Viaduct Uithoornlijn over N201 gaat Amstelveen bijna 3 ton extra kosten

Amstelveen – Een viaduct dat de nieuwe Uithoornlijn in de toekomst over de N201 moet leiden, pakt voor Amstelveen duurder uit dan eerder werd beoogd.


- Lees verder onder deze advertentie -

Omdat Amstelveen aan de weerszijden van de Uithoornlijn een nieuw bedrijventerrein (Amstelveen Zuid) gaat ontwikkelen – en dat bedrijventerrein goed en rechtstreeks ontsloten moet worden op de regionale infrastructuur - is een breder viaduct benodigd dan aanvankelijk gedacht.

Rekening

Omdat daardoor de aanlegkosten voor de Uithoornlijn toenemen, krijgt Amstelveen een rekening van 288.000 euro gepresenteerd van Vervoerregio Amsterdam. Onder het viaduct moet aan de zuidzijde namelijk voldoende ruimte komen voor de aanleg van een bedrijfsweg en aan de noordzijde van de N201 moet ruimte komen voor een fiets- en voetpad.

Gemeenteraad

Amstelveen is voornemens de extra te kosten te dekken uit de algemene reserve. De gemeenteraad van Amstelveen moet nog wel akkoord geven; het college van B en W is onder voorbehoud akkoord met de meerkosten, die in 2023 aan de Vervoerregio moeten worden vergoed.


Reacties