Politiek

Politiek 8 jul. 2020 12:20

Aanpassing woontorenplan Groenelaan geeft Burgerbelangen nog geen reden tot juichen

Amstelveen – De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) geeft aan nog niet gerust te zijn op de woningbouwplannen op de plek van het tankstation en de showroom in de wijk Groenelaan (Newa 2), ondanks dat de wethouder na overleg met de projectontwikkelaar vindt dat de plannen opnieuw vormgegeven moeten worden in overleg met buurtbewoners.

Politiek 5 jul. 2020 11:55

Actief voor Amstelveen: Burgerparticipatie moet op de schop

Amstelveen - Na grote onvrede bij veel omwonenden rond de startnotitie Alleman Kwartier, het beeldkwaliteitsplan Oude Dorp en verkeerswijzigingen in Bovenkerk, is de lokale politiek partij Actief voor Amstelveen (AVA) helemaal klaar met het huidige participatiebeleid van de gemeente Amstelveen. De partij komt met een initiatiefvoorstel.

Politiek 5 jul. 2020 11:39

BbA: 'Planprocessen gemeente niet meer van deze tijd'

Amstelveen - Oppositiepartij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt de huidige planprocessen die gemeente Amstelveen hanteert niet meer van deze tijd. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht, nadat afgelopen woensdag in de gemeenteraad vernieuwingsplannen in de wijken Bankras/Kostverloren (Allemanskwartier) en het Oude Dop (herinrichting) ondanks veel tegenstand uit de buurt toch akkoord kregen. 'Bewoners en omwonenden maar ook de raad worden keer op keer geconfronteerd met een ‘in beton gegoten’ startnotitie', stelt bbA.

Politiek 3 jul. 2020 11:33

AVA, VVD en D66 willen goede dierenopvang in Amstelveen

Amstelveen - Op initiatief van AVA-raadslid Jacqueline Höcker, VVD-raadslid Kees Noomen en D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet is in de gemeenteraad een motie voor een goede dierenopvang in Amstelveen unaniem aangenomen.

Politiek 3 jul. 2020 08:27

PvdA: blij met project Alleman Kwartier

Amstelveen - Voor de Partij van de Arbeid bijna de ideale combinatie. Een nieuw wijkcentrum, voor samenhang in de buurt. Een nieuw medisch centrum, voor goede zorg. En betaalbaar wonen, de eerste nieuwe sociale huurwoningen in jaren. Het plan Alleman Kwartier heeft het allemaal. 

Politiek 2 jul. 2020 13:11

D66 wil meer doen voor Amstelveners zonder baan

Amstelveen - Mensen die niet vanzelfsprekend zelf een baan kunnen vinden worden hard geraakt door de corona crisis. D66 wil de kansen op betaald werk voor deze mensen vergroten. De democraten willen het werk-en re-integratiebedrijf van de gemeente – AM Match – meer gebruiken als banenmotor om dit voor elkaar te krijgen. Hun voorstel hierover is op 1 juli door de gemeenteraad aanvaard. 

Politiek 29 jun. 2020 11:35

CU: 'Amstelveen kan groei naar 125.000 inwoners niet aan'

Amstelveen - Dat het College van B en W een scenario heeft klaarliggen waarin het aantal inwoners van Amstelveen de komende 20 jaar groeit naar 125.000 inwoners, is volgens de ChristenUnie min of meer gekkenwerk. Een dergelijke groei legt volgens de CU een veel te grote druk op de leefbaarheid, de woningbouw (verdichting) en voorzieningen in Amstelveen.

Politiek 29 jun. 2020 09:07

VVD: 'Nieuwe impuls voor uitstraling en leefbaarheid Oude Dorp'

Amstelveen - De gemeenteraad behandelt komende woensdag het nieuwe Beeldkwaliteitsplan Oude Dorp. De VVD Amstelveen laat in een persbericht weten dat de herinrichting van het Oude Dorp schitterend wordt en dat de gemeente met een nieuwe gebiedsvisie een impuls geeft aan de uitstraling en leefbaarheid van het Oude Dorp.

Politiek 22 jun. 2020 07:24

Flitspalen langs Beneluxbaan mogelijke optie om snelheidsduivels af te remmen

Amstelveen - ‘148 kilometer per uur op de Beneluxbaan in Amstelveen is crimineel’, zegt Arnout van den Bosch, gemeenteraadslid voor de PvdA Amstelveen, in reactie op recente berichtgeving over grove snelheidsovertredingen op de belangrijke verkeersverbinding tussen Amstelveen Noord en Zuid. Hij wil dat er maatregelen worden getroffen.

