Woningbouw aan de Bovenkerkerweg? Ja, maar niet ten koste van alles

Amstelveen - Het is een terugkerend dilemma voor de Amstelveense politiek: bouwen om de woningnood te verminderen, maar ook het groen handhaven en de stad leefbaar houden. Woningbouwplannen aan de Bovenkerkerweg (op de plek van kantoorgebouwen aan de zijde van de wijk Middenhoven) zorgen voor veel onrust bij omwonenden: op aandringen van de raadsfracties van VVD, D66 en PvdA komt er nu eerst een totaalvisie voor het hele gebied, voordat er gebouwd mag worden.

De kantoorpanden in Middenhoven zullen naar verwachting de komende jaren wijken voor woningbouw. De diverse eigenaren in het gebied bereiden elk hun eigen project voor. De initiatiefnemer voor project Bovenkerkerweg 2-8 heeft bijvoorbeeld het plan om ter plaatse van de twee verouderde kantoorpanden vier appartementengebouwen te realiseren, variërend in aantal bouwlagen (6, 8 en 14) . Dat project heeft geleid tot veel onrust.

Druk op omgeving

Niet alleen zijn de appartementengebouwen erg groot, het zet ook druk op de omgeving. Omwonenden zijn van mening dat de voorzieningen in hun wijk ontoereikend zijn en verwachten parkeeroverlast. Ook zijn ze bang dat de groene rand van hun wijk aangetast wordt.

De wethouder kondigde al aan met een integrale gebiedsvisie voor de hele strook aan de oostzijde van de Bovenkerkerweg te komen, maar de gemeenteraad gaf aan éérst die integrale gebiedsvisie te willen voordat verder kan worden gegaan met project Bovenkerkerweg 2-8.

De lokale VVD, PvdA en D66 namen het initiatief voor een motie daarover, die afgelopen ook ondersteund door oppositiepartijen als het CDA, unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen.

Middenhoven_Bovenkerkerweg_Groepscollage1.jpg

PvdA-raadslid Arnout van den Bosch (2e van links op de foto): ‘De bouw van meer betaalbare huizen is ontzettend belangrijk, maar dat moet dan wel met respect voor de omgeving. Dat betekent: luisteren naar omwonenden. Rekening houden met hun zorgen. Rekening houden met hun belangen.’

Hoe het verder gaat

Hoe het verder gaat met het plan voor Bovenkerkerweg 2-8 is nog niet duidelijk. Nu gaat de wethouder eerst aan de slag met de integrale gebiedsvisie . VVD-raadslid Arjan Gerritsen (op de foto geheel links): 'Beschouw de projecten dus niet afzonderlijk, maar als onderdeel van de herontwikkeling van het gehele gebied. Focus daarbij op de kwaliteit van de leefomgeving en betrek omwonenden'.

Op het moment dat iedereen in staat is gesteld zijn mening te geven, wordt de gebiedsvisie vastgesteld. De motie van PvdA en VVD bepaalt dat de plannen voor Bovenkerkerweg 2-8 moeten passen binnen de kaders van de gebiedsvisie, waarna het project tot uitvoering gebracht kan worden.

Middenhoven_Bovenkerkerweg_Groepscollage2.jpg

'Met de motie Groennorm, die ook in de vergadering van vorige week unaniem werd aangenomen, voorkomen wij dat er ingebreid wordt op de kwaliteit en kwantiteit van groen binnen het plangebied', aldus D66 woordvoerder ruimtelijke ordening Tawros Aslanjan (links op bovenstaande foto).

Foto's: de betrokken raadsleden Arjan Gerritsen (VVD), Arnout van den Bosch (PvdA), Tawros Aslanjan (D66), Pier Rienks (CDA, 3e van links onderste foto) gingen op de foto met enkele omwonenden van het plangebied aan de Bovenkerkerweg.


Meer nieuws

Algemeen vandaag 11:27

‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis'

Amstelveen - DE EO zendt op woensdag 27 januari 2021 de unieke documentaire ‘De Sobibor Tapes – de vergeten interviews van Jules Schelvis’ uit. Jules Schelvis was woonachtig in Amstelveen, waar hij in 2016 op 95-jarige leeftijd overleed. 

Algemeen gisteren 16:35

Toeslagenaffaire treft ook tientallen Amstelveense gezinnen

Amstelveen - Ook in Amstelveen zijn tientallen gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. De landelijke affaire, waarbij tienduizenden onschuldige ouders tot in lengte van jaren werden aangezien voor fraudeurs en onder een nietsontziend regime onterecht (grote) sommen geld moesten terugbetalen, zorgde vandaag voor het opstappen van het kabinet.

Politiek gisteren 13:03

Gordon regionaal lijstduwer voor D66 bij Tweede Kamer-verkiezing

Amstelveen - D66 heeft Amstelveens wethouder Floor Gordon gevraagd om regionaal lijstduwer te zijn voor D66 bij de verkiezing voor de Tweede Kamer. Daarmee vult zij de lijst aan op plek 74. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer wordt gehouden tussen 15 en 17 maart 2021.