Woningbouw aan de Bovenkerkerweg? Ja, maar niet ten koste van alles

Amstelveen - Het is een terugkerend dilemma voor de Amstelveense politiek: bouwen om de woningnood te verminderen, maar ook het groen handhaven en de stad leefbaar houden. Woningbouwplannen aan de Bovenkerkerweg (op de plek van kantoorgebouwen aan de zijde van de wijk Middenhoven) zorgen voor veel onrust bij omwonenden: op aandringen van de raadsfracties van VVD, D66 en PvdA komt er nu eerst een totaalvisie voor het hele gebied, voordat er gebouwd mag worden.

De kantoorpanden in Middenhoven zullen naar verwachting de komende jaren wijken voor woningbouw. De diverse eigenaren in het gebied bereiden elk hun eigen project voor. De initiatiefnemer voor project Bovenkerkerweg 2-8 heeft bijvoorbeeld het plan om ter plaatse van de twee verouderde kantoorpanden vier appartementengebouwen te realiseren, variërend in aantal bouwlagen (6, 8 en 14) . Dat project heeft geleid tot veel onrust.

Druk op omgeving

Niet alleen zijn de appartementengebouwen erg groot, het zet ook druk op de omgeving. Omwonenden zijn van mening dat de voorzieningen in hun wijk ontoereikend zijn en verwachten parkeeroverlast. Ook zijn ze bang dat de groene rand van hun wijk aangetast wordt.

De wethouder kondigde al aan met een integrale gebiedsvisie voor de hele strook aan de oostzijde van de Bovenkerkerweg te komen, maar de gemeenteraad gaf aan éérst die integrale gebiedsvisie te willen voordat verder kan worden gegaan met project Bovenkerkerweg 2-8.

De lokale VVD, PvdA en D66 namen het initiatief voor een motie daarover, die afgelopen ook ondersteund door oppositiepartijen als het CDA, unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen.

Middenhoven_Bovenkerkerweg_Groepscollage1.jpg

PvdA-raadslid Arnout van den Bosch (2e van links op de foto): ‘De bouw van meer betaalbare huizen is ontzettend belangrijk, maar dat moet dan wel met respect voor de omgeving. Dat betekent: luisteren naar omwonenden. Rekening houden met hun zorgen. Rekening houden met hun belangen.’

Hoe het verder gaat

Hoe het verder gaat met het plan voor Bovenkerkerweg 2-8 is nog niet duidelijk. Nu gaat de wethouder eerst aan de slag met de integrale gebiedsvisie . VVD-raadslid Arjan Gerritsen (op de foto geheel links): 'Beschouw de projecten dus niet afzonderlijk, maar als onderdeel van de herontwikkeling van het gehele gebied. Focus daarbij op de kwaliteit van de leefomgeving en betrek omwonenden'.

Op het moment dat iedereen in staat is gesteld zijn mening te geven, wordt de gebiedsvisie vastgesteld. De motie van PvdA en VVD bepaalt dat de plannen voor Bovenkerkerweg 2-8 moeten passen binnen de kaders van de gebiedsvisie, waarna het project tot uitvoering gebracht kan worden.

Middenhoven_Bovenkerkerweg_Groepscollage2.jpg

'Met de motie Groennorm, die ook in de vergadering van vorige week unaniem werd aangenomen, voorkomen wij dat er ingebreid wordt op de kwaliteit en kwantiteit van groen binnen het plangebied', aldus D66 woordvoerder ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan (links op bovenstaande foto).

Foto's: de betrokken raadsleden Arjan Gerritsen (VVD), Arnout van den Bosch (PvdA), Tawros Aslanjan (D66), Pier Rienks (CDA, 3e van links onderste foto) gingen op de foto met enkele omwonenden van het plangebied aan de Bovenkerkerweg.


Meer nieuws

Politiek gisteren 15:51

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil bestuurlijke vernieuwing

Amstelveen - De lokale politieke Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is van mening dat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een onafhankelijke formateur moet worden aangesteld, om zo het beste brede college voor Amstelveen te vormen. Nu werden de onderhandelingen gevoerd door de twee grootste partijen (VVD en D66), in de personen van Herbert Raat en Floor Gordon.

Politiek gisteren 14:37

Dit zijn de komende vier jaar de wethouders in Amstelveen

Amstelveen - De gemeenteraad heeft woensdagavond vijf wethouders benoemd voor de bestuursperiode 2022-2026: Herbert Raat en Adam Elzakalai (VVD), Floor Gordon en Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) zitten - als alles goed gaat - de komende vier jaar in het pluche.

Algemeen gisteren 10:36

Amstelveen heeft weer nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

Amstelveen - De 10-jarige Lode, leerling van De Triangel, wordt de nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen. Lode werd gekozen uit een groep van 24 kinderen van verschillende basisscholen tijdens de jaarlijkse verkiezing voor kinderburgemeester.