Planning wegwerkzaamheden Amstelveen roept vragen op

Planning wegwerkzaamheden Amstelveen roept vragen op Foto: Beneluxbaan. [AmstelveenZ]

Amstelveen – De Amstelveense fractie van de ChristenUnie maakt zich opnieuw zorgen over de timing van het grote aantal werkzaamheden in Amstelveen en zal komende dinsdag kritische vragen stellen aan het College van B & W.  

De ChristenUnie zal de vragen 16 april tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) gaan stellen. “De ChristenUnie is het college erkentelijk dat het realiseren van de rotonde op het Keizer Karelplein naar voren is gehaald”, zegt fractievoorzitter Bert de Pijper in een persbericht van de ChristenUnie. “De andere kant is wel dat we ons zorgen maken over deze werkzaamheden in relatie met alle andere wegwerkzaamheden die op dit moment plaatsvinden in Amstelveen.”

Gevolgen

“Wat voor gevolgen heeft dit voor de doorstroming van het verkeer in onze stad?”, vervolgt De Pijper. “Wij maken ons met name zorgen over de timing van alle wegwerkzaamheden die op dit moment plaatsvinden in onze stad.” 

In verband met de zorgen wil de ChristenUnie een aantal vragen gaan stellen. “We willen weten hoe de gemeente een verkeersinfarct in het centrum van Amstelveen denkt te kunnen voorkomen”, zegt De Pijper. “En we zijn ook benieuwd waarom er niet voor gekozen is om de werkzaamheden op het Keizer Karelplein tijdens de zomervakantie te laten plaatsvinden. En zijn de aangegeven alternatieve routes in staat om het extra verkeer op te vangen?”

Kalender

De ChristenUnie pleit daarnaast voor een betere informatievoorziening over alle werkzaamheden. “Wij willen er op aandringen dat het college een kalender gaat publiceren van alle verdere werkzaamheden in 2019 die in de gemeente Amstelveen plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen zelf. Op de kalender kan dan ook worden gezet welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor het autoverkeer, het fietsverkeer en het Openbaar Vervoer.”


Reacties