Pixabay.com

Diverse expats verlaten Amstelveen door corona-crisis: effect op internationaal onderwijs vooralsnog beperkt

Amstelveen – Het effect van expats die Amstelveen verlaten door de corona-crisis lijkt vooralsnog niet voor een leegloop van leerlingen in het internationale onderwijs in Amstelveen te zorgen, maar de gemeente zegt nog geen goed beeld te kunnen vormen over de verwachte ontwikkeling van leerlingenaantallen op internationale scholen.

Dat blijkt een brief van het College van B en W aan de gemeenteraad. Internationale scholen zijn voor de groei van leerlingenaantallen voornamelijk afhankelijk van vestiging van nieuwe internationale bedrijven en personeelsuitbreiding bij bestaande bedrijven. 

Stand van zaken

Hoewel de gemeente momenteel nog geen goed beeld kan schetsen van de effecten van de corona-crisis op langere termijn voor het internationale onderwijs, wordt wel inzicht gegeven in de huidige stand van zaken. Duidelijk is dat de meeste internationale leerlingen op reguliere basisscholen gebleven zijn volgens de schoolbesturen. Het college van B en W  geeft ook de huidige situatie weer op drie internationale scholen: de Amstelland International School, Amity en de International School Amsterdam (ISA).

Teruggekeerd

Voor ISA geldt dat enkele ouders vertrokken zijn naar het thuisland; dat heeft vooralsnog geen groot effect op de leerlingenaantallen aldaar. Bij de nieuwe internationale school Amity zijn ook diverse expats-ouders van leerlingen op aangeven van hun werkgever teruggekeerd naar hun thuisland. Waar begin dit jaar de school 200 leerlingen telde, kan dat mogelijk eind dit jaar teruglopen naar 160, maar dat is slechts een korte inventarisatie - er is nog veel onzekerheid en onduidelijkheid of kinderen en/of ouders kunnen blijven.

Ontwikkelingen

Bij de nog geen jaar geleden opgestarte Amstelland International School (IGBO) wordt een lichte groeiafname van het aantal leerlingen gezien, dat met een leerlingenaantal van 64 nog altijd boven eerder geuite verwachting ligt. Het College van B en W houdt de ontwikkelingen rond het internationale onderwijs in de gaten. 

Bouwsector

Recent meldde het college dat ook veel buitenlandse werknemers in de bouwsector zijn vertrokken naar hun thuisland en dat de schaarste in bouwpersoneel verder toeneemt. Amstelveen kent een grote internationale gemeenschap die de afgelopen jaren sterk is gegroeid. 1/5 van de Amstelveense bevolking is van internationale afkomst.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 08:00

Hoe gaat het met Rens en Rachel van Hilst op Camping44? (Wij Emigreren, SBS6)

Amstelveen - AmstelveenZ verhaalde begin dit jaar over de avonturen van Rens & Rachel van Hilst, die eind 2018 Amstelveen vaarwel zwaaiden om een volledig nieuw leven op te bouwen en een boerencamping (Camping44) te beginnen in het Italiaanse Loro Piceno. Hoe gaat het nu met het gezin, dat in 2019 te zien was in de eerste aflevering van Wij Emigreren bij SBS6?

Corona Amstelveen 7 aug. 2020 17:54

Positief getest op COVID-19? Zelf je netwerk inlichten

Amstelveen – De GGD in regio Amsterdam, waar Amstelveen onder valt, gaat niet langer alle contacten van met COVID-19 besmette personen nabellen. Positief geteste Amstelveners moeten voorlopig zelf hun contacten gaan waarschuwen.

Algemeen 7 aug. 2020 11:51

AH-inzamelingsactie 'jackpot' voor Voedselbank Amstelveen

Amstelveen - De recente inzamelingactie voor de Voedselbank Amstelveen bij zeven Amstelveense Albert Heijn-filialen, is een groot succes geworden: de actie leverde liefst 240 grote dozen vol houdbare producten op.