Pixabay.com

Zorgen om huiselijk geweld en kindermishandeling in Amstelveen

Amstelveen – Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de grootste geweldsvormen in Nederland en ook achter Amstelveense voordeuren speelt het probleem. Gemeente Amstelveen wil gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt met een regionale aanpak eerder in beeld krijgen en het geweld stoppen; de gemeente doet daartoe ook een beroep op inwoners.    

'Het moet normaal worden om hulp of advies te vragen als je iets vermoedt,' zegt wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA).

De wethouder hoopt met de nieuwe regionale aanpak. samen met professionals, hulpverleners en ook inwoners huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en blijvend te kunnen oplossen. 'Door met elkaar te praten over veiligheid en de kennis te vergroten over hoe je risico’s kan herkennen', zegt hij.

Copyright Anko Stoffels - io AmstelveenZ - Portret Marijn van Ballegooijen.jpg
Marijn van Ballegooijen.

Ook wethouder Frank Berkhout (D66) doet een oproep: 'Is jouw eigen thuissituatie niet fijn of maak je je zorgen om iemand in jouw omgeving? Blijf er dan niet mee rondlopen. Je kunt iets doen door erover te praten of door advies te vragen. Bijvoorbeeld aan de wijkagent, een leerkracht of bij Veilig Thuis. Zij adviseren je wat je kunt doen. Want huiselijk geweld en kindermishandeling zijn onacceptabel.'

frank_berkhout_d66_amstelveen_wethouder_2018-2022.jpg
Frank Berkhout

Regionale aanpak

Amstelveen heeft recent een regioakkoord gesloten met  Aalsmeer, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel. De nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ‘Veilig voor Elkaar 2020 -2024’ gaat professionals, hulpverleners en ook inwoners dus actiever betrekken. Het feit wil namelijk dat hulpinstanties vaak pas laat in actie kunnen komen, vaak als de situatie al hoog is opgelopen en er patronen zijn ontstaan die moeilijk te doorbreken zijn. 'Dat heeft niet alleen impact op het slachtoffer, maar op alle gezinsleden, soms generaties lang'.

Gezin actief betrekken

In de nieuwe regionale aanpak wordt daarom het hele gezin actief betrokken bij de hulpverlening. Ook om achterliggende oorzaken als eigen trauma’s en/of schuldenproblematiek weg te nemen. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt ook de noodzaak van een integrale aanpak. Het toont aan dat huiselijk geweld een complex probleem is waarin allerlei zaken een rol spelen, zoals armoede, verslavingen en trauma’s bij de ouders.

Professionals bewust maken

Het bewuster maken van professionals van risicofactoren en life events, is ook een actielijn uit de aanpak. Zo vergroten gebeurtenissen als een scheiding, ontslag of geboorte de kans op geweld binnen een kwetsbaar gezin. En hoe langer er sprake is van geweld binnen een gezin, hoe moeilijker het is om die spiraal te doorbreken. Deze problemen vragen om specialistische hulp die goed is afgestemd en zo vroeg mogelijk en langdurig wordt ingezet.

Inwoners betrekken en taboe doorbreken

Daarnaast wil men inwoners beter betrekken om geweld eerder te herkennen, er over te praten en te melden. Hiervoor is het nodig om het taboe te doorbreken om over veiligheid te praten en moet de kennis over risicosignalen bij inwoners worden vergroot. Verder is het belangrijk dat de drempels worden verlaagd om hulp en advies te vragen. Sociale initiatieven, zoals supportgroepen voor vrouwen, wil men ook beter betrekken. Deze netwerken kunnen helpen om de hulpverlening toegankelijker te maken en professionals in contact te brengen met de mensen die hen nodig hebben.


Meer nieuws

Wonen gisteren 18:00

JobZ: Nes Vastgoed zoekt personeel

Amstelveen - Op zoek naar een baan in de buurt? Momenteel zijn diverse bedrijven in regio Amstelveen/Amsterdam op zoek naar personeel, zoals bijvoorbeeld Nes Vastgoed.

Politiek gisteren 11:35

BbA pleit voor spoedige renovatie 't Jagershuis

Amstelveen - De lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt dat nu de Raad van State definitief heeft besloten dat ’t Jagershuis aan de Amstel een Rijksmonument blijft, snel moet worden begonnen met het herstel van het vervallen pand.