Gemeente Amstelveen

Weerstand tegen nieuwe woontoren Groenelaan leidt tot aanpassing plan

Amstelveen – De ferme weerstand van buurtbewoners tegen een nieuwe geplande hoge woontoren op de plek van het tankstation op de hoek Sportlaan/Groenelaan (Newa) heeft ertoe geleid dat de projectontwikkelaar opnieuw naar de tekentafel gaat en buurtbewoners bij de planontwikkeling gaat betrekken.

Afgelopen week blijkt, naar aanleiding van de vele negatieve reacties uit de buurt,  een gesprek te hebben plaatsgevonden tussen de gemeente en de nieuwe eigenaar van het tankstation annex showroom aan Newa in Groenelaan, Waterland Real Estate.

Gordon: 'Niet tegen wil & dank voortzetten'

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, D66) laat in een persbericht van de gemeente weten dat in het gesprek met de ontwikkelaar zorgen zijn geuit over de negatieve reacties in de buurt op het huidige plan. Gordon werd door meerdere inwoners aangesproken op het plan: ‘Natuurlijk is er altijd wel iemand tegen een bouwinitiatief, maar als zo’n groot aantal omwonenden een initiatief niet ziet zitten moet je niet iets tegen wil en dank willen doorzetten. Ik heb de ontwikkelaar gevraagd de plannen aan te passen. Daarbij heb ik benadrukt de buurt nadrukkelijk te betrekken. Tevens wil ik in september wanneer de participatie met de buurt start, ook een beeldvormende sessie organiseren met de woordvoerders van de gemeenteraad,’ aldus Gordon.

Nog niet in beton gegoten

Waterland Real Estate heeft volgens gemeente Amstelveen aangegeven de zorgen te delen. 'Volgens hen is het plan nog zeker niet in beton gegoten. Sterker nog, zij geven aan dat zij het juist heel belangrijk vinden om de buurt bij de plannen te betrekken. Wel geven zij aan dat een plan dat ruimtelijk gezien op draagvlak kan rekenen, ook binnen het bouwprogramma moet passen. Ze geven aan de hoogbouwvisie als kader te gebruiken', meldt de gemeente.

Gordon vult aan: 'Volgens de hoogbouwvisie moet toekomstige hoogbouw bestaan uit ranke, slanke torens met een hoogwaardige architectuur en aandacht voor duurzaamheid. De bebouwing dient zich tevens in schaal en maat te verhouden met de omgeving waar het in staat. De maximale bouwhoogte is daarmee sterk locatie afhankelijk en verschilt per initiatief.

Buurt betrekken: ruim de tijd

Waterland Real Estate heeft volgens de gemeente nog ruim de tijd om de plannen aan te passen die op meer draagvlak kunnen rekenen in de buurt. 'Zij hebben hun kantoor gevestigd in de voormalige autoshowroom naast het tankstation om de plannen vanuit de wijk zelf verder uit te werken. Ze starten op 3 september met participatie met de buurt.'

Nog een lang proces

Zodra er een plan ligt dat op voldoende draagvlak van de omgeving kan rekenen, werkt het college mee aan het stedenbouwkundige uitwerking van dit plan in een concept-startnotitie. 'Het initiatief van Waterland past binnen diverse gemeentelijke beleidskaders, zoals de Woonagenda. Om die reden heeft het college van B&W ingestemd met de verdere uitwerking van het initiatief (zoals verwoord in de QuickScan) in een project.

Dit is naar verwachting niet voor medio 2021. De concept-startnotitie legt de gemeente te zijner tijd ter inzage en hierop kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Die worden verwerkt in een startnotitie, waarover de gemeenteraad besluit of het plan tot ontwikkeling komt. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden aangepast. Over beide documenten besluit de gemeenteraad als het plan tot ontwikkeling komt.


Meer nieuws

Horeca gisteren 12:00

Een vliegende start voor Bistro B

Amstelveen - In september 2020 opende Bistro B haar deuren in het Oude Dorp van Amstelveen. Het was er al snel druk en de gasten genoten zichtbaar van de gezellige en ongedwongen sfeer. ‘Dit komt mede door de informele bediening’, vertelt eigenaresse Ellen Boon. Volgens haar maken de heerlijke gerechten van haar partner Paul elke avond weer tot een groot succes. ‘Het was echt een vliegende start.’

Algemeen gisteren 10:51

Woningtekort Amstelveen: onderzoek naar opsplitsen woningen

Amstelveen - De Amstelveense coalitiepartners D66 en VVD willen het splitsen van woningen in Amstelveen onder voorwaarden mogelijk maken. Zij roepen het College van B en W (gevormd door VVD, D66 en PvdA) in een motie op om te onderzoeken of bestaande woningen die te groot zijn geworden voor de bewoner(s) kunnen worden gesplitst. Het is een van de oplossingen die moet bijdragen aan terugdringen van het tekort aan woningen binnen de gemeente.

Verkeer & Vervoer 27 sep. 2021 19:28

Amstelveen gaat intensief controleren op Kazernepad (Zwarte Pad)

Amstelveen - Handhavers van gemeente Amstelveen gaan de komende periode in samenwerking met de politie weer meer controles uitvoeren op het Kazernepad, de belangrijke en drukke fietsverbinding tussen Amstelveen Noord en Zuid, die in de volksmond ook wel Zwarte Pad wordt genoemd.

112 27 sep. 2021 13:24

Ongeval rotonde Waardhuizen: auto en scooter

Amstelveen - Op de rotonde Praam/Gondel/Willem Dreesweg tussen de wijken Waardhuizen en Middenhoven heeft maandagmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen een automobilist en een scooterrijder.