Amstelveenz

Ziekenhuis Amstelland neemt deel zorg Amsterdam UMC over

Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC en zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hierin is afgesproken dat vanaf 2019 een deel van de basiszorg die Amsterdam UMC levert, verschuift naar Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen.

Naast het versterken van de medisch specialistische zorg levert deze samenwerking een belangrijke bijdrage aan een solide basis voor Ziekenhuis Amstelland én geeft het Amsterdam UMC, waar het VU-ziekenhuis en het AMC onder vallen, de mogelijkheid om de zogenoemde hoogcomplexe patiëntenzorg nog beter gestalte te geven. De overeenkomst is in lijn met het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg van het kabinet, dat uitgaat van het organiseren van de juiste zorg, op de juiste plek.

Uitbreiden

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is onderzocht welke delen van de basiszorg een betere plek kunnen krijgen. In goed overleg wordt onder meer bekeken of Ziekenhuis Amstelland de zorg van een deel van de SEH-patiënten, niet-complexe hartpatiënten, neurologische en nierpatiënten van Amsterdam UMC kan overnemen.

Amsterdam UMC wil tevens de reeds bestaande inhuur van OK-ruimte bij Ziekenhuis Amstelland uitbreiden, inclusief de daarbij behorende verpleegkundige zorg. Naast deze initiatieven wordt verkend welke andere patiëntenzorg Ziekenhuis Amstelland op langere termijn kan overnemen.

Toekomst

“Ons ziekenhuis heeft een sterke regiofunctie en levert al 50 jaar goede basiszorg”, zegt Esther Agterbos, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Amstelland, in een gezamenlijk persbericht van Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam UMC, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. “Om ook voor de toekomst het eerste aangewezen ziekenhuis te blijven is, naast de afgelopen najaar gemaakte financiële afspraken met zorgverzekeraars en bank, ook een groter aantal patiënten nodig. Door deze samenwerking kunnen we de capaciteit van ons ziekenhuis optimaal benutten en een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg in de regio.’

Ook Mark Kramer, lid van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC, is blij met de samenwerking. ‘We vinden het belangrijk dat er voldoende kwalitatief goede basiszorg beschikbaar blijft in de regio Amsterdam”, zegt Kramer. “Met de nieuwe afspraken ontstaat er voor ons meer ruimte om de hoogcomplexe patiëntenzorg uit te breiden.’

Tevreden

Ook zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis zijn dik tevreden met de samenwerkingsovereenkomst. “Om te waarborgen dat goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, is verandering nodig in de manier waarop we samen de zorg organiseren”, zegt Ton van Houten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid. “De nu gemaakte afspraken zijn volledig in lijn met deze noodzakelijke verandering.’

“Wat ons betreft is deze herschikking heel belangrijk”, vult Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij het  Zilveren Kruis, aan. “Ook in andere regio’s willen wij de ziekenhuiszorg toekomstbestendig organiseren.”


Meer nieuws

Verkeer & Vervoer vandaag 13:20

Woningen Oude Dorp en pastorie Annakerk tegen de vlakte voor verbreding A9

Amstelveen - Om ruimte te maken voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Amstelveen worden diverse woningen in het Oude Dorp, maar ook de pastorie naast de Annakerk, binnen enkele maanden gesloopt. De panden staan op de plek waar straks de extra rijstroken komen en de overkapping Oude Dorp wordt gerealiseerd.

Verkeer & Vervoer vandaag 10:13

Vernieuwd kruispunt Sportlaan/Beneluxbaan gaat eind juli open

Amstelveen - Het vernieuwde kruispunt Sportlaan/Beneluxbaan opent naar verwachting vrijdag 31 juli 2020. Vanaf juni moet het verkeer rekening houden met veel wisselende omleidingen en afsluitingen om het kruispunt definitief gereed te kunnen maken.

Algemeen vandaag 10:01

5 keer een check om het op je werk leuk (en vol) te houden

Brigitte Kaandorp zong ‘Ik heb een zwaa-aa-aar leven’. Als jij daar zaken in herkent als het gaat om je werkzame leven, wordt het tijd om veranderingen aan te brengen. Hier volgen vijf adviezen om weer fris en fruitig naar je werk te gaan. 

Algemeen gisteren 17:08

Inzameling voor Voedselbank Amstelveen bij KKC

Amstelveen - Op het schoolplein van het Keizer Karel College aan Elegast 5 organiseert de UNESCO jongerencommissie van het Keizer Karel College vrijdag 29 mei 2020 een inzamelactie voor de Voedselbank Amstelveen.