Tawros Aslanjan (D66) en Paul Feenstra (VVD)

Woningtekort Amstelveen: onderzoek naar opsplitsen woningen

Amstelveen - De Amstelveense coalitiepartners D66 en VVD willen het splitsen van woningen in Amstelveen onder voorwaarden mogelijk maken. Zij roepen het College van B en W (gevormd door VVD, D66 en PvdA) in een motie op om te onderzoeken of bestaande woningen die te groot zijn geworden voor de bewoner(s) kunnen worden gesplitst. Het is een van de oplossingen die moet bijdragen aan terugdringen van het tekort aan woningen binnen de gemeente.

'Dat er een tekort is aan betaalbare woonruimte is voor iedereen duidelijk. De koop- en huurprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen,'zo melden de twee partijen in een persbericht.

Splitsen van woningen

Tegelijkertijd wonen veel mensen, al dan niet noodgedwongen, in een woning die te groot voor ze is geworden. Daarom willen D66 en VVD, middels een motie het college oproepen om te kijken of het splitsen van woningen in die gevallen makkelijker kan worden gemaakt. In regiogemeenten wordt al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Niet de oplossing, maar wel een bijdrage

D66 raadslid Tawros Aslanjan: “Het splitsen van woningen is niet de oplossing voor het woningtekort, maar kan op de korte termijn bijdragen aan het terugdringen van ons woningtekort en hiermee een kans bieden aan starters op de woningmarkt”. Het is wel de bedoeling om de regeling verantwoord in te voeren door te kijken naar de effecten op de omgeving en de leefbaarheid. Een groot bovenhuis boven een winkel kan bijvoorbeeld wel geschikt zijn voor splitsing, maar een regulier rijtjeshuis niet.

Jongeren

Het splitsen van woningen in meerdere zelfstandige woonruimtes kan in een aantal gevallen een goede oplossing zijn, vinden de partijen. Hierdoor kunnen niet alleen jongeren meer kans op een woning krijgen, maar kan het ook de mogelijkheid voor ouderen en mindervaliden bieden om langer zelfstandig in hun eigen woning te wonen. Ook ontstaan mogelijk meer financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van bestaande woningen. “Dit zou een eis voor het verlenen van een vergunning voor het splitsen van een woning kunnen zijn,” aldus Aslanjan.

Beperkt

Slechts een beperkt aantal woningen zal zich voor splitsing lenen, onderkennen de partijen. VVD-raadslid Paul Feenstra: “Wij willen splitsen beperkt mogelijk maken. Het is zeker niet zo dat wij de deur nu wagenwijd open willen zetten, maar in evidente gevallen moet dat kunnen en dat kan nu niet. Wel moeten er duidelijke voorwaarden worden gesteld aan het verlenen van een vergunning woningvormen en moet kritisch gekeken worden naar de mogelijkheden. Het mag de huidige woonomgeving in buurten en straten niet aantasten. Veiligheid en leefbaarheid voor de buurt staan daarbij voorop” aldus VVD-raadslid Paul Feenstra.  

Geen stimulans kamerverhuur

De partijen vinden het belangrijk om te benadrukken dat het niet gaat om het stimuleren van kamerverhuur. “Aslanjan: “Splitsing van woningen mag geen lucratieve business worden voor beleggers. Het gaat om het creëren van zelfstandige woonruimtes, waar mensen op zichzelf kunnen wonen.”

Raadsvergadering

De partijen zijn voornemens om woensdag 29 september 2021 een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering. Daarin vragen ze het college te onderzoeken op welke wijze het gebruik van de vergunning woningvormen kan bijdragen aan het oplossen van het tekort aan woonruimte in de gemeente Amstelveen. Daarnaast willen ze dat bij de uitwerking wordt gekeken naar minimale oppervlakte eisen, overige kwaliteitseisen als geluidsisolatie en brandveiligheid en het effect op leefbaarheid en parkeerdruk.


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen gisteren 19:21

Amstelveen van voorheen (270)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 270 een foto van het Augustinuspark, die we kregen toegestuurd door Bert van den Broek van Hubo Lambertus van den Broek. 

Algemeen 23 okt. 2021 13:02

Energiebesparen: Amstelveen zet vol in op Klimaatweek

Amstelveen - Gemeente Amstelveen doet ook dit jaar doet mee aan de Nationale Klimaatweek, die loopt van 27 oktober tot en met 5 november 2021. Tijdens deze Klimaatweek attendeert gemeente Amstelveen inwoners extra op diverse duurzame  acties en helpt het inwoners op weg om energie te besparen.

112 22 okt. 2021 19:46

Brandweer blust keukenbrand aan Kringloop

Amstelveen - De brandweer is vrijdagavond uitgerukt naar Kringloop in de wijk Groenelaan naar aanleiding van een keukenbrand in een bungalow.