Jacqueline Solleveld (bbA)

Burgerbelangen pleit voor eerlijke toewijzing van nieuwe (zorg-)woningen aan Maccabiadelaan

Amstelveen - De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveenwil recht doen aan de bedoeling van de Amstelveense Woonzorgvisie en het Regioplan Amstelland en vraagt het college om van begin af aan een eerlijke verdeelsleutel voor de toewijzing van de woon/zorg woningen aan de Maccabiadelaan toe te passen.

Met de intentieovereenkomst tussen de gemeente en Eigen Haard wordt Amstelveen 41 zelfstandige woon/zorg appartementen met een gemeenschappelijke (zorg)ruimte rijker. Het appartementencomplex met sociale huurwoningen moet verrijzen aan de Maccabiadelaan en zal naar verwachting al medio 2025 gereed zijn. 
bbA is verheugd over deze ontwikkeling omdat het nog een aantal jaar zal duren (waarschijnlijk langer dan vijf jaar) voordat de eerste geplande woon/zorg woningen op de locaties Galjoen, Alleman en Duizendblad gerealiseerd gaan worden.

Goede optie

Dat het college de woningen aan de Maccabiadelaan de eerste vijf jaar beschikbaar wil stellen aan Oekraïense vluchtelingen vindt bbA op zich een goede optie. Deze mensen worden nu tijdelijk opgevangen in hotels en zijn uiteraard gebaat bij een woning. Echter bbA is van mening dat de vraag naar passende woningen voor de doelgroep mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag even groot is. Mensen wonen steeds langer thuis. Dat leidt tot een toename van zorg- en ondersteuningsbehoeften in de thuissituatie. De leefomgeving en het aanbod van ondersteuning en zorg dient hierop voldoende te worden ingericht zodat kwetsbaarheid uitgesteld kan worden en mensen langer de regie over eigen leven houden. 

Verdeelsleutel

Daarom heeft bbA het college gevraagd om vanaf de eerste toewijzing/oplevering van de woningen aan de Maccabiadelaan een verdeelsleutel voor de twee doelgroepen (vluchtelingen en mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag) te hanteren, zoals het college ook voor de te realiseren woningen aan de Kalkbranderij een eerlijke verdeelsleutel heeft gehanteerd voor de doelgroepen vluchtelingen en jongeren.
Met de juiste begeleiding is bbA van mening dat met een goede mix van bewoners samen leven & zorgen voor elkaar bevorderd kan worden.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 19:53

Weerstand tegen uitbreiding betaald parkeren in Amstelveen: petitie gestart

Amstelveen - Er leeft onder diverse inwoners weerstand tegen de uitbreiding van betaald parkeren in Amstelveen, zeker nu het er naar uitziet dat in de toekomst betaald parkeren in heel de gemeente zal worden doorgevoerd. Diverse wijkbewoners twijfelen aan de betrouwbaarheid van zogenoemde parkeerdrukmetingen en zien de urgentie van betaald parkeren niet in.

Zakelijk gisteren 18:59

Nieuw kleinschalig kinderdagverblijf in Amstelveen: ‘t Schooltje

Amstelveen – Kinderdagverblijf ’t Schooltje heeft de deuren geopend in Amstelveen. Deze kleinschalige en kwalitatief hoge opvang is gevestigd in een vrijstaand pand met tuin en biedt een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.

Verkeer & Vervoer gisteren 10:10

Nachtelijke afsluitingen geschrapt na superieur werkweekend: 'Alles zat mee'

Amstelveen - De werkzaamheden aan het A9-viaduct over de Beneluxbaan zijn afgelopen weekend dermate  voorspoedig verlopen dat het niet meer nodig is om ook de nachten tot en met 11 mei te gebruiken voor werkzaamheden. De wegen onder het viaduct zijn komende twee weken ook gewoon beschikbaar, in tegenstelling tot eerder gecommuniceerd. ‘Een kwestie van een goede planning en ook wat geluk,’ verklaart Tom Paton van aannnemer VeenIX over het succesvolle werkweekend waarin 60 uur non-stop werd doorgewerkt. 

Sport 23 apr. 2024 13:42

Buitenseizoen zwembad De Meerkamp van start, maar nog zonder wedstrijdbad

Amstelveen - Het buitenseizoen van zwembad De Meerkamp gaat komende zondag 28 april van start, maar nog zonder opening van het grote (buiten-)wedstrijdbad. Door een te hoge grondwaterstand is het niet mogelijk om het wedstrijdbad buiten al op te starten, dit zal op z’n vroegst na de meivakantie zijn.