De Poelster logo

De Poelster

De Amstelveense schaatsvereniging de Poelster is sinds 1964 actief met schaatsen. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de schaatssport door het geven van trainingen, het organiseren van wedstrijden en het uitzetten van toertochten.

Bij de Poelster kun je het schaatsen zowel recreatief als in wedstrijdverband beoefenen en dat kan zowel op kunst- als op natuurijs. Vanuit de vereniging worden leden (van 6-80 jaar!) faciliteiten geboden om het schaatsen gedurende het winterseizoen actief te beoefenen, onder meer op de Jaap Edenbaan in Amsterdam.

https://www.poelster.nl/#