Definitieve ontwerpen nieuwe Amstelveense rotondes vastgesteld

Definitieve ontwerpen nieuwe Amstelveense rotondes vastgesteld Foto: [Tekeningen: Gemeente Amstelveen]

Amstelveen – Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve ontwerpen voor het nieuwe verkeersplein Keizer Karelplein en voor de rotonde Keizer Karelweg-Lindenlaan vastgesteld. De werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2019 van start gaan.

De voorlopige ontwerpen zijn besproken met verschillende belangenorganisaties zoals hulpdiensten, Vervoerregio Amsterdam, Fietsersbond en het wijkplatform. Op de voorontwerpen zijn vervolgens enkele zienswijzen ingediend.

Aangepast

Bij het Keizer Karelplein is het plan als gevolg hiervan enigszins aangepast. Zo zal het eenrichtingsverkeer op de ventweg van Keizer Karelplein 8-11 op verzoek van de bewoners gehandhaafd blijven. Hoewel het verkeersplein Keizer Karelplein qua vorm straks wel lijkt op een rotonde, wordt het geen echte rotonde. Het verkeer vanaf de Van der Hooplaan kan namelijk net als nu niet linksaf slaan richting de Keizer Karelweg.

 “Tijdens de informatiebijeenkomst hebben verschillende bewoners ook het idee geopperd om het middenplein op bijzondere wijze in te vullen”, zegt wethouder Rob Ellermeijer in een persbericht van de gemeente. “Zo is er bijvoorbeeld gesproken over een fontein of een kunstwerk. Ik wil graag laten uitzoeken wat verkeerstechnisch en budgettair mogelijk is. Over mogelijke oplossingen zullen wij in overleg treden met de bewoners.”

Naast de nieuwe inrichting van het verkeersplein wordt de fietsinfrastructuur verbeterd en zullen de verkeerslichten worden aangepast. Doel van de werkzaamheden is in de eerste plaats het verbeteren van de verkeersveiligheid en daarnaast een betere doorstroming van het verkeer.

Keizer Karelweg-Lindenlaan

De kruising tussen de Keizer Karelweg en de Lindenlaan zal wel in een echte rotonde veranderen. Daarnaast wordt het fietspad aan de noordzijde van de Keizer Karelweg verbreed en komt er een asfalt- of betonverharding op de fietspaden richting de Handweg. Doel van deze werkzaamheden is dat langzame verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande kinderen of bewoners van het Huis aan de Poel, de kruising veiliger kunnen oversteken.

Nu bekend is hoe het definitieve ontwerp er uit komt te zien, kan het project worden aanbesteed. Ruim voor de start van de werkzaamheden, naar verwachting in het voorjaar van 2019, zal meer informatie worden gegeven over de uitvoering van de werkzaamheden en de bijbehorende omleidingen. De Keizer Karelweg krijgt tussen beide kruispunten in gedurende de werkzaamheden ook een nieuwe asfaltlaag. De gemeente onderzoekt hierbij de mogelijkheden voor geluidsarm asfalt.

Kruising na 2025

In de toekomstige situatie zal na de afronding van het A9-project in 2025 de Burgemeester Rijnderslaan worden verlegd. Deze weg zal dan niet meer aansluiten op de Ouderkerkerlaan. Op dat moment zal ook de aansluiting met de Ouderkerkerlaan aan de westzijde worden aangepast. Verkeer vanuit de Ouderkerkerlaan kan dan alleen rechtsaf slaan en via het Keizer Karelplein toch richting het Stadshart en de A9 rijden. De definitieve ontwerpen voor de beide verkeerspleinen kunnen bekeken worden op de pagina Verkeer en vervoer.


Reacties

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.