Voorwaarden Winacties


Deze voorwaarden zijn van toepassing op winacties (inclusief (foto-)wedstrijden) van AmstelveenZ (een handelsnaam van Media Discovery B.V.). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met onderstaande voorwaarden.

 • De actie wordt georganiseerd door AmstelveenZ
 • Deelname staat open voor personen van 18 jaar en ouder woonachtig in het verspreidingsgebied van AmstelveenZ Magazine. Ben je jonger dan 18 jaar, vraag dan eerst toestemming aan een van je ouders.
 • De actieperiode staat per actie en/of wedstrijd aangegeven in het actiebericht. Reacties die later binnenkomen zijn van deelname uitgesloten.
 • De winacties worden op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en is ook niet geassocieerd met Facebook.
 • Facebook is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie.
 • De winnaar van de actie wordt gekozen door AmstelveenZ en betreft een keuze van AmstelveenZ. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • De prijs wordt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de actie uitgereikt.
 • De winnaar dient zich binnen 30 dagen te melden bij AmstelveenZ voor ontvangst van de prijs.
 • Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze als deelnemer bekend kunnen worden gemaakt in AmstelveenZ Magazine, op AmstelveenZ.nl en/of via social mediakanalen van AmstelveenZ.
 • De naam en beeltenis van inzendingen mag in het magazine van AmstelveenZ als op de online-kanalen van AmstelveenZ  worden gebruikt, zonder dat aanspraak bestaat op een vergoeding of een beroep kan worden gedaan op beeldrechten.
 • Deelnemers verklaren dat zij eigenaar zijn van eventueel ingestuurde content (foto cq. het portretrecht danwel tekst)
 • AmstelveenZ / Media Discovery B.V.  is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze  actie.
 • AmstelveenZ /Media Discovery B.V. behoudt zich het recht voor deze actie zonder opgaaf van redenen te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Druk-, spel- zet- of vergelijkbare fouten omtrent deze actie kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting van AmstelveenZ / Media Discovery B.V.
 • Op de actie en bijbehorende actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Gegevens van deelnemers worden alleen gebruikt voor communicatie met betrekking tot deze actie; uw e-mailadres kan worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief. Deelnemers kunnen zich ten alle tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.
 • Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te zijn met de voorwaarden zoals beschreven.