Persoon


Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn

Waarnemend burgemeester

Bas Eenhoorn is sinds 1 oktober 2017 waarnemend burgemeester van Amstelveen.


Over Bas Eenhoorn

Herman Bastiaan (Bas) Eenhoorn (1946) is geboren in Groningen. Eenhoorn studeerde in 1973 aan de Rijksuniversiteit Groningen af in de sociale en economische geografie. Daarna werd hij bestuursplanoloog in Drenthe.

Op 1 september 1976 werd hij op 29-jarige leeftijd burgemeester en gemeentesecretaris van Schiermonnikoog en daarmee een van de jongste burgemeesters van Nederland. In 1983 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Voorburg. Vanaf 1996 was hij werkzaam in het bedrijfsleden bij Moret Ernst & Young en daarna bij Capgemini. Rond de eeuwwisseling was hij landelijk voorzitter van de VVD.

Gedurende zijn bestuurlijke loopbaan is hij burgemeester geweest van de gemeenten Voorburg (1983-1996) en Schiermonnikoog (1976-1983) en waarnemend burgemeester van de gemeenten Vlaardingen (2014), Alphen aan den Rijn (2010 – 2013), Kaag en Braassem (2009-2010) en Lansingerland (2007). Sinds 2014 is hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid.

Met ingang van 1 oktober 2017 werd Eenhoorn benoemd tot waarnemend burgemeester van Amstelveen. De heer Eenhoorn is voor een langere periode als waarnemend burgemeester benoemd in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, zodat de nieuw verkozen gemeenteraad de profielschets voor een nieuw te benoemen burgemeester kan vast stellen.

Bas Eenhoorn is gehuwd, heeft 2 kinderen en 7 kleinkinderen.

Portefeuille
Openbare Orde en Veiligheid
Integraal Veiligheidsbeleid
Bevolking
Communicatie, participatieproces en externe betrekkingen
Algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten

Nevenfuncties

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland – vicevoorzitter
Amstelland-Meerlandenoverleg – voorzitter
Amsterdam Economic Board - lid
*Nationaal Commissaris Digitale Overheid (vanaf 1 augustus 2014 tot waarschijnlijk eind 2017)
Omroep WNL - voorzitter van de Raad van Toezicht
Regie College Waddengebied – voorzitter ( verantwoordelijk voor de afstemming van beleid en beheer van en door alle overheden, en vertegenwoordigers van ecologie en economie)
Faculteit Ruimtelijke wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen - Docent honorair "Geografie, beleid en bestuur
Transitium - adviseur
Stichting Bevordering Ruimtelijke Wetenschappen - voorzitter

Bron: Gemeente Amstelveen

Reacties