Wethouders Laurens Ivens en Floor Gordon en Mariska Bongaards van het Amsterdamse Bos bij de doop van de Jakoba Mulder-tulp [Archief: gemeente Amstelveen]

Wethouder Gordon: natuurwaarden bos versterken, geen groei festivals

Amstelveen – In de discussie rond de toekomst van het Amsterdamse bos stelt wethouder Floor Gordon (D66) dat Amstelveen en Amsterdam de natuurwaarden van het bos willen versterken en het aantal festivals niet verder willen laten groeien.

Gordon reageert daarmee onder andere op een persbericht van politieke partij Burgerbelangen Amstelveen, dat deze week aangaf zich ernstig zorgen te maken over de toekomst van het Amsterdamse bos, omdat uit informatie van gemeente Amsterdam zou blijken dat natuur op de tweede plaats zou komen ten faveure van recreatie.

Niet tornen aan natuurwaarden

Gordon, in Amstelveen bestuurlijk verantwoordelijk voor onder andere Groen, Duurzaamheid, Natuur en Milieu, bestrijdt dat. Ze stelt juist dat de natuurwaarden van het bos zeer belangrijk zijn en zeker niet mogen dalen. ‘Het Amsterdamse bos is natuurlijk ooit ontwikkeld als een gebruikersbos en dat moet ook zo blijven, maar we moeten niet tornen aan de huidige natuurwaarden. Die willen we behouden en waar mogelijk versterken.’

Eigendom en beheer

Nu zijn de eigendomsverhoudingen in het bos niet heel eenvoudig, want het bos ligt grotendeels op Amstelveens grondgebied, terwijl het beheer in handen is van gemeente Amsterdam. Gordon denkt dat daar ook de verwarring rond de toekomst van het bos vandaan kan komen, maar ze stelt klip- en klaar dat Amsterdam en Amstelveen samen optrekken als het gaat over de toekomst van het bos.

Geen pretpark vol festivals

De gemeente Amsterdam heeft recent wel een enquête gelanceerd over de toekomst van het bos en ook zijn bijeenkomsten georganiseerd, waarin diverse opties voor de toekomst de revue passeren. Maar daar is allerminst nog een besluit over genomen. Dat het bos in de toekomst een soort pretpark vol festivals wordt is volgens Gordon dan ook niet aan de orde. ‘Er is nog niks vastgesteld en daar zijn we ook nog een paar stappen van weg. Amstelveen wordt hoe dan ook bij toekomstige besluitvorming betrokken.’

Maximaal aantal bosfestivals bereikt

Over de vermeende groei van festivals zegt Gordon: ‘We hebben het aantal grote festivals gemaximeerd op 7 per jaar – en dat blijft ook zo. Voor meer festivals verstrekken we ook geen vergunning.  Sterker, we bekijken of we slimmer om kunnen gaan met de dagen waarop de festivals worden gehouden.’

Beheerkosten

Wel stelt Gordon dat de beheerkosten voor het bos (met name voor rekening van Amsterdam) hoog zijn – en dat er moet worden gekeken hoe die beheerkosten in toom te houden, zonder dat de natuur daar de dupe van wordt.  Gordon ziet dat vooral in kleinschalige initiatieven, die geen grote impact hebben op de natuur. ‘Zoals bijvoorbeeld een piepklein hotelletje inde oude radartoren,’ zegt ze.

Koesteren

Maar Gordon wil vooral de indruk wegnemen dat het bos haar natuurwaarde gaat verliezen. ‘Heel veel Amstelveners bezoeken het bos en geven ook een hoge waardering aan zoveel groen in onze gemeente. Dat moeten we koesteren.’

Archieffoto: genomen bij de doop van de Jakoba Mulder tulp tgv het 85-jarig bestaan van het Amsterdamse bos. Vlnr: Wethouders Laurens Ivens (gemeente Amsterdam) en Floor Gordon (gemeente Amstelveen) met Mariska Bongaards (Amsterdamse Bos)


Meer nieuws

Advertorial Sport gisteren 20:00

Buitensporten enorm in opmars

Amstelveen - Heleen van Ketwich Verschuur heeft als directeur van AmstelveenSport, de organisatie die zich op meerdere vlakken inzet om Amstelveners gezond te laten bewegen, de afgelopen maanden voor nieuwe uitdagingen gestaan. Door de corona-crisis kwamen binnen no-time sportverenigingen, sportaccommodaties en scholen stil te liggen.

Amstelveen van voorheen gisteren 19:50

Amstelveen van voorheen (202)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 202 een foto van de Dorpsstraat in het Oude Dorp zoals deze er vroeger uitzag.

Politiek gisteren 11:55

Actief voor Amstelveen: Burgerparticipatie moet op de schop

Amstelveen - Na grote onvrede bij veel omwonenden rond de startnotitie Alleman Kwartier, het beeldkwaliteitsplan Oude Dorp en verkeerswijzigingen in Bovenkerk, is de lokale politiek partij Actief voor Amstelveen (AVA) helemaal klaar met het huidige participatiebeleid van de gemeente Amstelveen. De partij komt met een initiatiefvoorstel.

Politiek gisteren 11:39

BbA: 'Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd'

Amstelveen - Oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt de huidige planprocessen die gemeente Amstelveen hanteert niet meer van deze tijd. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht, nadat afgelopen woensdag in de gemeenteraad vernieuwingsplannen in de wijken Bankras/Kostverloren (Allemanskwartier) en het Oude Dop (herinrichting) ondanks veel tegenstand uit de buurt toch akkoord kregen. 'Bewoners en omwonenden maar ook de raad worden keer op keer geconfronteerd met een ‘in beton gegoten’ startnotitie', stelt bbA.

Wonen gisteren 11:24

Allemansbelang: ‘Participatie wijkbewoners een gotspe’

Amstelveen – De Stichting Allemansbelang noemt het participatietraject waarin wijkbewoners zijn betrokken bij het nieuwbouwplan Allemanskwartier een gotspe. Dat meldt de woordvoerder van de stichting in een persbericht, nadat de gemeenteraad afgelopen woensdag met een minieme meerderheid akkoord ging met de startnotitie.

Advertorial Sport gisteren 10:00

GYM VAN TOEN: Bewegen was nog nooit zo leuk

Amstelveen - Trefbal, apenkooien, touwklimmen. Deze woorden nemen ons mee naar die gymzaal waar je als kind heerlijk kon spelen. ‘Het tovert een glimlach op het gezicht van veel mensen als je over de gymlessen van vroeger begint’, zegt Ewoud van Dulken. Hij is initiatiefnemer van GYM VAN TOEN en heeft als missie om deze jeugdherinneringen landelijk weer tot leven te brengen.