Lijstduwer Floor Gordon en lijsttrekker Sander Mager van Water Natuurlijk

‘Water raakt alles’

Amstelveen - Waterschapsverkiezingen. Menigeen fronst er de wenkbrauwen bij en heeft niet echt een idee waar die verkiezingen nu precies over gaan. Ja, over water... maar hoe en wat precies? En is het echt zo belangrijk? ‘Water raakt tegenwoordig alles,’ zegt Amstelvener Sander Mager, lijsttrekker van de groene waterschapspartij ‘Water Natuurlijk’.

Water Natuurlijk is een waterschapspartij die is opgericht door diverse natuur-, recreatie- en milieuorganisaties. De partij staat voor klimaat, natuur, duurzaamheid en gezondheid. De partij wordt actief gesteund door onder andere GroenLinks, D66 en Volt die niet met een eigen lijst meedoen in de waterschappen. Door hun krachten te bundelen kunnen ze in het waterschap een duidelijke groene stem laten horen.

15 maart verkiezingen

Mager, in het verleden raadslid voor GroenLinks in Amstelveen, heeft het na zijn avontuur in de lokale politiek goed naar zijn zin bij het waterschap. Hij is verheugd dat er op 15 maart verkiezingen zijn en dat water weer steeds meer in de maatschappelijke aandacht staat. Want het thema water wordt niet alleen steeds belangrijker, het is de afgelopen jaren ook veel politieker geworden. ‘Er zijn echt fundamentele keuzes te maken,’ zegt Mager.

Waterwethouder

Floor Gordon, waterwethouder in Amstelveen namens D66, kan dat volmondig beamen. Ze staat als een van de lijstduwers op de lijst van Water Natuurlijk. ‘Ik heb daar meerdere redenen voor, maar de eerste is wel dat water en het waterschap echt veel te belangrijk zijn om geen aandacht aan te besteden.’

Mager denkt dat er een omslagpunt te zien is als het aankomt op aandacht voor de waterschappen, omdat het een steeds crucialere rol speelt bij heel veel (gemeentelijke en regionale) beleidsontwikkelingen. De impact van klimaatverandering op ons waterbeheer is heel groot en vraagt om hele andere oplossingen dan vroeger. Met alleen een hogere dijk houden we het hier niet veilig. Steeds extremer weer, met hoosbuien als in Limburg vraagt dan ook om ‘rainproof’ maatregelen in de stad, zoals de aanleg van wadi’s en groen-blauwe daken die water op kunnen slaan.

(Tekst gaat verder onder kader)

---------------------------
WATERSCHAPSVERKIEZINGEN AGV: MEER

AMSTELVENERS OP DE KANDIDATENLIJSTEN

Op de kandidatenlijsten van de partijen die deelnemen aan de Waterschapsverkiezingen voor Amstel, Gooi en Vecht op 15 maart 2023 staan diverse Amstelveners. *Een relatief klein deel van de inwoners van Amstelveen stemt voor Waterschap Rijnland, waar voor zover bekend geen Amstelveners op de lijsten staan.

Water Natuurlijk

1 Sander Mager
18 Michiel Cohen
44 Floor Gordon

BBB
2 Ronald Bouwman

6 Michel Becker

PvdA
7 Laurette van Halen

CDA
25 Amandhalia Nasserie

50Plus
6 Emiel Sjaardema

8 Harry Cladder
9 Eduard Perelaer

ChristenUnie
13 Henk Stoffels

AWP
9 Geert Paul Weeda

---------------------------

Te vanzelfsprekend

Mager heeft een verklaring waarom waterschappen de afgelopen jaren letterlijk verder af kwamen te staan van inwoners: ‘Mensen zijn de afgelopen decennia zo ontzorgd als het op water aankomt, dat de betrokkenheid ook veel minder is geworden. Het is allemaal zo vanzelfsprekend. We vertrouwen er maar op dat het allemaal geregeld wordt en dat we droge voeten houden en het water blijft stromen. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet meer.’

Waterpeil

Mager vindt dat waterschappen te lang alle problemen met technische slimmingheidjes hebben willen oplossen: ‘Nu blijkt dat dit niet meer houdbaar is. We staan voor een grote verandering van hoe we in Nederland met water omgaan. We moeten van kampioen water afvoeren nu kampioen water vasthouden worden. We moeten met de natuur gaan werken, in plaats van er tegenin. En we moeten vervuiling gaan voorkomen, in plaats van het er later weer uitzuiveren.’

Hij legt uit: ‘Het waterpeil wordt bijvoorbeeld nu nog vaak laag gehouden omdat dan de boer geen drassige akkers heeft waar zijn machines in vastlopen. Maar een laag waterpeil leidt tot bodemdaling, tot verlies van biodiversiteit, tot CO2-uitstoot en kan problemen opleveren met de fundering van huizen, waar de stedeling straks de torenhoge rekening voor gaat betalen. Als Water Natuurlijk zeggen we: we gaan een ander watersysteem invoeren, waarbij we niet meer de agrarische functie leidend laten zijn, maar waarbij agrariërs met een duurzaam behoud van natuur en water ook kunnen blijven boeren.’

Kansen

Mager: ‘Er zijn partijen die zeggen: het waterschap heeft van oudsher drie taken (veilig, voldoende en schoon water) en daar moet het bij blijven. Ze vinden dat waterschappen met biodiversiteit, de energietransitie of de warmte-transitie niets van doen hebben. Water Natuurlijk ziet juist daar kansen om vanuit ons waterbeheer bij te dragen aan duurzaamheid.

