Politiek

Politiek 16 sep. 2021 13:38

SP Amstelveen overhandigt nieuw zwartboek aan wethouder

Amstelveen - De SP Amstelveen heeft de afgelopen periode klachten over de behandeling en bejegening van kwetsbare inwoners zoals minima en statushouders verzameld in een zogenoemd zwartboek. Het zwartboek is gepresenteerd aan de gemeenteraad en overhandigd aan wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA).

Politiek 13 sep. 2021 10:53

Zorgen om illegale lozingen gevaarlijke afvalstoffen door (klus-)bedrijven

Amstelveen - De politieke partij Lijst Höcker wil meer weten over het aantal mileudelicten dat in Amstelveen gepleegd wordt door (klus-)bedrijven. De fractie stelt uit 'meerdere bronnen' te hebben vernomen dat diverse bedrijven het niet zo nauw nemen met de milieuregels.

Politiek 7 sep. 2021 11:49

'Meer onderhoud voor De Poel noodzakelijk, ook na baggeroperatie'

Amstelveen - Door jarenlang achterstallig onderhoud aan oevers, flora en fauna en oeverranden, maar ook aan enkele steigers moet volgens raadslid Jacqueline Höcker (Lijst Höcker) in de toekomst veel meer aandacht uitgaan naar De Poel, ook na de proefsgewijze baggeroperatie die begin 2022 gepland staat.

Politiek 30 aug. 2021 10:21

D66-raadslid: ‘Er is géén ruimte voor (politiek) getreuzel’

Amstelveen - Het Amstelveense D66-raadslid Saloua Chaara is van mening dat er géén ruimte is voor (politiek) getreuzel als het aankomt op het klimaat(debat). Dat schrijft ze in een column getiteld ‘De klimaattransitie als sociale opgave’.

Politiek 17 aug. 2021 11:59

‘College van B en W hecht grote waarde aan openheid en transparantie’

Amstelveen - Het Amstelveense College van B en W zegt grote waarde te hechten aan openheid en transparantie. Dat meldt het College in een brief aan de gemeenteraad, niet lang nadat de stichting Allemansbelang bekend maakte dat Amstelveen de wettelijke termijn van een ingediend verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) had overschreden.

Politiek 9 aug. 2021 11:35

Vraagtekens rond vergunning nieuwe geldautomaat onder bewoonde etage

Amstelveen – De politieke partij 'Actief voor Amstelveen' heeft het College van B en W om opheldering gevraagd omdat bij een pand aan de Amsterdamseweg (nr. 533) een vergunning is verleend voor een nieuwe geldautomaat (Geldmaat) onder een bewoonde etage.

Politiek 8 aug. 2021 11:29

GroenLinks-raadslid pleit voor Het Recht der Dingen in Amstelveen

Anmstelveen – Het Amstelveense GroenLinks-raadslid Steineke Kruijer denkt dat de tijd dat de mens zich verheven kan voelen boven de rest van de natuur en haar zonder scrupules kan gebruiken voor economisch gewin voorbij is. Dat schrijft ze in een opiniestuk, waarin ze pleit voor het Recht der Dingen in Amstelveen. ‘Stel dat we van de rivier de Amstel een rechtspersoon maken?’

Politiek 28 jul. 2021 11:35

BbA pleit voor spoedige renovatie 't Jagershuis

Amstelveen - De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat nu de Raad van State definitief heeft besloten dat ’t Jagershuis aan de Amstel een Rijksmonument blijft, snel moet worden begonnen met het herstel van het vervallen pand.

Politiek 26 jul. 2021 11:07

'Ouderenmishandeling ook in Amstelveen onderschat probleem'

Amstelveen -  Vanuit de samenwerking tussen gemeente Amstelveen en  Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland moet er veel meer publieke aandacht komt voor (voorkoming van) ouderenmishandeling. Dat stelt Jacqueline Höcker van de lokale partij Lijst Höcker.

Politiek 19 jul. 2021 16:42

Burgerbelangen Amstelveen brainstormt over toekomst

Amstelveen – De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen heeft met fractie en bestuur een brainstormsessie gehouden over de vraag wat de Amstelveense kiezer in de komende jaren van bbA mag verwachten.

Politiek 19 jul. 2021 10:37

Stemmen gaan op voor bewaakte fietsenstalling bij OV in Amstelveen Zuid

Amstelveen - Langs het traject van de Amstelveenlijn in Amstelveen Zuid moet als het aan de PvdA ligt een bewaakte fietsenstalling worden gerealiseerd. De partij vindt bewaakte fietsenstallingen bij alle tramhaltes van de een stap te ver, maar ziet wel kansen voor een bewaakte stalling aan bijvoorbeeld de Sacharovlaan in Westwijk.

