Edwin Brockhoff.

‘Woonbeleid Amstelveen desastreus: mensen worden stad uitgejaagd’

Amstelveen – Brockhoff Makelaars, Amstelveens grootste makelaarskantoor, maakt gehakt van de Concept Woonagenda die door het Amstelveense gemeentebestuur is gepresenteerd. ‘Door dit woonbeleid jaagt de gemeente mensen de stad uit, op de happy few na,’ stelt directeur Edwin Brockhoff, die harde woorden niet schuwt.

De woonagenda is volgens Brockhoff gebaseerd op foute aannames, mist de juiste sturing en zal een desastreuze en onomkeerbare verslechtering van de woningmarkt in Amstelveen betekenen. ‘Zeggen we ja tegen deze Woonagenda, dan zeggen we tegen jonge gezinnen: ‘Ga jij maar ergens anders wonen’. En volgens mij is dat niet nodig’, stelt Brockhoff in een uitvoerig betoog. Brockhoff vreest dat de toekomstige leefbaarheid van Amstelveen in het geding komt.

Gemeente Amstelveen stelt zelf dat de nieuwe Woonagenda betere kansen biedt voor woningzoekenden, maar Brockhoff maakt daar gehakt van. De belangrijkste doelgroep, gezinnen, wordt volgens Brockhoff in het voorgestelde beleid namelijk volledig overgeslagen.

Foute aannames

’We betreuren het dat deze Woonagenda niet op de juiste wijze stuurt en gebaseerd is op foute aannames. Het werkelijke probleem op de Amstelveense (en regionale) woningmarkt wordt geheel uit de weg gegaan, namelijk dat er in de planvorming wordt voorzien in een veel te groot aandeel appartementen en nauwelijks in gezinswoningen. Kort samengevat vinden wij dat voor elk appartement in Amstelveen ook een gezinswoning gebouwd moet worden.'

Destastreus

Brockhoff: 'We zijn er van overtuigd dat dit leidt tot een desastreuze en onomkeerbare verslechtering van de woningmarkt in Amstelveen. Dit is een slechte zaak voor het woongeluk van de bewoners van Amstelveen en de concurrentiepositie van deze prachtige stad. Het maakt Amstelveen zeer conjunctuurgevoelig, en met deze Woonagenda wordt er gebouwd voor toekomstige leegstand.'Brockhoff stelt dat het College  de regels door het probleem signaleert, maar dat oplossingen niet concreet worden gemaakt. 'We staan echter op een punt waarop dat juist harde noodzaak is.’

Woningtypes sluiten niet aan op vraag

Voor mensen met een locatiegebonden beroep is het volgens Brockhoff onmogelijk om in Amstelveen een woning te kopen. 'De gemeente reageert hier primair op, door veel locaties aan te wijzen waar aantallen woningen gerealiseerd kunnen worden. Maar hier schuilt het gevaar: de woningtypologieën die daar ontwikkeld kunnen worden sluiten totaal niet aan bij de vraag', aldus Brockhoff. 'Voor het overgrote deel bestaan de voorgestelde ontwikkelingen namelijk uit appartementen. Een appartement past echter niet bij de grootste zoekende groep in deze regio. Dit zijn (aanstaande) gezinnen met kinderen, die overigens vaak doorstromen vanuit de bestaande appartementen. Het gaat om mensen die extra slaapkamers en buitenruimte nodig hebben. In een gezinswoning. Niet uit luxe, maar uit hoge nood.'

Verpleegster en politie-agent

Brockhoff: 'Door het nu gepresenteerde woonbeleid jaagt de gemeente deze mensen de stad uit. De vaak genoemde verpleegster of politieagent komen, zodra er sprake is van een gezin, in Amstelveen hierdoor nooit meer aan bod. Niet alleen verpest dit het karakter van Amstelveen, het zorgt er ookvoor dat gezinnen de stad uitgejaagd worden – op de happy few na. Is dat het beleid wat de gemeente voorstaat? We vermoeden van niet, maar indien er uitvoering aan deze Woonagenda wordt gegeven, dan zal dit wel het resultaat zijn. Aan het College vragen we daarom om hier werkelijk en op de juiste wijze op te gaan sturen, in plaats van deze algemene Woonagenda te formuleren.'


Meer nieuws

Algemeen vandaag 08:27

Amstelveen stelt 65.000 euro beschikbaar aan Urbanuskerk

Amstelveen – Gemeente Amstelveen heeft voor de restauratie van de monumentale Urbanuskerk in Bovenkerk eenmalig 65.000 euro beschikbaar gesteld: met het geld wordt in hoofdzaak nieuw voorzetglas voor de speciale glas-in-loodramen betaald en wordt de kerk bovendien fraai uitgelicht.

Politiek gisteren 16:43

Opluchting om gemeentelijke aanschaf 'HogeNood app'

Amstelveen – Met de door gemeente Amstelveen aangeschafte HogeNood app kunnen inwoners met hun smartphone tegenwoordig direct het dichtstbijzijnde opengestelde toegankelijke toilet in Amstelveen vinden. 

Algemeen gisteren 14:30

KWF haalt bijna 30.000 euro op in Amstelveen tijdens collecteweek

Amstelveen - Tijdens de collecteweek in Amstelveen is door vrijwilligers van het KWF maar liefst € 29.836,- opgehaald. 'We zijn iedereen in Amstelveen heel dankbaar voor hun gift', zegt Bas Gijsbers, secretaris van collecteteam Amstelveen.