Weer lobby voor 80 km/u op A9 Amstelveen

Weer lobby voor 80 km/u op A9 Amstelveen Foto: Rijksweg A9 Amstelveen

Amstelveen - GroenLinks wil dat Amstelveen zich opnieuw hard gaat maken voor een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op Rijksweg A9 bij Amstelveen. Eerdere pogingen om het ministerie daartoe te bewegen mislukten. 

GroenLinks is ernstig geschrokken van een recent RIVM-rapport over ultrafijnstof en pleit via een motie getiteld 'schone lucht' voor maatregelen. Een daarvan is het terugdringen van de maximumsnelheid tot 80 kilometer per uur (nu 100) op de A9 bij Amstelveen, zo pleitte GL-fractievoorzitter Martin Kortekaas vanmiddag in de gemeenteraadsvergadering. 

Kortekaas wijst er daarbij op de A9 bij Amstelveen in de toekomst breder en drukker wordt en dus ook niet wordt ondertunneld. Amstelveen heeft eerder verzoeken gedaan bij de minister om de maximumsnelheid op de A9 Amstelveen terug te brengen naar 80, net als de 80-km zones op de A10 in Amsterdam, maar het ministerie wilde daar niet aan. 

Ook wil GroenLinks de uitstoot van binnenstedelijk verkeer terugdringen en de partij vraagt zich daarbij af of er mogelijkheden zijn voor Amstelveen om zich aan te sluiten bij de Amsterdamse milieuzones voor bijvoorbeeld scooters en brommers. De motie van GroenLinks werd vanavond in stemming gebracht en kreeg een meerderheid.

Harmen van der Steenhoven (D66) wees GroenLinks er wel op dat eerdere verzoeken van wethouder Herbert Raat (VVD) aan de minister geen resultaat hadden.

Martin Kortekaas (GroenLinks).


Reacties