Politiek

Politiek 30 apr. 2021 14:31

Raadslid Percy de Robles (SBA) overleden

Amstelveen - Raadslid Percy de Robles, fractievoorzitter van Senioren Belangen Amstelveen (SBA), is op donderdag 29 april 2021 overleden.

Politiek 28 apr. 2021 16:23

Burgerbelangen over Beneluxbaan: 70 waar het kan, 50 waar het moet

Amstelveen - De huidige maximumsnelheid van 50 km per uur op de Beneluxbaan, een overblijfsel van de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn, is de politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) een doorn in het oog.  BbA'er Pieter Monkelbaan laat weten dat bbA vindt  dat er snel aan einde moet komen aan de - in de ogen van de partij -  te lage doorstroomsnelheid op de Beneluxbaan.

Politiek 14 apr. 2021 17:34

AVA breekt lans voor huurders Amstelveense 'schimmelwoningen'

Amstelveen - De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) doet haar naam eer aan en is met woningcorporatie Eigen Haard in gesprek gegaan om schimmel- en vochtproblematieken in Amstelveense huurwoningen aan te pakken. Dit nadat de partij diverse misstanden aan de kaak stelde en huurders bijstond die al jaren door vocht en/of schimmel met een ongezond leefklimaat in hun huurwoning te maken hadden.

Politiek 14 apr. 2021 10:46

Lijst Höcker: Politiek voor beginners

Amstelveen – Jacqueline Höcker, sinds 7 jaar politiek actief in de Amstelveense gemeenteraad en sinds  januari dit jaar zelfstandig raadslid onder de naam Lijst Höcker, is bezig met het vormen van fractie. Ze nodigt inwoners die willen beginnen om bij te dragen aan de lokale politiek en bij wie de Amstelveense samenleving op de eerste plek staat, graag uit voor een gesprek.

Politiek 12 apr. 2021 10:30

Oppositiepartij bbA pleit voor cultuursverandering in Amstelveense politiek

Amstelveen - Ruud Kootker, fractievoorzitter van de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA), is van mening dat de politieke cultuur in Amstelveen kan en moet veranderen. Hij noemt de politieke cultuur in Amstelveen 'verstikkend' en 'niet anders dan in Den Haag' en is opgestapt uit de agendacommissie van de gemeenteraad.

Politiek 11 apr. 2021 08:34

'We willen bereiken dat inburgeraars beter de Nederlandse taal spreken'

Amstelveen - Met nieuwe inburgeringsplannen hoopt gemeente Amstelveen met name het taalniveau van inburgeraars te verbeteren. ‘We willen bereiken dat inburgeraars beter de Nederlandse taal spreken,’ stelt wethouder Marijn van Ballegooijen (Inburgering, PvdA).

Politiek 31 mrt. 2021 14:27

SP en GL willen meer duidelijkheid over leerweg-project Ons Tweede Thuis

Amstelveen – De politieke partijen GroenLinks en de SP willen de stand van zaken weten over de verloop van een pilot die drie jaar geleden werd gestart door Ons Tweede Thuis, om jongeren die op hun 18e jaar de praktijkschool verlaten een verlengde leerweg te bieden.

Politiek 29 mrt. 2021 09:53

Vrees voor faillissementen kleine ondernemers in Amstelveen: SP stelt vragen

Amstelveen – Omdat de SP vreest dat ook in Amstelveen kleine ondernemers  in de problemen zijn gekomen of dreigen te komen door het mogelijk moeten terugbetalen van coronasteun, wil de partij van het College van B en W weten wat Amstelveen kan doen om getroffen ondernemers overeind te houden en te voorkomen dat er onnodige faillissementen ontstaan.

Politiek 28 mrt. 2021 10:33

Amstelveen zet nieuwe ‘digitale laktool’ in voor privacygevoelige documenten

Amstelveen – Met de inzet van een nieuwe digitale laktool stelt gemeente Amstelveen dat het privacygevoelige informatie op een veilige manier digitaal kan weglakken uit documenten. Het heffen van leges voor eerder omstreden print- en kopieerkosten bij Wob-verzoeken is daarbij per direct opgeschort.

Politiek 24 mrt. 2021 17:50

PvdA en LH pleiten voor meer samenwerking tussen subsidieontvangers

Amstelveen - Op initiatief van Jacqueline Höcker van Lijst Höcker (LH) en Esther Veenboer van de Partij van de Arbeid (PvdA) wordt vanavond (24 maart 2021) tijdens de raadsvergadering een motie ingediend met als doel het maatschappelijk effect van subsidies, die vanuit de gemeente verstrekt worden, te vergroten.

Politiek 24 mrt. 2021 16:30

AVA wil dat politiek uit discussie lokale media stapt; derde omroep klopt aan gemeentedeur

Amstelveen - Omdat het de lokale politiek in de afgelopen 10 jaar niet is gelukt om een constructieve oplossing te vinden bij de beoordeling en subsidiëring van de lokale omroep in Amstelveen, pleit de politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) vanavond in de gemeenteraad om een onafhankelijke Adviesraad Amstelveense Lokale Media in het leven te roepen.

Politiek 15 mrt. 2021 09:48

CDA en bbA: Toename sluipverkeer in Bovenkerk is te voorkomen

Amstelveen – De politieke partijen CDA Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vinden dat een nieuwe bussluis bij de Urbanuskerk niet mag leiden tot meer sluipverkeer in andere delen van de wijk en zijn van mening dat een toename van sluipverkeer door Bovenkerk wel degelijk is te voorkomen.

Politiek 12 mrt. 2021 10:12

D66 ziet mogelijkheden voor verduurzamen woningen via baatbelasting

Amstelveen - D66 wil dat gemeente Amstelveen woningeigenaren gaat helpen investeringen te doen die nodig zijn voor het verduurzamen van hun woningen, zonder dat de woonlasten stijgen. D66 verkent hiertoe de mogelijkheid tot invoering van ‘baatbelasting’, waarbij woningeigenaren duurzame investeringen in maandelijkse termijnen terug kunnen betalen met besparingen op de energierekening.

Politiek 9 mrt. 2021 14:05

Politieke verontrusting over illegale prostitutie in Amstelveense woningen

Amstelveen - Dat in de afgelopen maanden meerdere woningen in Amstelveen zijn gesloten op verdenking van illegale prostitutie baart de PvdA Amstelveen zorgen. De partij vraagt zich onder meer af of de toename van deze illegale 'bordeelwoningen' mogelijk verband houdt met de sluiting van de Wallen in de hoofdstad.