Gemeente Amstelveen

Weerstand tegen nieuwe woontoren Groenelaan leidt tot aanpassing plan

Amstelveen – De ferme weerstand van buurtbewoners tegen een nieuwe geplande hoge woontoren op de plek van het tankstation op de hoek Sportlaan/Groenelaan (Newa) heeft ertoe geleid dat de projectontwikkelaar opnieuw naar de tekentafel gaat en buurtbewoners bij de planontwikkeling gaat betrekken.

Afgelopen week blijkt, naar aanleiding van de vele negatieve reacties uit de buurt,  een gesprek te hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de nieuwe eigenaar van het tankstation annex showroom aan Newa in Groenelaan, Waterland Real Estate.

Gordon: 'Niet tegen wil & dank voortzetten'

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, D66) laat in een persbericht van de gemeente weten dat in het gesprek met de ontwikkelaar zorgen zijn geuit over de negatieve reacties in de buurt op het huidige plan. Gordon werd door meerdere inwoners aangesproken op het plan: ‘Natuurlijk is er altijd wel iemand tegen een bouwinitiatief, maar als zo’n groot aantal omwonenden een initiatief niet ziet zitten moet je niet iets tegen wil en dank willen doorzetten. Ik heb de ontwikkelaar gevraagd de plannen aan te passen. Daarbij heb ik benadrukt de buurt nadrukkelijk te betrekken. Tevens wil ik in september wanneer de participatie met de buurt start, ook een beeldvormende sessie organiseren met de woordvoerders van de gemeenteraad,’ aldus Gordon.

Nog niet in beton gegoten

Waterland Real Estate heeft volgens gemeente Amstelveen aangegeven de zorgen te delen. 'Volgens hen is het plan nog zeker niet in beton gegoten. Sterker nog, zij geven aan dat zij het juist heel belangrijk vinden om de buurt bij de plannen te betrekken. Wel geven zij aan dat een plan dat ruimtelijk gezien op draagvlak kan rekenen, ook binnen het bouwprogramma moet passen. Ze geven aan de hoogbouwvisie als kader te gebruiken', meldt de gemeente.

Gordon vult aan: 'Volgens de hoogbouwvisie moet toekomstige hoogbouw bestaan uit ranke, slanke torens met een hoogwaardige architectuur en aandacht voor duurzaamheid. De bebouwing dient zich tevens in schaal en maat te verhouden met de omgeving waar het in staat. De maximale bouwhoogte is daarmee sterk locatie afhankelijk en verschilt per initiatief.

Buurt betrekken: ruim de tijd

Waterland Real Estate heeft volgens de gemeente nog ruim de tijd om de plannen aan te passen die op meer draagvlak kunnen rekenen in de buurt. 'Zij hebben hun kantoor gevestigd in de voormalige autoshowroom naast het tankstation om de plannen vanuit de wijk zelf verder uit te werken. Ze starten op 3 september met participatie met de buurt.'

Nog een lang proces

Zodra er een plan ligt dat op voldoende draagvlak van de omgeving kan rekenen, werkt het college mee aan het stedenbouwkundige uitwerking van dit plan in een concept-startnotitie. 'Het initiatief van Waterland past binnen diverse gemeentelijke beleidskaders, zoals de Woonagenda. Om die reden heeft het college van B&W ingestemd met de verdere uitwerking van het initiatief (zoals verwoord in de QuickScan) in een project.

Dit is naar verwachting niet voor medio 2021. De concept-startnotitie legt de gemeente te zijner tijd ter inzage en hierop kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Die worden verwerkt in een startnotitie, waarover de gemeenteraad besluit of het plan tot ontwikkeling komt. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden aangepast. Over beide documenten besluit de gemeenteraad als het plan tot ontwikkeling komt.


Meer nieuws

Evenementen & Activiteiten vandaag 10:17

Cultuurcentrum Griffioen opent nieuw theaterseizoen

Amstelveen - Cultuurcentrum VU Griffioen is gestart met de kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen. In voorgaande jaren gebeurde dit altijd in april of mei. “Dit seizoen pakken we een hoop zaken net iets anders aan dan normaal”, aldus de Griffioen.

Verkeer & Vervoer gisteren 10:10

Waarom geen nieuwe spoorlijn parallel aan de A9?

Amstelveen – Met een nieuwe spoorlijn die parallel loopt aan Rijksweg A9 tussen Haarlem, Schiphol, Amstelveen, Ouderkerk, Abcoude en Amsterdam Zuidoost zou de bereikbaarheid van de regio aanzienlijk verbeteren.