Pixabay.com

Weg vrij voor islamitische basisschool in Amstelveen; want in 'vergelijkbaar' Maastricht ook voldoende animo

Amstelveen - Amstelveen dient een islamitische basisschool op te nemen in het lokale scholenplan, ondanks dat de gemeente van mening is dat daar geen behoefte aan is. De Raad van State (RvS) oordeelde deze maand dat de minister - op basis van een vergelijking tussen Amstelveen en Maastricht - heeft kunnen aantonen dat er voldoende animo is voor een dergelijke school in Amstelveen.

Amstelveen heeft momenteel geen islamitische basisschool. De Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO) deed bij Amstelveen in 2019 het verzoek om een basisschool op Islamitische grondslag op te nemen in het Amstelveense scholenplan 2020-2022. De gemeenteraad van Amstelveen zag daar echter geen heil in, omdat er minimale belangstelling zou zijn voor een islamitische basisschool in Amstelveen en wees dat verzoek af.

Vergelijkbare gemeente

SIO liet het daar niet bij zitten en klopte aan bij de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De minister stelde SIO in het gelijk en oordeelde dat gemeente Amstelveen, met name op basis van een vergelijking met het 'vergelijkbare' Maastricht, een islamitische basisschool in het scholenplan moet opnemen zodat de nieuwe Amstelveense school in aanmerking kan komen voor bekostiging. 

Norm

Een nieuwe school moet, om voor die bekostiging in aanmerking te komen, vooraf aannemelijk kunnen maken dat zij binnen 5 jaar een aantal van 290 leerlingen bereikt. Dat is de zogenoemde ‘stichtingsnorm’ voor een nieuwe school in Amstelveen.  SIO moest daarvoor met een verwachte leerlingenprognose uit een vergelijkbare gemeente aantonen dat er wel degelijk belangstelling is voor een Islamitische basisschool in Amstelveen.  Als vergelijkbare gemeente werd dus Maastricht opgevoerd.

Prognose bruikbaar

Amstelveen is mening dat de vergelijking met Maastricht om verschillende redenen volkomen mank gaat (bijvoorbeeld op het aantal inwoners, regionale ligging/functie, inkomensverdeling, herkomstgebied leerlingen en de aanwezigheid van Islamitische basisscholen in directe omgeving), maar de Raad van State oordeelde anders. Die stelde dat het belangstellingspercentage voor islamitisch onderwijs in Maastricht wel degelijk kan worden gebruikt in de prognose voor de verlangde islamitische basisschool in Amstelveen.

In een behoorlijk complexe vergelijking werd onder andere gekeken naar de leerlingendichtheid in beide gemeentes en het aantal niet-westerse allochtonen met herkomst uit een islamitisch land. In beide gevallen was die hoger in Amstelveen dan in Maastricht: voor de minister een positieve indicatie dat de stichtingsnorm van 290 leerlingen in 5 jaar in Amstelveen kan worden behaald. 

3 procent

Dat volgens de gemeente uit een belangstellingsonderzoek uit het voorjaar van 2020 bleek dat slechts 3 procent van ondervraagde ouders zou kiezen voor een islamitische basisschool achtte de Raad van State niet relevant, evenals het gegeven dat het naastgelegen Amsterdam al diverse islamitische basisscholen kent, waar nu maar een beperkt aantal Amstelveense leerlingen naar toe gaat.

Op relevante aspecten voldoende vergelijkbaar

De Raad van State oordeelde als slotstuk  in de kwestie dat gemeente Amstelveen ‘op relevante aspecten voldoende vergelijkbaar is’ met gemeente Maastricht. Volgens de de Raad van State heeft de minister eerder terecht bepaald dat een Islamitische basisschool in Amstelveen zal worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal leerlingen en de dat school voor bekostiging in aanmerking moet worden gebracht.

Amstelveen betreurt uitspraak

Amstelveen betreurt de uitspraak van de Raad van State. ‘Wij blijven erbij dat onvoldoende is aangetoond dat deze school levensvatbaar is. Wij denken dat een rechtstreekse belangstellingsmeting meer recht zou doen aan de Amstelveens situatie. Omdat er geen beroep meer mogelijk is, berusten wij in het oordeel van de rechter. Wij zullen de komende periode met SIO samenwerken om het verdere proces in goede banen te leiden.’

Naar verwachting volgt in november van dit jaar besluitvorming in de gemeenteraad van Amstelveen over het plan van scholen en het benodigde krediet om in de huisvesting te kunnen voorzien. Vijf jaar na de ingang van de bekostiging dient stichting SIO dus de stichtingsnorm van 290 leerlingen te halen.


Meer nieuws

112 vandaag 12:30

Bekende inbrekerstruc weer in opmars in Amstelveen: takjes tegen de deur

Amstelveen - Een bekende inbrekerstruc is weer in opmars in Amstelveen nu de vakantieperiode is aangebroken. Om erachter te komen of bewoners al dan niet op vakantie zijn, plaatsen inbrekers takjes tegen een deur. Als de takjes langere tijd op hun plaats blijven is het voor inbrekers vaak reden om toe te slaan.  

112 gisteren 10:18

Nachtelijke schuurbrand in Aalsmeer vermoedelijk door gloeiende BBQ-kolen

Aalsmeer - In de Karperstraat in Aalsmeer is afgelopen nacht een bewoner gewond geraakt door een schuurbrand die vermoedelijk is ontstaan door gloeiende restanten houtskool van een barbeque. De brandweer attendeert naar aanleiding van het incident mensen op het belang van veilig barbecuën.