Werkzaamheden A9 Amstelveen van start met bomenkap & sloop van panden

Werkzaamheden A9 Amstelveen van start met bomenkap & sloop van panden Foto: Rijkswaterstaat

Amstelveen - Begin volgend jaar gaan de werkzaamheden voor het vernieuwen van Rijksweg A9 in Amstelveen van start. Dat start begin 2020 met het kappen van bomen (zo’n zesduizend in totaal), gevolgd door het slopen van diverse panden in het Oude Dorp en het bouwen van tijdelijke bruggen over de A9 vanaf juni 2020.


- Lees verder onder deze advertentie -

Vanaf juni 2020 start aannemersconsortium VEENIX naar verwachting met het slopen van diverse panden in het Oude Dorp en het bouwen van tijdelijke bruggen over de A9, zo meldt Rijkswaterstaat. De panden in het Oude Dorp die worden verwijderd zijn volgens de vrijgegeven planning de pastorie van de Annakerk (Amsterdamseweg 20), de kantoorgebouwen aan de Dorpsstraat 2 en de Burgemeester Colijnweg 2, de Dr. Schaepmanlaan 5 en diverse garageboxen bij Meander-toren IV.

Bomen verwijderen

Maar eerst start  VEENIX met het verwijderen van bomen. De kapwerkzaamheden lopen door tot half maart. Daarna start het broedseizoen van de vogels en mag er niet meer gekapt worden. Na het verwijderen van de bomen vinden diverse onderzoeken plaats zoals archeologisch onderzoek en onderzoek naar kabels en leidingen. Ook wordt gestart met het inmeten van bouwterreinen. 

Vorige week werd al bekend dat de op -en afritten bij de Keizer Karelweg (aansluiting 5 Stadshart Amstelveen) tijdens de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht (A9BAHO) openblijven, zowel vanuit Amsterdam als Schiphol.

Verdiepte ligging

In 2021 worden aan de zuidzijde van de A9, ter hoogte van het Stadshart, tijdelijk extra rijstroken gerealiseerd, een zogenaamde ‘bypass’. Deze bypass maakt het mogelijk om al het verkeer op de zuidzijde van de A9 te laten rijden. Zo kan VEENIX starten met de bouw van de noordzijde van de verdiepte ligging. Als de noordelijke bak klaar is, wordt het verkeer verplaatst naar de noordzijde, en gaat dan door de noordelijke bak rijden, zodat VEENIX de zuidelijk bak kan gaan bouwen. Bekijk hier hoe de bouw van de verdiepte ligging in z’n werk gaat. 


Reacties