Privacy Policy & Voorwaarden Winacties

Voorwaarden Winacties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op winacties (inclusief (foto-)wedstrijden) van AmstelveenZ (een handelsnaam van Media Discovery B.V.). Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met onderstaande voorwaarden.

 • De actie wordt georganiseerd door AmstelveenZ
 • Deelname staat open voor personen van 18 jaar en ouder woonachtig in het verspreidingsgebied van AmstelveenZ Magazine. Ben je jonger dan 18 jaar, vraag dan eerst toestemming aan een van je ouders.
 • De actieperiode staat per actie en/of wedstrijd aangegeven in het actiebericht. Reacties die later binnenkomen zijn van deelname uitgesloten.
 • De winacties worden op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en is ook niet geassocieerd met Facebook.
 • Facebook is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie.
 • De winnaar van de actie wordt gekozen door AmstelveenZ en betreft een keuze van AmstelveenZ. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • De prijs wordt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de actie uitgereikt.
 • De winnaar dient zich binnen 30 dagen te melden bij AmstelveenZ voor ontvangst van de prijs.
 • Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze als deelnemer bekend kunnen worden gemaakt in AmstelveenZ Magazine, op AmstelveenZ.nl en/of via social mediakanalen van AmstelveenZ.
 • De naam en beeltenis van inzendingen mag in het magazine van AmstelveenZ als op de online-kanalen van AmstelveenZ  worden gebruikt, zonder dat aanspraak bestaat op een vergoeding of een beroep kan worden gedaan op beeldrechten.
 • Deelnemers verklaren dat zij eigenaar zijn van eventueel ingestuurde content (foto cq. het portretrecht danwel tekst)
 • AmstelveenZ / Media Discovery B.V.  is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze  actie.
 • AmstelveenZ /Media Discovery B.V. behoudt zich het recht voor deze actie zonder opgaaf van redenen te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Druk-, spel- zet- of vergelijkbare fouten omtrent deze actie kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting van AmstelveenZ / Media Discovery B.V.
 • Op de actie en bijbehorende actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Gegevens van deelnemers worden alleen gebruikt voor communicatie met betrekking tot deze actie; uw e-mailadres kan worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief. Deelnemers kunnen zich ten alle tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.
 • Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers aan akkoord te zijn met de voorwaarden zoals beschreven.

Privacy Policy

Privacy Policy Media Discovery B.V. / AmstelveenZ

Wij respecteren je privacy en hechten veel belang aan een eerlijke en vertrouwelijke opslag van persoonsgegevens, wanneer dat nodig is. Ons beleid is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet kan je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens


AmstelveenZ is een handelsnaam van Media Discovery B.V. De website amstelveenz.nl is ontwikkeld en wordt technisch beheerd door Sera Business Design.

Sera Business Desgin
Raadhuisstraat 211
2406 AC Alphen aan den Rijn
Kamer van Koophandel 280.95481

Media Discovery B.V. / AmstelveenZ
Ouderkerklaan 1
1185 AB Amstelveen

Gegevens worden opgeslagen bij

Cacholong BV
Seerob 21
9051 VA Stiens

Bankgegevens worden beheerd door

Sisow Payment Service Provider
Binnen Parallelweg 14
5701 PH Helmond

Doel en verwerking van persoonsgegevens

Media Discovery B.V. / Sera Business Design verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer:

 • je aanmeldt voor de nieuwsbrief van AmstelveenZ.nl
 • je een bestelling plaatst, een restaurantplaats reserveert of een ticket koopt via AmstelveenZ.nl
 • Je reageert op een vacature op AmstelveenZ.nl
 • Je een nieuwsartikel of agendapunt instuurt via AmstelveenZ.nl

Onderstaande persoonsgegevens worden door Media Discovery B.V.  / Sera Business Design verzameld

 • Naam
 • Emailadres 

Doorgeven van persoonlijke gegevens

Relevante persoonlijke gegevens kunnen worden alleen doorgegeven aan derden als dat essentieel is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld bij een restaurantreservering of de aankoop van een ticket).

Bewaartermijn

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met kieran@amstelveenz.nl

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze Websites als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze Websites speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze Websites bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze Websites accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Welke cookies worden gebruikt?

Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (Google Analytics) alsmede advertentiecookies. Via analytische cookies krijgen we informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Daarnaast worden er functionele cookies zoals sessie- en login cookies geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. De advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties.