Het raadhuis van Amstelveen

Aalsmeer legt bom onder samenwerking met Amstelveen

Amstelveen/Aalsmeer – Gemeente Aalsmeer heeft aangegeven niet langer op de huidige manier te willen samenwerken met gemeente Amstelveen.  Amstelveen zou Aalsmeer eenzijdig  een verhoging van de bijdrage in de organisatiekosten hebben opgelegd en dat lijkt bij het Aalsmeerse gemeentebestuur in het verkeerde keelgat te zijn geschoten.

‘Het moment is aangebroken dat de huidige situatie niet langer kan voortbestaan’, schrijft het Aalsmeerse college van B en W in een brief aan Amstelveen. ‘Dit betekent dat Aalsmeer een serieuze verkenning gaat uitvoeren naar alternatieven. Het uitgangspunt hierbij is dat nieuwe keuzes worden gemaakt die de zelfstandigheid van Aalsmeer verstevigen.’

Niet uit te leggen

De gemeente Aalsmeer sluit een hernieuwde samenwerking met Amstelveen niet uit, maar dan 'op een andere manier'. ‘Als we doorgaan met de huidige samenwerking betekent dat voor ons opnieuw een ingrijpende verhoging van de financiële bijdrage. Daar kan ons college niet mee akkoord gaan en is niet uit te leggen aan de Aalsmeerse inwoners. We hebben vandaag een duidelijke keuze gemaakt: ja, we zien voordelen in het samenwerken met Amstelveen, maar niet meer op deze wijze’, meldt gemeente Aalsmeer in een persbericht.

ICT

Amstelveen en Aalsmeer hebben sinds 2013 een ambtelijke samenwerking. 'Deze samenwerking gaat op veel terreinen goed, maar staat de laatste tijd onder druk door een verschil van inzicht over de kostenverdeling van noodzakelijke investeringen op het gebied van ICT en digitalisering', meldt Amstelveen in een reactie.

Aalsmeer wil niet betalen

Amstelveen stelt de afgelopen maanden ook veelvuldig overleg te hebben gevoerd over de noodzakelijke investeringen in ICT en digitalisering van de AA-organisatie en de bijdragen daarvoor in de meerjarenbegrotingen van Aalsmeer en Amstelveen: 'Helaas is het niet gelukt om daarover tot overeenstemming te komen. Aalsmeer is niet bereid om structureel danwel incidenteel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen in de ICT en digitalisering op basis van de huidige verdeelsleutel Amstelveen 75% en Aalsmeer 25%. Dat betekent dat een zakelijk geschil is ontstaan tussen beide gemeenten. Dit hebben we vandaag schriftelijk laten weten in een brief aan het college van Aalsmeer.'

Bundelen krachten

Aalsmeer stelt dat al sinds het sluiten van de zogenoemde Centrumregeling beide gemeentebesturen met elkaar in gesprek zijn over de vraag of de gekozen vorm van samenwerking de meest geschikte is. Het college van Aalsmeer zegt ervan overtuigd te zijn dat inwoners erbij gebaat zijn dat de gemeenten hun krachten bundelen en op veel terreinen samen optrekken. 'Tegelijkertijd zijn de resultaten van de huidige samenwerking niet naar wens, ook vanwege de steeds hoger wordende organisatiekosten.'

Druk op begroting

Aalsmeer stelt momenteel financieel gezond te zijn. De begroting heeft een structureel sluitend meerjarenperspectief. Het vaststellen van de Perspectiefnota 2020 waarin Amstelveen de gemeente Aalsmeer zonder afstemming een verhoging oplegt voor de uitvoering van gemeentelijke taken, is voor het college aanleiding de samenwerking op een andere manier in te richten.

Dienstverlening aan inwoners ongewijzigd

'Net als Aalsmeer zijn wij van mening dat de huidige ambtelijke samenwerking aanpassing behoeft en gaan binnenkort met het college van Aalsmeer hierover in overleg. In opdracht van beide gemeenten loopt een onderzoek naar de toekomst van de samenwerking. De resultaten daarvan nemen wij mee in het overleg over een vernieuwde samenwerking in de toekomst. De dienstverlening aan inwoners van Amstelveen en Aalsmeer blijft ongewijzigd', aldus Amstelveen.

Amstelveen kwam dinsdagavond met een reactie op de brief van Aalsmeer waarin wordt uitgelegd waar het geschil zit. Klik hier voor de volledige reactie van Amstelveen.


Meer nieuws

Algemeen gisteren 18:13

Museumspoorlijn Amstelveen definitief tot monument verklaard

Amstelveen - Het Amstelveense gedeelte van de museumspoorlijn die loopt tussen Bovenkerk in Amstelveen en het Haarlemmermeerstation in Amsterdam, is vandaag definitief aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde.   

Verkeer & Vervoer gisteren 14:17

Amstelveen stelt verbreding van Bovenkerkerweg uit: nu te duur

Amstelveen - De verdubbeling van de drukke Bovenkerkerweg wordt uitgesteld tot 2023. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de weg in z’n geheel vernieuwd moet worden en deze extra kosten wil de gemeente niet maken tijdens de coronacrisis. 

Zakelijk gisteren 09:44

JobZ: Centralpoint zoekt accountmanager

Amstelveen - Centralpoint, de grootste IT-reseller van de Benelux en gevestigd in Amstelveen, groeit nog steeds en zoekt een nieuwe accountmanager. 

Algemeen 25 mei 2020 18:23

Amstelveen is jarig

Amstelveen - De verjaardag van Amstelveen, vorig jaar nog groots gevierd met het evenement 24H, gaat dit jaar in stilte voorbij door de corona-maatregelen. Amstelveen is vandaag (25 mei) 621 jaar oud geworden.