Bovenkerkerweg

Woningbouwplannen langs Bovenkerkerweg: informatieavond voor omwonenden

Amstelveen – Er bestaan al langere tijden plannen om woningen te realiseren aan de Bovenkerkerweg, op de plek van zes deels leegstaande (kantoor-)gebouwen, tussen de Beneluxbaan en de Nesserlaan. De verschillende eigenaren hebben plannen de gebouwen te transformeren naar woningen. De gemeente houdt woensdag 18 januari een informatieavond voor omwonenden over de plannen.

Ter voorbereiding is een presentatie over de uitgangspunten vooraf te bekijken op de gemeentelijke website https://denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/gebiedsvisie-bovenkerkerwegzone. Grondeigenaren en raadsleden zijn ook uitgenodigd voor de inloopavond.

Doel van de bijeenkomst is te tonen wat na participatie met bewoners en ontwikkelaars de voorgestelde uitgangspunten zijn voor het gebied met de deels leegstaande gebouwen. Het voorstel van de Nota van Uitgangspunten wordt binnenkort voorgelegd aan college van B en W en gemeenteraad.

'Aandacht voor omgeving'

Door een gebiedsvisie ontstaat volgens de gemeente samenhang in de ontwikkelingen met aandacht voor de omgeving. Volgens wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, groen en participatie) pakt de gemeente een regierol in de mogelijke ontwikkeling van de gronden van individuele eigenaren.

Minimaal 20 procent sociaal

Het gaat om vijf verschillende initiatieven van diverse eigenaren. 'Belangrijk aandachtspunt vanuit de participatie is het groen. We gaan uit van het behoud van een groene bufferzone tussen Middenhoven en de nieuwe bebouwing, de Bovenkerkerweg als groene entree en we ontwikkelen de groene eilanden niet. Alleen op de nu reeds bebouwde eilanden kan worden gebouwd. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat van de beoogde woningen minimaal 20% sociaal moet zijn.'

Uitgangspunten ontwikkeling

Parkeren mag niet leiden tot extra parkeerdruk of verkeersoverlast in omgeving, daarom komen er tussen de nieuwe woningen en Middenhoven geen nieuwe autoverkeersverbindingen. Er is bij de uitgangspunten voor de bebouwing (o.a. volume en bouwhoogte) oog voor privacy van de omwonenden en bezonning in de tuin. Het college van B en W legt binnenkort de Nota van Uitgangspunten ter behandeling voor aan de gemeenteraad waarna een gebiedsvisie kan worden gemaakt, waarin onder meer de marges van de bouwvolumes, bouwafstanden, groene ruimtes en ontsluitingsrichting worden geconcretiseerd. Daarna werkt de gemeente bij haalbare plannen van de eigenaren de ruimtelijke procedures verder uit.

Terugkoppeling participatiegesprekken

De gemeente meldt dat in een vroeg stadium bewoners, de Groenraad en de gemeenteraad zijn geconsulteerd om input op te halen voor een Nota van Uitgangspunten. In deze Nota staan de gemeentelijke kaders die van belang zijn voor het opstellen van de gebiedsvisie voor de Bovenkerkerwegzone. Tijdens de inloopavond kan men kennis nemen van de uitgangspunten na participatie. De inloopavond is tussen 20.00 uur en 21.30 uur in het pand aan de Bovenkerkerweg 6-8 waar ook de GGD vaccinactielocatie is gevestigd.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 16:26

'Energietransitie vergt grootse inspanning van Amstelveen'

Amstelveen - Voor het vijfde jaar op rij heeft de gemeente de balans opgemaakt hoe duurzaam Amstelveen is wat betreft de onderwerpen energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Die balans is nodig om te bekijken of de gemeente zich voldoende inzet, de middelen goed worden besteed en waar de focus het komend jaar op ligt. Het thema Energietransitie (de overgang naar schone energie) vergt grootse inspanning van de gemeente. De gemeenteraad krijgt het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptie, ofwel PLECK 5.0. voorgelegd.

Algemeen gisteren 13:36

Aanleg rotondes Oranjebaan vertraagd door gestegen kosten

Amstelveen - De aanleg van de twee rotondes op de Oranjebaan die in oktober 2023 zou beginnen, is voor onbepaalde tijd vertraagd. Oorzaken zijn de sterk gestegen kosten van personeel en bouwmaterialen in het afgelopen jaar en aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen in combinatie met een langere looptijd van het project. Hierdoor overschrijden de kosten het door de gemeenteraad gereserveerde budget met ruim een miljoen euro.

Algemeen gisteren 10:28

Verrassingsbezoek wethouder Floor Gordon bij Groenraad Amstelveen

Amstelveen - Afgelopen week werd de Groenraad Amstelveen verrast met een bezoek van wethouder Floor Gordon, ter gelegenheid van de officiële installatie van haar nieuwste leden. Wethouder Gordon sprak tijdens haar bezoek haar waardering uit voor het werk van de Groenraad, gezien het belang van groen voor een gezonde en aangename leefomgeving.

Algemeen 27 sep. 2023 14:11

Introductiecursus Latin & Ballroom bij Dansschool Mittelmeijer

Amstelveen - Altijd al eens danslessen willen volgen, maar heb je geen idee hoe te beginnen? Aanstaande vrijdag en zondag starten op dansschool Mittelmeijer beginnerslessen Latin & Ballroom. De cursus is geschikt voor alle leeftijden en de introductiecursus laat jou in vier lessen ontdekken of jouw hart ligt bij dansstijlen als Cha-cha-cha, Jive en Samba.