Floor Gordon

‘Wij gaan door op de weg die we zijn ingeslagen en zetten bij de energietransitie in op versnelling’

Amstelveen - ‘Wij gaan door op de weg die we de afgelopen jaren zijn ingeslagen en zetten bij de energietransitie in op versnelling.’ Dat stelt D66-wethouder Floor Gordon (Duurzaamheid), nu het nieuwe ‘Plan voor de Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie' in Amstelveen is vastgesteld.

Het plan kent de afkorting PLECK en het is inmiddels versie 4.0. Het College van B en W werkt met het plan aan een stad die klaar is voor de toekomst: ‘Dit plan beschrijft welke duurzame doelen er zijn en wat de gemeente jaarlijks doet om die doelen te behalen. Ook wordt de balans opgemaakt over hoe duurzaam Amstelveen op dit moment is en wat de inspanningen kwalitatief en kwantitatief opleveren,’ meldt de gemeente.

Verder kijken dan 2023

Voor de onderwerpen energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie wordt er in het plan gekeken naar 2023 en verder.  ‘De vraag van inwoners om hulp met energie besparen is momenteel groot. Komend jaar starten rond energiebesparing daarom weer veel projecten. Daarnaast blijven we inwoners en ondernemers ondersteunen met subsidie en advies,’ zegt Gordon

Buurtuitvoeringsplannen 

Ook maakt de gemeente vanaf nu jaarlijks een aantal verduurzamingsplannen op buurtniveau. Floor Gordon: 'Hierbij is stevige samenwerking met deze buurten essentieel. We zijn dit jaar voorzichtig gestart in de Zeestratenbuurt. De kerngroep van bewoners die daar met ons in gesprek is, geven aan dat ze graag collectief op trekken in de verduurzaming van hun woningen en dat ontzorging een belangrijke reden is om stappen te willen ondernemen. Op basis hiervan maken we een gezamenlijk plan.'

De actualiteit

Mensen die in energiearmoede leven hebben een te laag inkomen om hun hoge energierekening te betalen. Voor het aanpakken van energiearmoede pakt de gemeente energiebesparing op verschillende niveaus aan. De aanpak bestaat uit 3 soorten activiteiten die met elkaar samenhangen en elkaar versterken, te weten inkomensondersteuning, energiebesparing gericht op woningen en bewustwording van het energieverbruik.

Als gevolg van de gestegen energieprijzen ziet de gemeente ook dat het aantal subsidieaanvragen enorm is gestegen en is het totale bedrag voor de subsidie Energiebesparing verhoogd van € 220.000 naar € 420.000.

Randvoorwaarden

Bij een duurzame toekomst hoort ook het oppakken van zaken die door de overheid in haar Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO) worden ingezet zoals het voorbereiden op de Wet collectieve warmtevoorziening (de nieuwe Warmtewet) en het voorbereiden op de vernieuwde elektriciteitswet. Daarnaast stimuleert de gemeente de aanschaf van een hybride warmtepomp met de subsidie Energiebesparing.

Klimaataanpassing

Sinds 2020 wordt de stad ingericht om met het veranderende klimaat te kunnen omgaan.
De Bewonersagenda, die onderdeel is van het Actieplan klimaatadaptatie, breidt komend jaar uit.
Er komt een project samen met woningcorporatie Eigen Haard om huurders bewust te maken en aan te moedig actie te nemen. Ook start een voorlichtingscampagne rondom de voorbeeldtuin in Keizer Karelpark.

Drie pijlers

De gemeente richt zich in PLECK 4.0 op drie hoofdonderwerpen, te weten:

Energietransitie: met als einddoel dat de stad in 2040 alle energie die we in Amstelveen gebruiken afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. De gemeentelijke organisatie wil al in 2030 CO₂ uitstootvrij zijn.

Circulaire economie: In een circulaire economie worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en is er (bijna) geen afval. De aanpak voor een circulaire economie is verdeeld in 4 onderwerpen, zoals het hergebruiken van 75% van onze grondstoffen die vrijkomen uit huishoudens in 2022.

Klimaatadaptatie: met als doel de stad in te richten om met het veranderende klimaat te kunnen omgaan. In 2050 zal heel Amstelveen klimaat-robuust ingericht zijn. Het gaat om: wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 14:34

Speciale signeersessie Marianne Timmer bij De Wijnschuur

Amstelveen/Nes/Uithoorn - Olympisch kampioen Marianne Timmer komt op zaterdag 9 december 2023 tussen 15.00 en 17.00 uur naar De Wijnschuur in Nes aan de Amstel om haar nieuwe boek 'De Timmerfabriek' te promoten en te signeren.  

Horeca 6 dec. 2023 15:00

X-MAS Bajes Cocktail Night: reserveer je plekje

Amstelveen - In De Bajes aan de Ouderkerkerlaan 1-2 wordt vrijdagavond 15 december 2023 een X-MAS Bajes Cocktail Night gehouden. Je kan nu je plekje reserveren voor deze gezellige cocktailavond in kerstsferen.