Politiek 22 jun. 2020 07:03

SP Amstelveen blijft strijden voor nul procent huurverhoging

Amstelveen – Huurders die vinden dat de huurverhogingen van woningcorporatie Eigen Haard van tafel moeten, worden door de SP Amstelveen uitgenodigd om op 24 juni een actiebijeenkomst bij te wonen bij het hoofdkantoor van Eigen Haard in Amsterdam.

Politiek 17 jun. 2020 19:23

Tjapko Poppens laat Femke Halsema niet vallen

Amstelveen – Burgemeester van Amstelveen en vice-voorzitter van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Tjapko Poppens, vindt niet dat Femke Halsema haar geloofwaardigheid en gezag heeft verloren als voorzitter van de Veiligheidsregio door haar handelen voor en tijdens de veelbesproken demonstratie op de Dam begin juni.

Politiek 10 jun. 2020 15:59

Nog teveel mis met Amstelveense fietspaden, concludeert Burgerbelangen na onderzoek

Amstelveen – De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft zelf een onderzoek uitgevoerd naar de staat van diverse (hoofd-)fietspaden binnen de gemeente. De partij concludeert dat er diverse gevaarlijke stukken zijn, veroorzaakt door losse tegels, verzakkingen en onoverzichtelijke bochten.

Politiek 8 jun. 2020 22:17

Amstelveense ouderen vaak slachtoffer misdrijven: politiek luidt noodklok

Amstelveen - De politieke partijen VVD, D66 en Senioren Belangen Amstelveen (SBA) maken zich grote zorgen over het welzijn en de veiligheid van Amstelveense ouderen, die de laatste tijd opvallend vaak slachtoffer lijken te zijn van straatovervallen, oplichting, cybercriminaliteit en andersoortige misdrijven.

Politiek 8 jun. 2020 13:49

SP zet vraagtekens bij gemeentelijke informatievoorziening (minima-)regelingen

Amstelveen – De SP Amstelveen vindt dat het College van Burgemeester en Wethouders in Amstelveen er maar niet in slaagt  om goede informatie te verstrekken over de (minima)regelingen binnen de gemeente. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld en noemt het actief informeren van inwoners ‘de achilleshiel van de gemeente’.

Politiek 5 jun. 2020 12:48

GroenLinks Amstelveen: ‘Eerst de mens, dan de regels’

Amstelveen – GroenLinks Amstelveen staat pal achter de conclusie van de Ombudsman van Amstelveen & Amsterdam dat ambtenaren meer ruimte moeten krijgen om in complexe situaties af te mogen wijken van vastgelegde standaarden, zodat ze datgene kunnen doen wat hun hart en gezond verstand hen ingeeft.

Politiek 2 jun. 2020 17:54

AVA stuurt aan op aftreden Halsema als voorzitter Veiligheidsregio

Amstelveen - De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) is van mening dat Femke Halsema niet langer kan functioneren als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, nadat zij geen maatregelen trof rond de massale anti-racsime demonstratie op de Dam in Amsterdam.                    

Politiek 31 mei 2020 10:20

VVD: 'Islamitische school in Amstelveen verspilling belastinggeld'

Amstelveen - Een meerderheid van de Amstelveense gemeenteraad heeft besloten het beroep bij de Raad van State, tegen de vestiging van een islamitische school in Amstelveen door stichting SIO-NH, te steunen. Ook de VVD steunt de beroepszaak, laat de partij in een persbericht weten.

Politiek 30 mei 2020 13:10

Amstelveen moet vaart maken met opwekken van duurzame energie

Amstelveen –  Het is nog niet bijster goed gesteld met het opwekken van duurzame energie in Amstelveen. Om straks aan de doelstellingen voor 2030 te kunnen voldoen hebben oppositiepartijen CDA en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) samen met coalitiepartij D66 de handen ineen geslagen om een versnelling van de lokale verduurzamingsopgave in gang te kunnen zetten.

Politiek 30 mei 2020 09:52

Veiligheidssubsidie werkt: geen inbraken meer door achterpadbeveiliging

Amstelveen – Gemeente Amstelveen draagt via een subsidieregeling financieel bij aan hang- en sluitwerk en kleine veiligheidsprojecten voor inwoners en bedrijven die hun objecten beter willen beveiligen. De regeling is aantoonbaar effectief, zo stelt raadslid Benjamin Smalhout (VVD) die tijdens de afgelopen raadsvergadering aandacht vroeg voor de subsidieregeling.