‘Amstelveense klassen raken vol en er worden veel verschillende talen gesproken’

Amstelveen - Wethouder Frank Berkhout (Onderwijs, D66) stelt dat het grote en groeiende aantal internationale inwoners in Amstelveen het lokale onderwijs voor uitdagingen stelt. ‘De klassen raken vol en er worden veel verschillende talen gesproken. Dat legt druk op onze leraren’, aldus Berkhout.  

De wethouder meldt dat in een persbericht over de nieuwe Onderwijsagenda 2019-202, waarin het College van Burgemeester en Wethouders beschrijft hoe zij de Amstelveense scholen en in het bijzonder leraren gaan ondersteunen de komende jaren. Inmiddels is bijna 1/5e van de Amstelveense bevolking van internationale afkomst.

Leraren ondersteunen

Berkhout: ‘Amstelveen is een groeiende stad met een groot percentage internationale inwoners. Dat heeft invloed op het onderwijs; het is enerzijds een verrijking en aan de andere kant zorgen de groei en internationalisering voor uitdagingen in de klas. Eén van de speerpunten uit de onderwijsagenda is onze inzet om leraren zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werk. Daarnaast willen we graag dat Amstelveen aantrekkelijk blijft voor leraren om er te werken. Dat vraagt om meer dan een leuke baan, ook huisvesting, bereikbaarheid en toekomstperspectieven spelen daarbij een rol.”

Rol gemeente 

In Amstelveen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor goed onderwijs. De gemeente faciliteert met huisvesting en ondersteunt de scholen op grote overkoepelende thema’s. Het college van B&W heeft de nieuwe onderwijsagenda goedgekeurd en ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad.

Optimaal ontwikkelen

Om alle kinderen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen wordt ook de samenwerking en aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs verder versterkt. Op iedere basisschool is een jeugdhulpverlener van de gemeente aanwezig, op middelbare scholen een maatschappelijk werker. Ook is er extra hulp op plekken waar dat nodig is, zoals op speciaal basisonderwijs. Daarnaast is er veel aandacht voor voorschools onderwijs, gericht op taal en vroeg signaleren van eventuele ontwikkelproblemen.

Schoolverlaters

Ook zet de gemeente in op schoolverlaters en jongeren zonder werk. Alle jongeren boven de 18 zonder baan of opleiding worden benaderd en hulp aangeboden. 'Een betaalde baan is nog altijd de beste manier om een zelfstandig leven te kunnen leiden. Daarom zetten we er breed op in om iedereen een goede opleiding en daarna kansen op een baan te bieden,' besluit wethouder Berkhout.  


Meer nieuws

Politiek vandaag 13:10

Amstelveen moet vaart maken met opwekken van duurzame energie

Amstelveen –  Het is nog niet bijster goed gesteld met het opwekken van duurzame energie in Amstelveen. Om straks aan de doelstellingen voor 2030 te kunnen voldoen hebben oppositiepartijen CDA en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) samen met coalitiepartij D66 de handen ineen geslagen om een versnelling van de lokale verduurzamingsopgave in gang te kunnen zetten.

Politiek vandaag 09:52

Veiligheidssubsidie werkt: geen inbraken meer door achterpadbeveiliging

Amstelveen – Gemeente Amstelveen draagt via een subsidieregeling financieel bij aan hang- en sluitwerk en kleine veiligheidsprojecten voor inwoners en bedrijven die hun objecten beter willen beveiligen. De regeling is aantoonbaar effectief, zo stelt raadslid Benjamin Smalhout (VVD) die tijdens de afgelopen raadsvergadering aandacht vroeg voor de subsidieregeling.

Verkeer & Vervoer gisteren 13:20

Woningen Oude Dorp en pastorie Annakerk tegen de vlakte voor verbreding A9

Amstelveen - Om ruimte te maken voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Amstelveen worden diverse woningen in het Oude Dorp, maar ook de pastorie naast de Annakerk, binnen enkele maanden gesloopt. De panden staan op de plek waar straks de extra rijstroken komen en de overkapping Oude Dorp wordt gerealiseerd.

Verkeer & Vervoer gisteren 10:13

Vernieuwd kruispunt Sportlaan/Beneluxbaan gaat eind juli open

Amstelveen - Het vernieuwde kruispunt Sportlaan/Beneluxbaan opent naar verwachting vrijdag 31 juli 2020. Vanaf juni moet het verkeer rekening houden met veel wisselende omleidingen en afsluitingen om het kruispunt definitief gereed te kunnen maken.

Algemeen gisteren 10:01

5 keer een check om het op je werk leuk (en vol) te houden

Brigitte Kaandorp zong ‘Ik heb een zwaa-aa-aar leven’. Als jij daar zaken in herkent als het gaat om je werkzame leven, wordt het tijd om veranderingen aan te brengen. Hier volgen vijf adviezen om weer fris en fruitig naar je werk te gaan.