Politiek

Politiek 6 feb. 2021 12:02

Ondernemers gaan kopje onder, hoop op lokaal steunpakket gemeente

Amstelveen – Omdat de verlengde lockdown voor diverse Amstelveense MKB-ondernemers (met name eenmanszaken en VOF’s, waaronder veel kappers en schoonheidssalons) verstrekkende gevolgen heeft, doet de VVD een extra beroep op de gemeente om noodlijdende ondernemers te steunen via het lokale ondersteuningspakket.

Politiek 6 feb. 2021 10:37

'Dit kan zo niet': diverse wandelpaden in de Middelpolder onbegaanbaar

Amstelveen - Door de lockdown is het aantal wandelaars in de Amstelveense natuurgebieden flink toegenomen. De wandelpaden zijn drukker dan ooit. En dat is te merken in de Middelpolder. Door intensief gebruik in combinatie met regenachtig weer zijn sommige paden in modderpoelen veranderd. De PvdA wil dat er wat aan gedaan wordt.

Politiek 28 jan. 2021 19:39

GroenLinks vraagt inzicht in onderzoeks- en communicatiekosten

Amstelveen - GroenLinks Amstelveen pleit in schriftelijke vragen aan het College van B en W voor exacte inzichten in de uitgaven die gemeente Amstelveen doet op het gebied van onderzoek, juridische bijstand en communicatie.

Politiek 28 jan. 2021 13:34

'Moties gemeenteraad financieel inzichtelijk maken'

Amstelveen - Moties die politieke partijen indienen tijdens de raadsvergaderingen in Amstelveen moeten vooraf financieel inzichtelijk worden gemaakt. Dat vindt wethouder Herbert Raat (Financiën, VVD) die van mening is dat moties een financiële paragraaf zouden moeten bevatten om duidelijk te maken wat de financiële consequenties zijn van het uitvoeren van een motie en daaraan hangende onderzoeken .  

Politiek 25 jan. 2021 11:42

'Onduidelijkheid bij ondernemers Oude Dorp over gebruik beveiligingscamera’s’

Amstelveen – Volgens VVD-raadslid Benajmin Smalhout hebben veel ondernemers in het Oude Dorp, nadat daar afgelopen weekeinde een bizarre slooptocht plaatsvond, aangegeven dat het voor hen niet duidelijk is in hoeverre zij beveiligingscamera’s mogen gebruiken om de eigen bezittingen te beschermen. ‘Ik wil dat dit duidelijker wordt voor ondernemers,’ zo pleit Smalhout na de gebeurtenissen in het oude centrum van Amstelveen.

Politiek 18 jan. 2021 10:01

Right to Challenge: GroenLinks daagt Amstelveners uit met plannen en initiatieven te komen

Amstelveen - GroenLinks Amstelveen heeft zich voorgenomen om in 2021 de aandacht voor het recht om uit te dagen, ook wel Right to Challenge (RtC) prominent op de agenda te zetten en in Amstelveen meer werk te maken van dit Uitdaagrecht. De partij daagt inwoners daarom uit om met plannen en initiatieven te komen. ‘Amstelveen is tenslotte van ons allemaal,’ zegt GL-raadslid Stieneke Kruijer.

Politiek 15 jan. 2021 13:03

Gordon regionaal lijstduwer voor D66 bij Tweede Kamer-verkiezing

Amstelveen - D66 heeft Amstelveens wethouder Floor Gordon gevraagd om regionaal lijstduwer te zijn voor D66 bij de verkiezing voor de Tweede Kamer. Daarmee vult zij de lijst aan op plek 74. De verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer wordt gehouden tussen 15 en 17 maart 2021.

Politiek 4 jan. 2021 15:34

SP: 'Stel buitenbad De Meerkamp open voor winterzwemmen'

Amstelveen - De Socialistische Partij in Amstelveen heeft het College van B en W gevraagd  om na te gaan of het mogelijk is om het buitenbad van zwemabd De Meerkamp open te stellen zodat Amstelveners kunnen winterzwemmen.

Politiek 29 dec. 2020 11:10

D66 ziet kinderen met een speciale onderwijsbehoefte graag op een reguliere school

Amstelveen - D66 Amstelveen wil dat er meer gebeurt om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte op een reguliere school te houden. Daarom organiseert D66 op 7 januari 2021 een online gesprek over met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, schooldirecteuren, leraren en intern begeleiders/zorgcoördinatoren. 

Politiek 20 dec. 2020 13:50

Minder regels en meer ruimte voor Amstelveners in de bijstand

Amstelveen – Amstelveen gaat de regels voor inwoners die op bijstandsniveau leven versimpelen. De gemeente wil bij wijze van experiment mensen die bijstand ontvangen meer ruimte geven om aan het werk te kunnen gaan, zonder dat ze direct het recht op een uitkering verliezen.

Politiek 14 dec. 2020 11:47

PvdA Amstelveen pleit voor wijkinformatiepunten omtrent duurzaamheid

Amstelveen - De PvdA Amstelveen wil samen met inwoners en bedrijven de energietransitie op wijkniveau oppakken. De partij pleit daarom in de laatste raadsvergadering van dit jaar voor het opzetten van wijkinformatiepunten en een centraal informatie- en adviescentrum Duurzaam Amstelveen.

Politiek 2 dec. 2020 09:50

Oud-fractievoorzitter CDA nu aan de slag bij Burgerbelangen Amstelveen

Amstelveen - Ferry van Groeningen, voormalig fractievoorzitter van het CDA Amstelveen, heeft zich nu aangesloten bij Burgerbelangen Amstelveen. Van Groeningen greep in 2018 net naast een raadszetel voor het CDA, dat slechts twee zetels haalde die werden toebedeeld aan lijsttrekker Pier Rienks en Sandra van Engelen.