PvdA-raadslid Arnout van den Bosch (r) met buurtbewoners van het project Bovenkerkerweg 2-8

'Woningbouw hard nodig, maar niemand zit te wachten op een flatgebouw naast zijn huis'

Amstelveen - Na eerdere protesten tegen de bouw van een nieuwe grote woontoren aan Newa in de wijk Groenelaan, zijn bewoners van Middenhoven nu ook in verzet gekomen tegen de bouw van nieuwe grote woontorens aan de Bovenkerkerweg. Coalitiepartij PvdA Amstelveen noemt woningbouw belangrijk, maar niet tegen elke prijs en vindt dat de gemeente rekening moet houden met omwonenden.

'Twee ontwikkelaars hebben recent een plan gepresenteerd om aan de Bovenkerkerweg 2-8 vier appartementengebouwen met in totaal 250 woningen te realiseren. Hoewel het plan een bijdrage zou leveren aan het verminderen van de woningnood, zijn omwonenden bezorgd', meldt de PvdA. PvdA-gemeenteraadslid Arnout van den Bosch vindt dat de zorgen van omwonenden serieus moeten worden genomen.

Van den Bosch werd door hen rondgeleid door de buurt: 'Ik ben blij dat de omwonenden contact met me hebben opgenomen en me hebben laten zien waar zij zich zorgen over maken. Dat helpt mij enorm bij het voorbereiden van de behandeling van het plan in de gemeenteraad.'

Veel te doen om bouwprojecten Amstelveen

Er is volgens de PvdA de laatste tijd veel te doen over bouwprojecten in Amstelveen. 'Ontwikkelaars lanceren, in samenspraak met de gemeente, het ene bouwplan na het andere. Meer woningbouw is hard nodig, want het tekort aan betaalbare woningen is groot. Dat gaat in Amstelveen bijna altijd om bouwplannen binnen de bebouwde kom', meldt de partij in een persbericht.

'Dat komt omdat Amstelveen weinig ruimte meer heeft om uit te breiden: Schiphol en de waardevolle natuurgebieden om Amstelveen heen veroorzaken dat. Bouwen binnen de stad betekent dat er altijd omwonenden zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Die zijn niet altijd blij met bouwprojecten.'

PvdA raadslid Arnout van den Bosch stelt dat woningbouw enerzijds hard nodig is, maar dat niemand zit te wachten op een flatgebouw tegenover zijn huis: 'Er moet dus steeds gezocht worden naar de beste balans tussen woningbouw en woongenot voor omwonenden. Soms betekent dat, dat de ontwikkelaar terug gestuurd wordt naar de tekentafel, zoals recent bij project Newa in Groenelaan gebeurd is.

Woningbouwproject Bovenkerkerweg 2-8

'Project Bovenkerkerweg 2-8 is gepland op de plek van twee verouderde kantoorpanden, waaronder dat van Mitsubishi, die gesloopt zullen worden. Op die plek worden dan vier appartementengebouwen gebouwd van 6, 8 en 14 verdiepingen. Dat heeft geleidt tot veel onrust. Niet alleen zijn de appartementengebouwen erg groot, het zet ook druk op de omgeving', aldus de PvdA.

'Omwonenden zijn van mening dat de voorzieningen in hun wijk ontoereikend zijn en verwachten parkeeroverlast. Ook zijn ze bang dat de groene rand van hun wijk aangetast wordt'. Van den Bosch: Goed dat buurtbewoners zich laten horen. We moeten hun zorgen serieus nemen, want de leefbaarheid van de wijk staat voorop.'

Woningbouw niet tegen iedere prijs

Het planproces is nog niet zo ver en er zijn nog weinig details bekend. De PvdA wil dat er goed gekeken wordt naar de punten die de buurt aandraagt en dat de plannen waar nodig worden aangepast. Arnout van den Bosch: tot slot:"Woningbouw is belangrijk, maar niet tegen iedere prijs. Het moet wel passen in de wijk. Als het daarvoor nodig is dat het aantal woningen wat kleiner wordt, dan moet dat maar.'


Meer nieuws

Algemeen gisteren 19:00

Amstelveen in 24hrs op 3 juni: ook van alles te doen voor kinderen

Amstelveen - Ontdek je eigen stad op zaterdag 3 juni tijdens Amstelveen in 24hrs! Barsten jouw kinderen van de energie? Dan is dit écht iets voor jullie… Aankomende zaterdag is er door heel Amstelveen veel te doen, van sporten tot knutselen en van cultuur tot culinair.  Hieronder de leukste (en meest kindvriendelijke) tips voor komende zaterdag.

Algemeen gisteren 13:37

Amstelveen in top 5 slimste gemeenten van Nederland

Amstelveen - Net als op talloze onderzoekslijstjes, scoort Amstelveen weer eens hoog in een nieuw onderzoek.  Amstelveen zou op basis van een nationale intelligentie-index namelijk tot de Top 5 van gemeenten van Nederland behoren waar de slimste mensen wonen. 

Algemeen gisteren 09:42

Gemeente geeft minder uit aan jeugdzorgkosten dan begroot

Amstelveen - Amstelveen lijkt de landelijke trend van stijgende jeugdzorgkosten te doorbreken. Voor het eerst sinds 2015 vallen de kosten lager uit dan begroot. In 2022 was er € 22,9 miljoen gereserveerd voor de specialistische jeugdhulp terwijl de daadwerkelijke kosten zijn uitgekomen op € 18,5 miljoen. Hierdoor is 4,4 miljoen euro minder uitgegeven dan was voorzien, zonder dat dit ten koste ging van kwaliteit en inzet van de zorg.