Hubert Maasdijk, eigenaar van de speelgoedwinkel ontving een bemoedigend bosje bloemen uit handen van raadsleden Gonnie van Rietschoten en Michel Becker

Zorgen om Winkelcentrum Waardhuizen: 'De loop is er nu echt uit'

Amstelveen - De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen maakt zich grote zorgen om Winkelcentrum Waardhuizen, nu er geen supermarkt meer is. Partijleden Michel Becker en Gonnie van Rietschoten bezochten afgelopen week het winkelcentrum.

Loop is er uit

Dat de supermarkt is verdwenen, is volgens Actief voor Amstelveen niet het enige probleem: 'Het winkelcentrum maakt steeds meer een troosteloze indruk en dat geeft weinig toekomstperspectief voor de paar ondernemers die daar nog gevestigd zijn.' Volgens Becker staan de ondernemers ook nog voor een huurverhoging van zo'n 15 procent, ook al is dat niet bevestigd. 'De slager, de bakker, de slijterij en de tabakszaak stopten hun activiteiten al eerder, de supermarkt compenseerde met haar aanbod dit verlies enigszins, maar de loop is er nu echt uit,' stelt Becker.

Inspanning

'Dat is niet alleen treurig voor de ondernemers, maar zeker ook voor de bewoners die de supermarkt en het winkelcentrum zien als een belangrijke schakel in de sociale cohesie van de wijk,' zegt Becker. 'Vooral de in deze wijk wonende ouderen hebben behoefte om hun dagelijkse boodschappen op loopafstand te kunnen doen. Wij vinden dat de gemeente en verhuurder hebben een inspannings- verplichting hebben om de situatie te verbeteren.'

Supermarkt

Actief voor Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld. De partij wil onder meer dat het College spoedig in contact treedt met de verhuurder om te beluisteren of er inmiddels al een nieuwe gegadigde is om in dit pand een supermarkt te exploiteren en per wanneer dit dan zou kunnen plaatsvinden. 'En als de verhuurder dit niet wil, vraagt Actief voor Amstelveen of het college dan mogelijkheden ziet om als gemeente dit pand aan te kopen, waardoor zo de belangrijke buurtfunctie van dit pand behouden blijft en de leefbaarheid in de wijk te bevorderd.'

Becker wil ook weten of zich in wil spannen om de fysieke omgeving van het winkelcentrum te verbeteren, bijvoorbeeld met meer groen, eigentijds straatmeubilair en een kunst-attribuut. 'Daardoor zal het winkelcentrum weer een uitnodigende uitstraling krijgen en ondernemers worden geënthousiasmeerd zich te vestigen.' 

Bestemmingsplan

Tenslotte merkt Actief voor Amstelveen op dat het huidige bestemmingsplan is gedateerd. 'Het college wordt daarom gevraagd of zij kan toezeggen dat de huidige bestemming van het winkelcentrum ook in de toekomst behouden zal blijven.'


Meer nieuws

Algemeen vandaag 09:17

Pluktuin Zorgvlied geopend

Amstelveen - Afgelopen week is op gedenkpark Zorgvlied een bijzondere tuin geopend: een natuurlijke bloemenpluktuin. Burgemeester Tjapko Poppens was hierbij aanwezig. Naasten die op Zorgvlied een graf van dierbare bezoeken, kunnen in de pluktuin een paar bloemen plukken en bij het graf neerleggen.

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur gisteren 12:20

Bloesempark Amsterdamse bos in bloei

Amstelveen - De bloeiperiode van het Bloesempark in het Amsterdamse bos is officieel aangebroken.