Politiek

Politiek 19 jul. 2021 16:42

Burgerbelangen Amstelveen brainstormt over toekomst

Amstelveen – De politieke partij Burgerbelangen Amstelveen heeft met fractie en bestuur een brainstormsessie gehouden over de vraag wat de Amstelveense kiezer in de komende jaren van bbA mag verwachten.

Politiek 19 jul. 2021 10:37

Stemmen gaan op voor bewaakte fietsenstalling bij OV in Amstelveen Zuid

Amstelveen - Langs het traject van de Amstelveenlijn in Amstelveen Zuid moet als het aan de PvdA ligt een bewaakte fietsenstalling worden gerealiseerd. De partij vindt bewaakte fietsenstallingen bij alle tramhaltes van de een stap te ver, maar ziet wel kansen voor een bewaakte stalling aan bijvoorbeeld de Sacharovlaan in Westwijk.

Politiek 12 jul. 2021 15:24

Verduurzamen woning te prijzig? D66 ziet oplossing voor alle Amstelveners met nieuwe regeling

Amstelveen - De Amstelveense fractie van D66 wil dat een duurzaam huis voor álle Amstelveners bereikbaar wordt en niet alleen voor inwoners die goed bij kas zitten. De partij heeft het initiatief genomen om een speciale regeling te ontwikkelen om huiseigenaren die hun woning graag willen verduurzamen maar dat niet kunnen betalen op slimme wijze te ondersteunen.

Politiek 30 jun. 2021 11:16

‘Passend onderwijs’ blijkt vaak ‘one way ticket’ naar speciaal of gespecialiseerd onderwijs

Amstelveen - De Amstelveense coalitiepartners VVD en D66 willen dat kinderen die een extra zorg en of onderwijsbehoefte hebben vooral op reguliere scholen onderwijs kunnen volgen. Volgens de fracties is de zoektocht naar ‘passend onderwijs’ vaak niet meer dan een ‘one way ticket’ naar het speciaal of gespecialiseerd onderwijs. Een nieuw aan te stellen onderwijsadviseur moet uitkomst bieden.

Politiek 26 jun. 2021 16:00

Floor Gordon op 1 bij D66 Amstelveen

Amstelveen – Floor Gordon is door haar partij D66 gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Gordon kon op grote steun rekenen van de leden van D66, die volop vertrouwen in haar hebben.

Politiek 7 jun. 2021 20:40

Coalitiepartijen willen na enorme kaalslag bij A9 vooruit kijken en vooral luisteren naar omwonenden

Amstelveen – ‘Na de enorme kaalslag van bomen de afgelopen tijd, kunnen we nu eindelijk vooruit gaan kijken wat de kansen zijn en hoe schitterend het Stadshart Amstelveen in de toekomst kan gaan worden’. Dat stellen de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA, die de wethouder oproepen om bij de planontwikkeling ‘vooral te luisteren naar de omgeving en andere belanghebbenden'.

Politiek 3 jun. 2021 10:26

Inburgeren in Amstelveen: op zo hoog mogelijk taalniveau

Amstelveen - Inburgeringsplichtigen krijgen in Amstelveen het recht en de kans om op een zo hoog mogelijk taalniveau in te burgeren. Dat dankzij oppositiepartijen GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen (bbA), die woensdag 2 juni in de gemeenteraadsvergadering  unaniem steun kregen voor een voorstel daartoe.

Politiek 21 mei 2021 14:32

BbA verheugd over aanpak fiets- en voetpaden

Amstelveen - Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is zeer tevreden over de wijze waarop wethouder Floor Gordon (D66) het achterstallig onderhoud van Amstelveense voetpaden wil aanpakken.

Politiek 19 mei 2021 07:30

Vrijwilligers: hart van de samenleving

Amstelveen - In Amstelveen wonen veel mensen met een groot hart. Dat bleek weer tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april. Het is ieder jaar weer een dag met een speciaal tintje, een van de leukste momenten in het jaar voor een burgemeester. Achter ieder lintje zit een bijzonder mens met een bijzonder verhaal. Dit jaar mocht ik 17 Koninklijke Onderscheidingen uitreiken in Amstelveen. Opgeteld ruim 500 jaar vrijwilligerswerk in dienst van de samenleving. 

