Viaduct Uithoornlijn over N201 gaat Amstelveen bijna 3 ton extra kosten

Amstelveen – Een viaduct dat de nieuwe Uithoornlijn in de toekomst over de N201 moet leiden, pakt voor Amstelveen duurder uit dan eerder werd beoogd.

Omdat Amstelveen aan de weerszijden van de Uithoornlijn een nieuw bedrijventerrein (Amstelveen Zuid) gaat ontwikkelen – en dat bedrijventerrein goed en rechtstreeks ontsloten moet worden op de regionale infrastructuur - is een breder viaduct benodigd dan aanvankelijk gedacht.

Rekening

Omdat daardoor de aanlegkosten voor de Uithoornlijn toenemen, krijgt Amstelveen een rekening van 288.000 euro gepresenteerd van Vervoerregio Amsterdam. Onder het viaduct moet aan de zuidzijde namelijk voldoende ruimte komen voor de aanleg van een bedrijfsweg en aan de noordzijde van de N201 moet ruimte komen voor een fiets- en voetpad.

Gemeenteraad

Amstelveen is voornemens de extra te kosten te dekken uit de algemene reserve. De gemeenteraad van Amstelveen moet nog wel akkoord geven; het college van B en W is onder voorbehoud akkoord met de meerkosten, die in 2023 aan de Vervoerregio moeten worden vergoed.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 21:00

Amstelveen by night (43)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. Op de 43e dag dat de avondklok geldt, een avondfoto van Schouwburg Amstelveen.

Wonen gisteren 13:45

Amstelveen & Eigen Haard: Geen groei sociale woningvoorraad, wel meer aanbod in middensegment

Amstelveen – Uit nieuwe afspraken die gemeente Amstelveen heeft gemaakt voor de periode 20201-2024 met woningcorporatie Eigen Haard blijkt onder andere dat de sociale voorraad aan huurwoningen van Eigen Haard de komende jaren niet verder zal groeien, maar gelijk blijft. Anderzijds wordt wel ingezet op een toename van het huuraanbod in het middensegment.

Politiek 5 mrt. 2021 21:00

Amstelveen by night (42)

Amstelveen - Tijdens de avondklokperiode deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. Op de 42e dag dat de avondklok geldt, een foto van Molen De Dikkert op de hoek Molenweg/Amsterdamseweg.

Algemeen 5 mrt. 2021 15:54

Amstelveen & KPN sluiten deal: 35.000 huishoudens aan glasvezel

Amstelveen - Zo’n 35.000 huishoudens in Amstelveen krijgen de komende jaren een glasvezelaansluiting voor sneller internet. Wethouder Rob Ellermeijer en Willem Offerhaus van KPN ondertekenden daartoe vrijdag 5 maart 2021 een overeenkomst. 

Vrije Tijd, Recreatie & Natuur 5 mrt. 2021 15:40

Steeds meer kleur in Amstelveense bermen en gazons

Amstelveen - In diverse Amstelveense bermen en gazons komen de kleurrijke bloemen weer op nu het voorjaar dichterbij komt. Op diverse plaatsen in Amstelveen, zoals aan de Groen van Prinstererlaan en de Burgemeester Haspelslaan, zijn al volop bloemen te zien.