Woningbouw Bovenkerk: BP stopt met LPG, Kringloopwinkel verhuist

Woningbouw Bovenkerk: BP stopt met LPG, Kringloopwinkel verhuist Foto: Het braakliggende terrein in Bovenkerk. AmstelveenZ

AMSTELVEEN - Met de realisatie van nieuwe stadsvilla’s en herenhuizen op het braakliggende terrein in Bovenkerk (tussen Bovenkerkerweg, Noorddammerlaan en Maalderij ) verhuizen kringloopwinkel Boemerang en snackcorner Carels naar een nieuwe plek aan Ziederij. Tankstation BP stopt ná aanleg van de woningen met de verkoop van LPG.


- Lees verder onder deze advertentie -

De bouw gaat naar verwachting medio 2019 van start.

Hein Kroom 

Al in 2008 werd de Nissangarage en de legendarische ijzerwinkel van Hein Kroom gesloopt ten faveure van de woningbouwplannen. De gemeente vindt het een goede zaak dat deze locatie eindelijk wordt bebouwd en bedrijvigheid plaatsmaakt voor woningen. Zo’n gebiedsontwikkeling start met een startnotitie. Hierin staan voorwaarden waaraan de woningen maar ook bijvoorbeeld het groen, parkeerplekken en verkeer moeten voldoen.

Ontwikkeling

TW/BPD Amstelveen VOF, een samenwerking tussen Trebbe Wonen B.V. en BPD Ontwikkeling B.V, ontwikkelt het terrein. In het plan is ruimte voor ongeveer vijftig à zestig stadsvilla’s en herenhuizen. Direct omwonenden zijn tijdens de schets- en sloopfase van het project geïnformeerd. De ontwikkelaar houdt rekening met voldoende ruimte voor groen en parkeren. De bestaande hoogwatersloot krijgt een karakteristieke en centrale plek in het nieuwe woonwijkje. Voor de bouw begint, verhuizen Carels Cafetaria en kringloopwinkel De Boemerang naar Ziederij. Dit is in goed overleg tussen partijen geregeld door de ontwikkelcombinatie.

Plan inzien

Voordat het college van burgemeester & wethouders de startnotitie aan de gemeenteraad voorlegt, kunnen omwonenden en andere belanghebbenden hierop reageren. De ontwerp startnotitie is van 4 april tot en met 1 mei in te zien bij balie Bouwen in het raadhuis of online via www.amstelveen.nl/Maalderij. Reageren binnen deze periode kan per brief naar Gemeente Amstelveen, college van burgemeesters & wethouders, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen of per e-mail naar bouwprojecten@amstelveen.nl onder vermelding van Maalderij 4/8.

Inloopavond

Gemeente en TW/BPD Amstelveen VOF organiseren een inloopavond over dit project op woensdag 18 april  van 19 uur tot 21 uur in het raadhuis van Amstelveen aan de Laan Nieuwer-Amstel 1,1182 JR Amstelveen.  


Reacties