Informatiebijeenkomst ‘Eigen regie bij thuiszorg’


Informatiebijeenkomst ‘Eigen regie bij thuiszorg’

In onze huidige (participatie) samenleving woont het merendeel van de senioren thuis. Een grote, groeiende groep is door ziekte of ouderdom aangewezen op hulp of zorg. Ouderen met dementie worden ondersteund door ca. 300.000 mantel-zorgers (familie/bekenden) en reguliere thuiszorg (wijkverpleging).

Ondanks de inzet en goede wil van de vrijwilligers en hulpverleners zijn deze senioren steeds vaker het kind van de rekening. Een groot deel van de mantelzorgers zijn zwaar belast en de wijkverpleging kan de groeiende zorgvraag niet meer aan (o.a. door personeelstekort, ziekteverzuim). Dit leidt tot ongewenste situaties waarbij hulpbehoevende senioren vaak niet weten (zitten te wachten) op welk tijdstip een zorgverlener langskomt en hoeveel tijd/aandacht er per keer in de overvolle planning voor de ondersteuning kan worden vrijgemaakt. Bij veel senioren (familie) staat het water aan de lippen en gaat men op zoek naar andere vormen om zorg in te kopen. Zowel het persoonsgebonden budget (pgb) als particuliere inkoop bieden mogelijkheden om de regie in eigen hand te nemen.

Onacceptabel

Volgens de beide inleiders is dat gesol met ouderen onacceptabel. ”Wij, kinderen van deze generatie, hebben onze welvaart en geluk grotendeels te danken aan de inspanningen van onze (groot-)ouders. Ik wil mij, uit respect en dankbaarheid, graag inzetten om het verschil voor deze senioren te maken. Kwetsbare ouderen hebben in een beschaafde samenleving net als iedereen recht op adequate zorg, persoonlijke aandacht en op een menswaardige, respectvolle behandeling.”

Jan Kroon, ondernemer-oprichter van Thuiszorg Totaal Arnhem (2015) en Carel Emmelot, fysiotherapeut-oprichter van Thuiszorg Totaal Amstelland (2019) schetsen, vanuit hun dagelijkse praktijkervaring, de recente ontwikkelingen in de thuiszorg, de gevolgen daarvan voor de cliënten/naaste betrokkenen, en hoe de controle (regie) over de zorg door cliënten kan worden verbeterd.

Gratis

Wilt u deze avond bijwonen, bent u als senior, professional, mantelzorger of anderszins betrokken bij het welzijn van senioren in de regio Amstelland? Wij willen u op 18 juni graag verwelkomen. De locatie is het Wijkcentrum Alleman in Amstelveen. Meldt u aan via de knop 'Ticket boeken' (deelname is gratis).

Programma

Vanaf 18.45 ontvangst met koffie/thee
19.15  Welkom en introductie
19.30  Inleidingen Thuiszorg Totaal
20.30  Einde programma, gelegenheid 1 op 1 gesprek
Tot ca. 21.00 uur napraten met een drankje

Locatie


Wijkcentrum Alleman

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 , Amstelveen

Organisatie


Thuiszorg Totaal Amstelland

De Uitvlugt 61, Amstelveen