Politiek 12 jul. 2021 15:24

Verduurzamen woning te prijzig? D66 ziet oplossing voor alle Amstelveners met nieuwe regeling

Amstelveen - De Amstelveense fractie van D66 wil dat een duurzaam huis voor álle Amstelveners bereikbaar wordt en niet alleen voor inwoners die goed bij kas zitten. De partij heeft het initiatief genomen om een speciale regeling te ontwikkelen om huiseigenaren die hun woning graag willen verduurzamen maar dat niet kunnen betalen op slimme wijze te ondersteunen.

Politiek 30 jun. 2021 11:16

‘Passend onderwijs’ blijkt vaak ‘one way ticket’ naar speciaal of gespecialiseerd onderwijs

Amstelveen - De Amstelveense coalitiepartners VVD en D66 willen dat kinderen die een extra zorg en of onderwijsbehoefte hebben vooral op reguliere scholen onderwijs kunnen volgen. Volgens de fracties is de zoektocht naar ‘passend onderwijs’ vaak niet meer dan een ‘one way ticket’ naar het speciaal of gespecialiseerd onderwijs. Een nieuw aan te stellen onderwijsadviseur moet uitkomst bieden.

Politiek 26 jun. 2021 16:00

Floor Gordon op 1 bij D66 Amstelveen

Amstelveen – Floor Gordon is door haar partij D66 gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Gordon kon op grote steun rekenen van de leden van D66, die volop vertrouwen in haar hebben.

Politiek 7 jun. 2021 20:40

Coalitiepartijen willen na enorme kaalslag bij A9 vooruit kijken en vooral luisteren naar omwonenden

Amstelveen – ‘Na de enorme kaalslag van bomen de afgelopen tijd, kunnen we nu eindelijk vooruit gaan kijken wat de kansen zijn en hoe schitterend het Stadshart Amstelveen in de toekomst kan gaan worden’. Dat stellen de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA, die de wethouder oproepen om bij de planontwikkeling ‘vooral te luisteren naar de omgeving en andere belanghebbenden'.

Politiek 3 jun. 2021 10:26

Inburgeren in Amstelveen: op zo hoog mogelijk taalniveau

Amstelveen - Inburgeringsplichtigen krijgen in Amstelveen het recht en de kans om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren. Dat dankzij oppositiepartijen GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen (bbA), die woensdag 2 juni in de gemeenteraadsvergadering  unaniem steun kregen voor een voorstel daartoe.

Politiek 21 mei 2021 14:32

BbA verheugd over aanpak fiets- en voetpaden

Amstelveen - Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is zeer tevreden over de wijze waarop wethouder Floor Gordon (D66) het achterstallig onderhoud van Amstelveense voetpaden wil aanpakken.

Politiek 19 mei 2021 07:30

Vrijwilligers: hart van de samenleving

Amstelveen - In Amstelveen wonen veel mensen met een groot hart. Dat bleek weer tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april. Het is ieder jaar weer een dag met een speciaal tintje, een van de leukste momenten in het jaar voor een burgemeester. Achter ieder lintje zit een bijzonder mens met een bijzonder verhaal. Dit jaar mocht ik 17 Koninklijke Onderscheidingen uitreiken in Amstelveen. Opgeteld ruim 500 jaar vrijwilligerswerk in dienst van de samenleving. 

Politiek 17 mei 2021 11:09

Zorgen over discriminatie tegen Aziatische inwoners in Amstelveen

Amstelveen - De PvdA geeft aan signalen te hebben gekregen dat Aziatische inwoners van Amstelveen in toenemende mate worden gediscrimineerd. De partij noemt dat onacceptabel en heeft aan het College van B en W om inzicht en opheldering gevraagd over de (vermeende) toename van discriminatie tegen Aziatische bevolkingsgroepen.

Politiek 6 mei 2021 11:30

D66 Amstelveen: wachttijd in het AZC maximaal benutten voor inburgering

Amstelveen - Asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) moeten zoveel als mogelijk op het AZC al starten met inburgeringstrajecten, in plaats van pas als zij in Amstelveen wonen. Dit heeft D66 Amstelveen met unanieme steun van de gemeenteraad verankerd in het Amstelveens inburgeringsbeleid.