

JURIDISCHE COLUMN - DOOR MR. HELLA VERCAMMEN Nog even en dan is het zover, dan mag u weer de stip inkleuren op het stemformulier. Seconden werk maar mogelijk van invloed op ieder uur in uw leven de komende vier jaar. Stem vooral niet tegen uzelf. Ik zie het daarom nu even als mijn taak om u als burger goed te informeren over de rechtstaat, uw persoonlijke belang daarbij en welke partijen de rechtstaat niet respecteren. Even dus geen juridische informatie voor ondernemers maar indirect wel van belang.

Wat is dat, de Rechtstaat?
Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht geregeld en beperkt wordt door het geschreven en ongeschreven recht en niet door een of meerdere personen.

Dit principe is ooit ontwikkeld tegen machtsmisbruik door absolute vorsten zoals Lodewijk XIV. Hiermee wordt willekeur en discriminatie voorkomen. U wordt beschermd tegen de macht van politieke leiders. Dit gebeurt door democratische wetten en onafhankelijk benoemde rechters die deze wetten toepassen.

Gevaren van aantasting van de rechtstaat
Als deze principes niet door een regering gerespecteerd worden dan krijgt u daar gegarandeerd ook last van. Neem uw vrijheid van meningsuiting, in– en uitreizen, om een geloof te belijden, het recht om privacy gerespecteerd te zien, recht op lichamelijke integriteit, bescherming tegen onterechte overheidssancties.

Als u enkel stemt voor veiligheid tegen aanslagen dan kiest u mogelijk voor partijen die zonder rechterlijke beoordeling mensen gaan uitsluiten en sanctioneren. Dit op basis van subjectieve meningen en vermoedens. U geeft de overheid de macht om voor eigen rechter te gaan spelen.

Die willekeur zal zich op enig moment tegen u keren als dat bepaalde mensen bij de overheid beter uitkomt.
Niets is zo vera(n)derlijk als politieke machthebbers. Als u dus stemt op partijen die het niet zo nauw nemen met de rechtstaatgedachte dan is de kans groot dat het voorgaande realiteit wordt.

5 Partijen die de rechtstaat aantasten
Er zijn vijf van de dertien onderzochte politieke partijen die wetsvoorstellen gaan indienen die de Rechtstaat aantasten. De commissie van de Nederlandse orde van advocaten heeft dit in een rapport over de huidige verkiezingsprogramma vastgesteld. Dit gevaar is ten opzichte van 2012 met 40% gestegen!

Koploper is de PVV (6 plannen), dan komt VNL (3), de VVD (2) SGP (2) en tot slot de CDA (1). Lichtpunten zijn er ook. Partijen die voorstellen doen die de rechtsstaat juist bevorderen. Dat zijn de ChristenUnie, D66, Denk, GroenLinks, PvdA, PvdD en de SP.
Mijn stem is voor de Rechtstaat, ik zal niet krombuigen voor angst. En u?

Bedrijfsjurist mr. Hella Vercammen

Reageer
Wil je reageren of heb je vragen? Mail dan op hvercammen@thelegalcompany.nl


Reacties