Politiek

Politiek 24 mrt. 2021 17:50

PvdA en LH pleiten voor meer samenwerking tussen subsidieontvangers

Amstelveen - Op initiatief van Jacqueline Höcker van Lijst Höcker (LH) en Esther Veenboer van de Partij van de Arbeid (PvdA) wordt vanavond (24 maart 2021) tijdens de raadsvergadering een motie ingediend met als doel het maatschappelijk effect van subsidies, die vanuit de gemeente verstrekt worden, te vergroten.

Politiek 24 mrt. 2021 16:30

AVA wil dat politiek uit discussie lokale media stapt; derde omroep klopt aan gemeentedeur

Amstelveen - Omdat het de lokale politiek in de afgelopen 10 jaar niet is gelukt om een constructieve oplossing te vinden bij de beoordeling en subsidiëring van de lokale omroep in Amstelveen, pleit de politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) vanavond in de gemeenteraad om een onafhankelijke Adviesraad Amstelveense Lokale Media in het leven te roepen.

Politiek 15 mrt. 2021 09:48

CDA en bbA: Toename sluipverkeer in Bovenkerk is te voorkomen

Amstelveen – De politieke partijen CDA Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vinden dat een nieuwe bussluis bij de Urbanuskerk niet mag leiden tot meer sluipverkeer in andere delen van de wijk en zijn van mening dat een toename van sluipverkeer door Bovenkerk wel degelijk is te voorkomen.

Politiek 12 mrt. 2021 10:12

D66 ziet mogelijkheden voor verduurzamen woningen via baatbelasting

Amstelveen - D66 wil dat gemeente Amstelveen woningeigenaren gaat helpen investeringen te doen die nodig zijn voor het verduurzamen van hun woningen, zonder dat de woonlasten stijgen. D66 verkent hiertoe de mogelijkheid tot invoering van ‘baatbelasting’, waarbij woningeigenaren duurzame investeringen in maandelijkse termijnen terug kunnen betalen met besparingen op de energierekening.

Politiek 9 mrt. 2021 14:05

Politieke verontrusting over illegale prostitutie in Amstelveense woningen

Amstelveen - Dat in de afgelopen maanden meerdere woningen in Amstelveen zijn gesloten op verdenking van illegale prostitutie baart de PvdA Amstelveen zorgen. De partij vraagt zich onder meer af of de toename van deze illegale 'bordeelwoningen' mogelijk verband houdt met de sluiting van de Wallen in de hoofdstad.

Politiek 5 mrt. 2021 21:00

Amstelveen by night (42)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. Op de 42e dag dat de avondklok geldt, een foto van Molen De Dikkert op de hoek Molenweg/Amsterdamseweg.

Politiek 22 feb. 2021 12:40

D66 wil uitbreiding recreatie en natuur in en rond Amstelveen

Amstelveen - D66 wil de natuur- en recreatiemogelijkheden in en rondom Amstelveen verder uitbreiden. De democraten willen eerst dat er gekeken wordt naar opties aan de randen van het Amsterdamse Bos en daarna moeten ook andere gebieden onder de loep worden genomen.

Politiek 19 feb. 2021 11:11

‘Doelwit’ Herbert Raat overwoog te stoppen na bedreigingen

Amstelveen – Een van de bekendste wethouders van Amstelveen, Herbert Raat (VVD), heeft serieus overwogen zijn ambt neer te leggen nadat hij eind 2018, niet voor de eerste keer, werd bedreigd en geintimideerd. Over de impact die de bedreigingen hebben op hem en zijn gezin vertelt Raat in de KRO-NCRV 2DOC-documentaire ‘Doelwit’ die maandagavond om 20.25 uur wordt uitgezonden op NPO 2.

Politiek 15 feb. 2021 10:35

Politieke vragen over haperende Amstelveenlijn 25 (Amsteltram)

Amstelveen – De PvdA Amstelveen wil opheldering over en een oplossing voor de vele storingen van de nieuwe Amstelveenlijn (Lijn 25, Amsteltram). De partij refereert er aan dat er 300 miljoen euro is gespendeerd en wil weten wanneer Lijn 25 zonder problemen gaat rijden. ‘We hebben lang genoeg op de tram gewacht’, stelt raadslid Arnout van den Bosch.

Politiek 15 feb. 2021 10:16

‘Financiering Amsterdamse bos mag niet ten koste gaan van groen in woonwijken’

Amstelveen - Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is van mening dat het deelnemen aan de exploitatie en het onderhoud van het Amsterdamse Bos niet ten koste mag gaan van de  groen-  en bomenhuishouding in de andere Amstelveense wijken en van de voorgenomen groenstructuren  in de toekomstige woonwijken Legmeer en De Scheg.

Politiek 15 feb. 2021 10:05

'Jan van Zanen prijst Burgerbelangen Amstelveen op online VNG-congres‘

Amstelveen – Jan van Zanen, oud-burgemeester van Amstelveen en thans burgemeester van Den Haag, heeft in zijn functie als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) een compliment uitgedeeld.

Politiek 11 feb. 2021 14:04

D66 wil oplossing voor wachtlijsten bij Amstelveense Taalscholen

Amstelveen - D66 Amstelveen heeft aan de bel getrokken over de oplopende wachtlijsten bij het taalonderwijs in Amstelveen. De partij vindt de wachtlijsten onaanvaardbaar en is van mening dat er onder andere beter gekeken moet worden naar een verbeterde instroom van kinderen van nieuwkomers op reguliere scholen.

Politiek 11 feb. 2021 10:18

SP wil inzicht in stijgende kosten Amstelveense Jeugdzorg

Amstelveen - De Socialistische Partij (SP)  wil van het College van B en W weten wat de resultaten zijn van de onderzoeken die het college heeft laten uitvoeren naar de stijgende kosten in de jeugdzorg.

Politiek 11 feb. 2021 09:21

Politiek klaar met moeizame relaties tussen huurders en verhuurders sociale woningen

Amstelveen - Drie politieke partijen (VVD, D66 en Lijst Höcker) in Amstelveen zijn wel zo'n beetje klaar met de moeizame communicatie die bewoners van sociale huurwoningen ondervinden met hun sociale woningverhuurders. De partijen willen een oplossing en hebben vragen afgevuurd op het College van B en W.