Omgaan met geld: cursus in Amstelveen

Amsteveen - Moeite met rondkomen en wat meer zicht op je uitgaven hebben? In Amstelveen gaat dit najaar een training 'Omgaan met geld' van start bij Participe Amstelland.

Rondkomen met inkomen is een hele opgave. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor dat niet lukt. Mensen met een laag salaris of een uitkering of mensen die gescheiden zijn hebben het vaak moeilijk.

Dure en goedkope maanden

De training gaat in op het ordenen van de financiële administratie. De deelnemer leert onder meer een maandbegroting en een jaarbegroting te maken. Zo krijgt men een beter zicht op de dure en de goedkope maanden. De deelnemer leert om zijn inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten, zodat hij weloverwogen beslissingen kan nemen en financiële problemen kan voorkomen, en zelfs eens iets kan kopen waar anders nooit geld voor is.

De training wordt begeleid door gekwalificeerde maatschappelijk werkers en is opgezet voor inwoners van Amstelveen, maar ook van Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer.

Schulden en betalingsachterstanden

In de training komen ook schulden en betalingsachterstanden ter sprake, en hoe de deelnemer hiermee kan omgaan. Andere onderwerpen die in de training aan bod komen zijn schulden, sparen, verzekeringen en toeslagen. Over deze onderwerpen wordt gerichte informatie gegeven door o.a. een medewerker van schuldhulpverlening en een beschermingsbewindvoerder.

Voorbijeenkomst en start training

Op dinsdagavond 6 november 2018 van 18.30-20.30 uur 2018 start een nieuwe training Omgaan met Geld bij Participe Amstelland. De training bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats.
Deze vindt plaats op dinsdagavond 30 oktober 2018 van 18.30-20.30 uur, Dr. W. Dreesweg 2 te Amstelveen.  De training start daarna op 6 november 2018 en bestaat uit zeven bijeenkomsten op dinsdagavond van 18.30-20.30 uur. Ook op Dr.W. Dreesweg 2 in Amstelveen.

Aanmelden verplicht

Informatie en aanmelding: Aanmelden voor deze training is noodzakelijk.
Wilt u zich aanmelden, of wilt u meer informatie over deze training? Dan kunt u bellen met Adrienne Bosch, maatschappelijk werker van Participe Amstelland op tel. nr. 020 5430440/ 06-23053825 e-mail: a.bosch@participe.nu. Of u belt met Koba van Veen, maatschappelijk werker van Participe Amstelland, 020- 5430440 / 06-45150603, e-mail; k.van.veen@participe.nu


Meer nieuws

Politiek gisteren 10:49

Politiek Plein Amstelveen: op naar de gemeenteraadsverkiezingen (1)

Amstelveen – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 worden lokale media in toenemende mate bestookt met politieke persberichten.  Om een beetje overzicht te creëren verzamelt AmstelveenZ in de rubriek Politiek Plein Amstelveen vanaf december 2021 wekelijks de diverse (pers-)berichten die de partijen in Amstelveen hebben uitgegeven in één verzamelbericht.

Onderwijs & Educatie gisteren 09:00

Noor & Amaya in de Kinderrijk Kinderraad

Amstelveen - Op 20 november is de jaarlijkse Internationale Dag van de Rechten van het Kind. KinderRijk vindt het belangrijk om kinderen de ruimte te geven hun stem te laten horen. De organisatie wil weten wat er in de kinderen omgaat en luistert naar wat hen bezighoudt. Om die reden is vorig jaar de KinderRijk KinderRaad opgericht. Het woord is aan leden Noor en Amaya.