Politiek 17 mei 2021 11:09

Zorgen over discriminatie tegen Aziatische inwoners in Amstelveen

Amstelveen - De PvdA geeft aan signalen te hebben gekregen dat Aziatische inwoners van Amstelveen in toenemende mate worden gediscrimineerd. De partij noemt dat onacceptabel en heeft aan het College van B en W om inzicht en opheldering gevraagd over de (vermeende) toename van discriminatie tegen Aziatische bevolkingsgroepen.

Politiek 6 mei 2021 11:30

D66 Amstelveen: wachttijd in het AZC maximaal benutten voor inburgering

Amstelveen - Asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) moeten zoveel als mogelijk op het AZC al starten met inburgeringstrajecten, in plaats van pas als zij in Amstelveen wonen. Dit heeft D66 Amstelveen met unanieme steun van de gemeenteraad verankerd in het Amstelveens inburgeringsbeleid. 

Politiek 30 apr. 2021 14:31

Raadslid Percy de Robles (SBA) overleden

Amstelveen - Raadslid Percy de Robles, fractievoorzitter van Senioren Belangen Amstelveen (SBA), is op donderdag 29 april 2021 overleden.

Politiek 28 apr. 2021 16:23

Burgerbelangen over Beneluxbaan: 70 waar het kan, 50 waar het moet

Amstelveen - De huidige maximumsnelheid van 50 km per uur op de Beneluxbaan, een overblijfsel van de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn, is de politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) een doorn in het oog.  BbA'er Pieter Monkelbaan laat weten dat bbA vindt  dat er snel aan einde moet komen aan de - in de ogen van de partij -  te lage doorstroomsnelheid op de Beneluxbaan.

Politiek 14 apr. 2021 17:34

AVA breekt lans voor huurders Amstelveense 'schimmelwoningen'

Amstelveen - De lokale politieke partij Actief voor Amstelveen (AVA) doet haar naam eer aan en is met woningcorporatie Eigen Haard in gesprek gegaan om schimmel- en vochtproblematieken in Amstelveense huurwoningen aan te pakken. Dit nadat de partij diverse misstanden aan de kaak stelde en huurders bijstond die al jaren door vocht en/of schimmel met een ongezond leefklimaat in hun huurwoning te maken hadden.

Politiek 14 apr. 2021 10:46

Lijst Höcker: Politiek voor beginners

Amstelveen – Jacqueline Höcker, sinds 7 jaar politiek actief in de Amstelveense gemeenteraad en sinds  januari dit jaar zelfstandig raadslid onder de naam Lijst Höcker, is bezig met het vormen van fractie. Ze nodigt inwoners die willen beginnen om bij te dragen aan de lokale politiek en bij wie de Amstelveense samenleving op de eerste plek staat, graag uit voor een gesprek.

Politiek 12 apr. 2021 10:30

Oppositiepartij bbA pleit voor cultuursverandering in Amstelveense politiek

Amstelveen - Ruud Kootker, fractievoorzitter van de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA), is van mening dat de politieke cultuur in Amstelveen kan en moet veranderen. Hij noemt de politieke cultuur in Amstelveen 'verstikkend' en 'niet anders dan in Den Haag' en is opgestapt uit de agendacommissie van de gemeenteraad.

Politiek 11 apr. 2021 08:34

'We willen bereiken dat inburgeraars beter de Nederlandse taal spreken'

Amstelveen - Met nieuwe inburgeringsplannen hoopt gemeente Amstelveen met name het taalniveau van inburgeraars te verbeteren. ‘We willen bereiken dat inburgeraars beter de Nederlandse taal spreken,’ stelt wethouder Marijn van Ballegooijen (Inburgering, PvdA).