Technieken zoals aquathermie bijvoorbeeld; het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater of afvalwater. ‘Als je daar niet mee aan de slag gaat, dan kom je dus geen stap verder in je energietransitie en betaal je later een veel hogere rekening. Financieel, maar ook in de schade van klimaatverandering en de kosten van ons waterbeheer. Dus wij zeggen, het waterschap moet juist ook op die thema’s inzetten: ook dat is een fundamenteel andere keuze,’ zegt Mager.

Bronnen

Voor Gordon is de conservatieve houding van diverse andere partijen een schrikbeeld: ‘Als waterschappen uiteindelijk niets met die energie- en warmtetransitie doen dan betekent dat dat in Amstelveen de energietransitie nog ingewikkelder wordt. Aquathermie is veelbelovend. De restwarmte uit het afvalwater van onze rioolwaterzuivering kan potentieel 6.000 woningen verwarmen. Dat kun je toch niet laten liggen? Water Natuurlijk vindt juist dat bronnen die er al zijn gebruikt moeten worden. Alle bronnen die je van nature hebt moet je benutten.’

‘WE MOETEN DE
BELANGEN VAN NATUUR,
KLIMAAT EN GEZONDHEID
LEIDEND LATEN ZIJN IN
ONS WATERBEHEER’
SANDER MAGER, WATER NATUURLIJK

Lokaal samenwerken

Water Natuurlijk heeft veel lokale bestuurders uit diverse gemeentes op de kandidatenlijst staan en dat heeft een reden: ‘Overal raken de taken van de gemeente de waterschappen. Water Natuurlijk wil ook nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten (waaronder Amstelveen, red.) aangaan,’ zegt Mager. Hij is er van doordrongen dat het Waterschap het tegenwoordig niet meer alleen kan: ‘De taken die het waterschap van oudsher heeft, namelijk zorgen voor de veiligheid, de kwaliteit en de hoeveelheid water, dat kunnen we als waterschap vandaag de dag echt niet meer alleen organiseren. We moeten als waterschap echt met gemeentes en provincies om tafel en samen heldere, duidelijke afspraken maken.’  

Je hebt elkaar nodig

Gordon benadrukt dat. Ze zit als Amstelveens wethouder in talrijke overleggen en vrijwel overal komt water in beeld. Of dat nu bij een nieuwbouwproject is, de aanleg van een weg of het onderhoud aan groen. Ze geeft een voorbeeld: ‘De waterhuishouding hangt nauw samen met hoe de groene ruimte in de stad is ingericht, hoe het beheer wordt uitgevoerd, wie er verantwoordelijk is voor het baggeren en niet onbelangrijk: wie betaalt het allemaal?

In Nes aan de Amstel speelt nu een dijkverhoging. Dat betekent dus gelijk dat je het gebied op en rond de dijk moet herinrichten. Wat gebeurt er met de bomen, wegen en paden? En wie draait op voor de kosten? We moeten echt samenwerken en basisafspraken maken met de waterschappen, want je hebt elkaar echt heel erg hard nodig.’

Waterkwaliteit & De Poel

Een probleem dat zeker in Amstelveen geregeld de revue passeert is de matige waterkwaliteit in sloten en vijvers en natuurlijk De Poel. Mager benadrukt dat de beroemde Amstelveense veenplas onder waterschap Rijnland valt en dus niet onder Amstel, Gooi en Vecht: ‘Dat maakt het lastig, temeer omdat het water dat in Amstelveen rond stroomt uit de Poel komt. We beginnen in Amstelveen al met een niet zo’n beste waterkwaliteit.

Daarbij zien we vervolgens dat het water dat uit de Poel in het stedelijk watersysteem komt, vervolgens alleen maar vuiler wordt. De input is al niet goed en wat wij uiteindelijk De Amstel inpompen, is nog vuiler dan het water dat uit De Poel komt. Gordon bevestigt dat: ‘Bagger in = bagger out, dat moet echt beter. Gelukkig worden er al stappen gezet om de waterkwaliteit van de Poel en daarmee de kwaliteit in heel Amstelveen te verbeteren, maar er moet meer gebeuren.’

Akkoorden

Water Natuurlijk wil met betrokken waterschappen en gemeenten dus harde afspraken maken en volop samenwerken. ‘Ik denk dat we bijvoorbeeld moeten nadenken over een onderling waterkwaliteitsakkoord,’ zegt Mager. ‘Sowieso wil ik naar meer akkoorden toe met gemeenten. We hebben met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht te maken met drie provincies, tal van gemeenten en meerdere waterschappen: alleen in Amstelveen zijn er al 2 waterschappen (AGV en Rijnland*). Dat maakt het complex en daarom zijn goede afspraken zo belangrijk.’

Kom stemmen

Voor Mager en Gordon is de oproep vooral om op 15 maart te komen stemmen. Mager tot slot: ‘Veel mensen denken nog steeds dat het niet uitmaakt wat ze thuis door het putje spoelen. Ik kan je vertellen, dat maakt wel uit. En ook hoe je je tuin inricht: het maakt uit én het heeft echt allemaal effect op onze waterhuishouding en onze leefomgeving. Ik hoop dat mensen die verantwoordelijkheid nemen en waterbewust gaan stemmen!’


Meer nieuws

Algemeen vandaag 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.